Avatar

Digitális Pedagógiai Módszertani Központ


A Digitális Pedagógiai Módszertani Központ (DPMK) Magyarország Digitális Oktatási Stratégiájának (DOS) szakmai implementációját támogató szervezet. Feladata a köznevelés, a szakképzés és a felsőoktatás digitális átalakításának módszertani támogatása, szakmai hátterének és szakértői bázisának biztosítása, valamint a DOS megvalósításához kapcsolódó pályázatok és kiemelt projektek szakmai felügyelete.

Az intézményi digitális fejlesztési tervekhez kapcsolódó információk

Az intézményi digitális fejlesztési terveknek a vonatkozó pályázati felhíváshoz kell kapcsolódniuk, így felhívjuk a készítőik figyelmét, hogy a pályázati felhívásban megjelölt keretösszegek nem intézményenként, hanem pályázatonként, tehát három vagy négy intézményre együttesen vannak meghatározva. A lenti pályázatok keretében benyújtandó Intézményi digitális fejlesztési terv (DFT) elkészítését támogató segédanyagokat készítettünk:

Elkészült fejlesztési terveiket a DPMK címére (info@dpmk.hu) küldött elektronikus levélhez csatolt PDF-állományként juttathatják el jóváhagyásra. A dokumentum beérkezését követő öt munkanapon belül tudjuk elvégezni az értékelést, illetve a támogató nyilatkozat kiállítását.

Ajánlott digitális pedagógiai-módszertani csomagok

A közzétett digitális pedagógiai-módszertani csomagok a pályázók TÁJÉKOZTATÁSÁT szolgálják, azok választása nem kötelező, de egyben MINTÁT adnak arra, hogy a támogatási kérelem eredményes megvalósításához milyen szerkezetű és tartalmú módszertani megoldások összeállítása lehet célravezető. Az összeállítások termékmegjelenítést tartalmazhatnak ugyan, de az adott termékkel egyenértékű megoldásokat felhasználó fejlesztési terv éppúgy elfogadható, hiszen az ajánlatokban a pedagógiai-módszertani tartalom jelenti a lényeget, minden más csak annak megvalósítását szolgáló eszköz.

Digitális környezet a köznevelésben (EFOP-3.2.3–17)
Digitális környezet a köznevelésért (VEKOP.7.3.3–17)
Módszertani és műszaki útmutató 4. pontja szerinti digitális módszertani csomagok

A matematikai kompetencia fejlesztésének támogatása

A szövegértés fejlesztésének támogatása

A természettudományos megismerés
támogatása

A kreativitás/ problémamegoldó gondolkodás fejlesztésének támogatása

Alsó tagozat

GEOMATECH - Játékos, interaktív, digitális matematika feladat- és tananyagrendszer alsó tagozatosok számára

LEGO eszközökkel támogatott konstruktív pedagógiai módszerek ...

Szövegértés fejlesztése alsó tagozaton a LEGO ...

Szövegértés fejlesztése alsó tagozaton az ArTeC ...

Problémamegoldás az alsó tagozaton Bee-Bot/Blue-Bot robotokkal

Projektszemléletű ismeretátadás az alsó tagozaton LEGO WeDo eszközökkel

Sakkpalota képességfejlesztő program ...

Felső tagozat

GEOMATECH - Élményalapú, interaktív, digitális matematika feladat- és tananyagrendszer felső tagozatosok számára

Matematikaoktatás a felső tagozaton LabVIEW szoftver alkalmazásával

Szövegértés fejlesztése felső tagozaton a LEGO ...

Szövegértés fejlesztése felső tagozaton az ArTeC ...

Dinamika tanítása interaktív eszközökkel az általános iskola felső tagozatán

GEOMATECH - Élményalapú, interaktív, digitális természettudományi feladat- és tananyagrendszer felső tagozatosok számára

Tapasztalat- és élményalapú fizikatanítás felső tagozaton (ArTeC)

Természettudományok oktatása a felső tagozaton LabVIEW szofver alkalmazásával

MakerSpace - Digitális modellezés és tárgyalkotás

Problémamegoldás felső tagozaton LabVIEW ...

Problémamegoldás LEGO robottal

Középiskola

GEOMATECH - interaktív, digitális matematika feladat- és tananyagrendszer középiskolások számára

Matematikaoktatás a középiskolában LabVIEW szoftver alkalmazásával

Szövegértés fejlesztése középiskolában a LEGO ...

GEOMATECH - Interaktív, digitális természettudományi feladat- és tananyagrendszer középiskolások számára

Kinematika tanítása interaktív eszközökkel

Tapasztalat- és élményalapú fizikatanítás középiskolában Abacusan – ArTeC robotok alkalmazásával

Természettudományok oktatása a középiskolában LabVIEW szofver alkalmazásával

MakerSpace - Digitális modellezés és tárgyalkotás

Problémamegoldás középiskolában LabVIEW ...

Problémamegoldás LEGO robottal

Pályázati felhívás értékelői feladatok ellátására

A Digitális Jólét Nonprofit Kft. pályázatot hirdet magánszemélyek részére intézményi digitális fejlesztési tervek értékelési feladatainak ellátására. A pályázati felhívás (PDF), illetve a benyújtandó pályázat mellékletei (DOCX) a hivatkozásokat követve tölthetők le. A pályázattal kapcsolatban további információt e-mailben kérhetnek az érdeklődők.A pályázat 2017-05-12-én lezárult.