Ajánlások digitális pedagógiai folyamatok tervezéséhez

A köznevelésben 2020. március 16-ától kezdődően elrendelt digitális munkarend egy veszélyhelyzetben alkalmazandó ideiglenes megoldási környezet volt, de rámutatott számos olyan oktatásszervezési és -módszertani kérdésre, amelyek a veszélyhelyzet elmúltával sem kerülhetik el a figyelmet. A digitális eszközökkel megvalósított távoktatás nélkülözni kénytelen az oktatás több lényegi elemét:

  • a tanárok és a diákok közötti személyes interakciókat;
  • a tanulók közötti közvetlen interakciókat;
  • a spontán interakciók számos elemét.

A digitális munkarend tehát maradéktalanul biztosan nem tudja kiváltani a jelenléti oktatást, de több olyan elemmel színesítheti, ami növelheti annak hatékonyságát. Az intézményeknek, a fenntartóknak, a pedagógusoknak meg kell határozniuk, hogy melyek azok az elemek, amelyeket alkalmazhatnak annak érdekében, hogy munkájuk eredményességét növelhessék:

  • teljesíthetők legyenek a tantervi követelmények;
  • minden tanuló a lehető legtöbb támogatást kapja egyéni fejlődése érdekében.

Feltételezésünk szerint a digitális távoktatás megszervezése egymást követő lépésekre bontható annak ellenére, hogy ebben a rendkívül komplex rendszerben számos dolog egymással is összefügg. Az általunk kialakított algoritmus egymást követő lépései, azok sorrendje és tartalma elválasztják az rendszer összefüggő elemeit, segítenek a probléma részekre osztásában. Az egyes lépések rövid leírását adja meg a következő ábra, amelynek teljes méretűre nagyított megjelenítésekor, az egyes lépések sorszámára kattintva hívhatják elő az az adott lépéshez tartozó részleteket. (A kép más részére kattintva megnyithatja annak eredeti méretű változatát.)


Tervezési folyamat lépései

A csapat A platformválasztás A pedagógia A tanulás A tartalmak

A fentieknek megfelelő lépéseket több írásban, illetve úgynevezett webinárium keretében járjuk körül, így világítva meg az egyes lépésekhez tartozó feladatokat, lehetőségeket. Természetesen az elvileg felépített rendszer egyes elemei a valóságban sokkal jobban összekapcsolódnak, ezért az írásokat nem minden esetben tudtuk egyértelműen egy-egy lépéshez rendelni, azaz több helyen is előfordulnak.

Az UNESCO kapcsolódó ajánlása (angol nyelven) is segítheti a legjobb döntés előkészítését.