Tankockákkal az eredményes matematika tanulásért

digitális pedagógiai-módszertani csomag a matematikai kompetencia fejlesztésének támogatására

Célcsoport

Felső tagozat

Rövid leírás

A LearningApps.org egy webkettes alkalmazás, mely kis, interaktív építőkockák segítségével támogatja a tanulási és tanítási folyamatokat. A már meglévő építőkockák közvetlenül is kapcsolódhatnak tananyagokhoz, illetve a felhasználók saját maguk is készíthetik vagy megváltoztathatják őket. Az oldal célja, hogy az újrafelhasználható építőkockákat összegyűjtése és nyilvánosan bárki rendelkezésére bocsássa. Az építőkockák – eredetileg „Apps”, magyarul tankockák – emiatt nem tartalmaznak semmilyen különleges keretet vagy konkrét tanulási helyzetet. A megfelelő tanulási környezetbe ágyazott tankockák interaktivitásukkal, játékos elemeikkel jól támogathatják a felső tagozatos gyermekek matematikai ismeretszerzését is.

Részletes ismertető

2015-ben az ország különböző pontjain élő hat mesterpedagógus megalapította a Tankockakört. Mesterprogramukként lefordították a svájci learningapps.org oldalt. A szerkesztőkkel szerződésben és folyamatos kapcsolatban állnak. Zárt Facebook-csoportjuk TankocKApocs néven működik, jelenleg közel 2500 tagja van. 2016-ban elindítottak egy magyar társoldalt kockalapok.hu címmel. A csapat célja a pedagógusok módszertani eszköztárának bővítése, a digitális írástudás fejlesztése, a kooperatív tanulás segítése. A Tankockakör természettudományos tárgyakat tanító kollégáinak munkáiból összeállítottak egy projektet, amely sikeresen szerepelt a 2017-es debreceni nemzetközi Science on Stage fesztiválon.

A tankockák a játék-alapú tanítás-tanulás eszközei. Segítik az ismeretátadást és az ismeretszerzést, fejlesztik a digitális kompetenciákat, az együtt-tanulás élményét nyújtják játékos környezetben. Távoktatásra, formatív értékelésre is alkalmasak. A tanulóknak is lehetőségük van kreatív tartalom előállításra. A tankockák nyilvánossá tehetők, ezáltal mások által is felhasználhatók és átdolgozhatók, így elősegítik a tudásmegosztást is.

Az elkészült tankockák minőségbiztosítási felülvizsgálaton esnek át, illetve tartalmi vagy formai hiba esetén a rendszeren belül lehetőség van felvenni a kapcsolatot a kérdéses tankocka szerzőjével.

Az ingyenes regisztráció után a pedagógus egyszerűen létre tudja hozni osztályait, így lehetőség van célzott feladatküldésre is.

A tankockák létrehozása nagyon egyszerű:

A LearningApps oldaláról elérhető 20 tankockasablon (például: csoportosítás, keresztrejtvény, szókereső, akasztófa) és öt olyan segédeszköz (például: jegyzetfüzet, naptár, szavazás), amit a pedagógusok a mindennapi munkájuk során eredményesen használhatnak. A tankockasablonok nagyban megkönnyítik a tartalom előállítás folyamatát. A már létrehozott tankockák tetszőlegesen módosíthatók, így könnyen létrehozhatók variációk a különböző feladatokhoz. A matematika tanulása/tanítása szempontjából kiemelt figyelmet érdemlő sablonok (Az elnevezésre kattintva egy-egy példát ismerhet meg az érdeklődő az adott sablonra.):

 • Akasztófa játék: A hagyományos papír alapú játék megfelelője. Fogalmak felismeréséhez jól hasznosítható játék.
 • Csoportba rendezés: A tankockánál választhatunk a 2-3-4 csoportba való rendezés közül. Képeket, szövegeket csoportosíthatunk, mellé magyarázó szövegeket is írhatunk. Az ellenőrzés a csoportosítás végén történik. Lehetőség van a javításra.
 • Egyszerű sorbarendezés: A feladatban szereplő képeket rendezhetjük el a felületen fentről lefelé, illetve jobbról balra haladva. Az ellenőrzés a feladat közben és végén is történhet, beállítás szerint.
 • Hiányos szöveg: Hiányosan megadott szabályok, befejezésre váró mondatok kerülhetnek a feladatba, vagy egyszerűen csak a képen látható ábrákhoz kérhetünk szöveges választ. Fontos a pontosan, helyesen leírt válasz.
 • Hozzárendelés képen: A kép kijelölt elemeihez adhatunk meg válaszlehetőségeket, melyek a diákok rendelnek a kijelölő tüskéhez.
 • Hozzárendelés rácson: Az összeillő elemeket kell a helyükre húzni.
 • Hozzárendelés táblázatban: A sorok és oszlopok találkozásában is helyes választ kell megtalálni és a helyére tenni.
 • Idővonal: Számegyenesként használhatjuk az idővonalat, mennyiségeket helyezhetünk el rajta.
 • Keresztrejtvény: A hagyományos rejtvény digitális megfelelője. A kérdéseket megfogalmazhatjuk szöveggel, illusztrálhatjuk képpel is.
 • Kiemelés szövegben: Hibás szövegrészek, helyes válaszok kiemelésére használható.
 • Kiválasztásos kvíz: Egyetlen helyes válasz kiválasztása a lehetséges válaszok közül.
 • Kvíz szövegbevitellel: A tesztfeladatok megoldásához a választ szöveggel kell megadni. Továbblépni csak a helyes válaszok megadásával lehet.
 • Legyen Ön is milliomos!: Egyre nehezedő kérdéseket összeállítva összefoglalhatjuk egy óra, vagy akár egy témakör anyagát is.
 • Párkereső: Ennél a tankocka típusnál kép-kép, szöveg-kép, szöveg-szöveg, hang-kép, hang-szöveg párokat hozhatunk létre. Az ellenőrzés történhet azonnal a párok kijelölésekor, illetve az összes párosítás elvégzésekor. Itt lehetőség van a találgatásra, a többszöri próbálkozásra.
 • Párosító játék: A memóriakártyákhoz hasonló tankockába beágyazható kép, szöveg, hang. A játék menete megegyezik a hagyományos kártyajátékkal, viszont a tartalma tetszőlegesen alakítható. Kereshetők azonos tartalmú párok, de képekhez szövegek, vagy összetartozó szövegrészek. Itt is a próbálkozás közbeni ismeretszerzésen van a hangsúly.
 • Rendezés: Csökkenő, illetve növekvő sorba rendezhetjük a felsorolt elemeket. Segítségként lehetőség van a legkisebb és a legnagyobb elem megadására.
 • Rövid válasz: A feltett kérdés lehet szöveges, vagy képen megjelenő. A  tanulóktól pontos munkát igényel.
 • Szókereső: Elrejtett fogalmak után kutathatnak a gyerekek a feladattal.
 • Táblázat kitöltő: A sorokhoz és oszlopokhoz illő válaszokat kell pontosan beírni a hiányos mezőbe. Az ellenőrzés lehet azonnali, illetve a feladat befejezésekor.
 • Többválasztásos kvíz: Ha a kérdésre több helyes válasz adható, akkor jól használható ez a tankocka.

Az oldal használható regisztráció nélkül is, ilyenkor lehetőség van tantárgyak és témakörök szerint böngészni a meglévő tankockák között.

Pedagógiai-módszertani elemek

A LearningApps.org egy kutatási és fejlesztési projekt eredménye, amelyet a Pädagogische Hochschule Bern munkatársai (Dr. Michael Hielscher, Prof. Dr. Werner Hartmann) dolgoztak ki, együttműködve a Johannes Gutenberg Universität Mainz (Prof. Dr. Franz Rothlauf) és a Hochschule Zittau/Görlitz (Prof. Dr. Christian Wagenknecht) munkatársaival.

Az oldal a tankockák gyűjtésére és megosztására szolgál, ezért a tartalmi kínálat a pedagógusok által létrehozott tankockák számától és minőségétől függ. Az eddigi tapasztalatok alapján a magyar kollégák nagyon lelkesen és egyre nagyobb számban hoznak létre új és változatos tankockákat.

A pedagógusok virtuális osztálytermet hozhatnak létre diákjaik számára. Ebben figyelemmel kísérhetik:

 • a tanulók haladását,
 • a hibátlanul megoldott tankockákat, a megkezdett, de hibás, vagy félbehagyott feladatokat,
 • azt is, ha bele sem kezdett valaki a munkába.

A jó megoldásokról a tanulók is kapnak visszajelzést. A virtuális osztályteremben mappákba rendezve tehetjük áttekinthetővé a tankockákat a tanulók számára.

A tankockákba beágyazható szöveges, képi, hang és videó részletek lehetővé teszik a matematika szemléletes oktatását. A sablonok között több játékot is találunk, amelyek segítenek fenntartani az érdeklődést és növelik a diákok motivációját.

A tankocka sablonok sokfélesége lehetővé teszi, hogy egy-egy új ismeret gyakoroltatását fokozatosan nehezedő  és többféle megközelítést biztosító tankockákkal segítsük a diákok számára. Kezdetben a próbálkozáson lehet a hangsúly, majd a sablonok megfelelő sorba rendezésével eljuthatunk a tesztek kitöltéséig is.

Példák a felső tagozatos matematika tanulása során felhasználható tankockákra:

A fenti összeállítás a teljesség igénye nélkül mutat példákat arra, hogyan lehet a tankockákkal érdekesebbé, játékosabbá és interaktívabbá tenni a természettudományos oktatást. A tankockák kiegészítésül szolgálhatnak a tapasztalati úton megszerzett információkhoz, az interaktív felület egy újabb gyakorlási lehetőséget adhat a tanulóknak a hagyományos osztálytermi feladatmegoldások mellé.

Az oldalt használó kollégák már egy egyszerű kereséssel is hozzájuthatnak a feldolgozni kívánt témakörrel kapcsolatos tankockákhoz, vagy egy nekik tetsző tankockát néhány kattintással átdolgozhatnak, saját elképzeléseiknek megfelelően, illetve a sablonok segítségével könnyen készíthetnek saját tankockákat is, amelyeket megoszthatnak nyilvános felületükön, ezzel is segítve a kollégák közötti kollaborációt.

Lehetőség van arra is, hogy a saját tankockákból vagy a más által készített tankockákból mappákat hozzunk létre, így könnyen áttekinthetővé válnak a tanév során használandó tankockák.

Mivel a tankockák készítése nagyon egyszerű és nem igényel sok időt, így akár minden órán beépíthetők a tanítási folyamat bármelyik részébe. Nagyon jó lehetőséget nyújtanak a tanórai motivációra, gyakorlásra vagy akár összefoglalásra, ismétlésre is. A tankockák minden típusában van beépített önellenőrző funkció, így a tanuló mindenképp eljut a helyes megoldásig.

A sablonok használatára épülő rendszer módot ad arra is, hogy a tanulók maguk is létrehozzanak tankockákat, így a tartalomelőállításon keresztül tudjanak gyakorolni. A diákok által létrehozott tankockák nem kerülnek be automatikusan a rendszerbe, azokat csak a tanuló pedagógusa tudja az osztály felületén megosztani, így lehetőség van az esetlegesen előforduló hibák korrekciójára is.

Infrastrukturális elemek

Pedagógus számára (osztályonként/csoportonként):

 • 1 db interaktív panel (kiváltható interaktív tábla és kivetítő alkalmazásával)
 • 1 db tanári laptop/asztali számítógép

Tanulók számára:

 • tanulónként 1 db asztali számítógép/laptop/tablet

Internetelérés minden eszköz számára. Mivel a tankockákat csak online lehet használni, szükséges minden eszközön egy, az operációs rendszernek megfelelő böngészőprogram.

Hardverekre vonatkozó műszaki elvárások nem térnek el a felhívás műszaki mellékletében leírtaktól. A terem bútorai (székek, asztalok) legyenek könnyen mozgathatók.

Támogató szolgáltatások

A LearningApps.org oldal használata annyira egyszerű, hogy ennek használatára nem tervezünk külön álló továbbképzéseket tartani, az elsajátítható tudásanyag megtalálható a kockalapok.hu oldalról kiindulva. Az oldalt használók csatlakozhatnak a TankocKApocs nevű zárt Facebook -csoporthoz, ahol szakmai, illetve technikai segítségnyújtást kapnak, illetve információkat az aktuális konferenciákról és mű helymunkákról, ahol személyesen is találkozhatnak a Tankockakör mesterpedagógusaival, részt vehetnek az általuk tartott továbbképzéseken. Ez a csoport azért is hasznos, mert itt a kollégák meg tudják osztani egymással tankockáikat, kapcsolatot teremtve egymással, szakmai együttműködést kezdeményezhetnek. Ezeken kívül a Tankockakör mesterpedagógusai előzetes egyeztetés után tudnak jelenléti, illetve online képzéseket tartani. A kockalapok.hu oldal folyamatosan bővülő GYIK felülete a már eddig felmerült kérdésekre és problémákra ad válaszokat, illetve megoldási javaslatokat.

A Digitális környezet a köznevelésben (EFOP-3.2.3–17 és VEKOP-7.3.3–17) pályázatokhoz ajánlott digitális pedagógiai módszertani csomagok. Egy-egy összeállítás termékmegjelenítést tartalmaz ugyan, de az adott termékkel egyenértékű megoldásokat felhasználó fejlesztési terv is elfogadható. A módszertani csomagok DFT-ben való megnevezése, kiválasztása nem mentesít a beszerzési szabályok betartása alól, nem alapozza meg a beszerzés kizárólagosságát.