DFT

Az intézményi digitális fejlesztési tervekhez kapcsolódó információk

ugrás a mintacsomagokra

Az intézményi digitális fejlesztési terveknek a vonatkozó pályázati felhíváshoz kell kapcsolódniuk, így felhívjuk a készítőik figyelmét, hogy a pályázati felhívásban megjelölt keretösszegek nem intézményenként, hanem pályázatonként, tehát három vagy négy intézményre együttesen vannak meghatározva. A lenti pályázatok keretében benyújtandó Intézményi digitális fejlesztési terv (DFT) elkészítését támogató segédanyagokat készítettünk:

  • A DFT összeállításának követelményei (PDF)
  • Intézményi digitális fejlesztési terv – minta (Word)
  • Étékelési szempontok az intézményi fejlesztési tervhez (PDF). Minden értékelési szempont esetében három lehetséges érték (Megfelelő: 3; Részben megfelelő: 1; Nem megfelelő: 0) közül választhat az értékelő. A kapott értékelések alapján alakul ki a végső eredmény. Tekintettel arra, hogy az értékelési szempontokat a pályázat kötelező elemei alapján választottuk, bármelyik esetében a nem megfelelés egyben a támogathatóságot is megkérdőjelezi. A nem támogatott fejlesztési tervek készítői — a pályázatok beadására rendelkezésre álló időszakon belül, korlátozás nélkül — ismételten benyújthatják a javított tervüket.

Elkészült fejlesztési terveiket a DPMK címére (info@dpmk.hu) küldött elektronikus levélhez csatolt PDF-állományként juttathatják el értékelésre. Várhatóan a dokumentum beérkezését követő öt munkanapon belül tudjuk elvégezni az értékelést, illetve a támogató nyilatkozat kiállítását. A terveket a beérkezés sorrendjében dolgozzuk fel és értékeljük akkor is, ha már ismételt beküldésről van szó. Amennyiben torlódás vagy egyéb ok miatt nem tudjuk a fent jelzett időn belül elvégezni az értékelést, elektronikus levélben tájékoztatjuk az érintetteket.

Ajánlott digitális pedagógiai-módszertani csomagok

A közzétett digitális pedagógiai-módszertani csomagok a pályázók TÁJÉKOZTATÁSÁT szolgálják, azok választása nem kötelező, de egyben MINTÁT adnak arra, hogy a támogatási kérelem eredményes megvalósításához milyen szerkezetű és tartalmú módszertani megoldások összeállítása lehet célravezető. Az összeállítások termékmegjelenítést tartalmazhatnak ugyan, de az adott termékkel egyenértékű megoldásokat felhasználó fejlesztési terv éppúgy elfogadható, hiszen az ajánlatokban a pedagógiai-módszertani tartalom jelenti a lényeget, minden más csak annak megvalósítását szolgáló eszköz.

Digitális környezet a köznevelésben (EFOP-3.2.3–17)
Digitális környezet a köznevelésben (VEKOP.7.3.3–17)
Módszertani és műszaki útmutató 4. pontja szerinti digitális pedagógiai módszertani csomagok

A matematikai kompetencia fejlesztésének támogatása

A szövegértés fejlesztésének támogatása

A természettudományos megismerés
támogatása

A kreativitás/ problémamegoldó gondolkodás fejlesztésének támogatása

Alsó tagozat

GEOMATECH – Játékos, interaktív, digitális matematika feladat- és tananyagrendszer alsó tagozatosok számára

 

LEGO eszközökkel támogatott konstruktív pedagógiai módszerek …

 

Élményszerű matematika tanulás/tanítás az alsó tagozaton

Szövegértés fejlesztése alsó tagozaton a LEGO …

 

Szövegértés fejlesztése alsó tagozaton az ArTeC …

 

A szövegértés és az olvasási készség fejlesztése alsó tagozaton BOOKR Kids Mesetár alkalmazásával

Tankockák a természettudományos megismerés támogatására

 

Élményszerű természettudományos megismerés az alsó tagozaton

Problémamegoldás az alsó tagozaton Bee-Bot/Blue-Bot robotokkal

 

Projektszemléletű ismeretátadás az alsó tagozaton LEGO WeDo eszközökkel

 

Sakkpalota képességfejlesztő program …

 

A problémamegoldó és az algoritmikus gondolkodás fejlesztése Edbottal, a Humanoid robottal

Felső tagozat

GEOMATECH – Élményalapú, interaktív, digitális matematika feladat- és tananyagrendszer felső tagozatosok számára

 

Matematikaoktatás a felső tagozaton LabVIEW szoftver alkalmazásával

 

Tankockákkal az eredményes matematika tanulásért

 

Élményszerű matematika tanulás/tanítás a felső tagozaton

Szövegértés fejlesztése felső tagozaton a LEGO …

 

Szövegértés fejlesztése felső tagozaton az ArTeC …

Dinamika tanítása interaktív eszközökkel az általános iskola felső tagozatán

 

GEOMATECH – Élményalapú, interaktív, digitális természettudományi feladat- és tananyagrendszer felső tagozatosok számára

 

Tapasztalat- és élményalapú fizikatanítás felső tagozaton (ArTeC)

 

Természetismerettől a természettudományos tárgyakig 3D-vel

 

Természettudományok oktatása a felső tagozaton LabVIEW szofver alkalmazásával

 

Természettudományok oktatása digitális adatbegyűjtő használatával

 

Természettudományok tanulása a felső tagozaton PASCO szenzorok és mobileszközök segítségével

 

Élményszerű természettudományos megismerés a felső tagozaton

MakerSpace – Digitális modellezés és tárgyalkotás

 

Problémamegoldás felső tagozaton LabVIEW …

 

Problémamegoldás LEGO robottal

 

Digitális grafika – 3D-világ használható kreatív tudás a felső tagozaton

Középiskola

GEOMATECH – interaktív, digitális matematika feladat- és tananyagrendszer középiskolások számára

 

Matematikaoktatás a középiskolában LabVIEW szoftver alkalmazásával

 

Élményszerű matematika tanulás/tanítás a középiskolában

Szövegértés fejlesztése középiskolában a LEGO …

GEOMATECH – Interaktív, digitális természettudományi feladat- és tananyagrendszer középiskolások számára

 

Kinematika tanítása interaktív eszközökkel

 

Tapasztalat- és élményalapú fizikatanítás középiskolában Abacusan – ArTeC robotok alkalmazásával

 

Természettudományok oktatása a középiskolában LabVIEW szofver alkalmazásával

 

Természettudományok oktatása digitális adatbegyűjtő használatával

 

Természettudományok tanulása a középiskolában PASCO eszközök segítségével

 

Élményszerű természettudományos megismerés a középiskolában

MakerSpace – Digitális modellezés és tárgyalkotás

 

Problémamegoldás középiskolában LabVIEW …

 

Problémamegoldás LEGO robottal

 

Digitális grafika – 3D-világ használható kreatív tudás a középiskolában