Ajánlások digitális pedagógiai folyamatok tervezéséhez

2021 tavaszán a köznevelés és a szakképzés minden intézménye ismét digitális munkarendben dolgozik. A 2020 tavaszán megkezdett, veszélyhelyzeti munkarendben megvalósult digitális munkarend szerinti (távolléti) oktatás – a nehézségek ellenére – számos tapasztalatot, megújuló tudást hozott az intézményi, illetve a pedagógiai gyakorlatba.

Rámutatott számos olyan oktatásszervezési és -módszertani kérdésre, amelyekre az intézmények működési gyakorlatában kiemelt figyelmet kell szentelni. A távolléti oktatás nélkülözni kénytelen az oktatás több lényegi elemét:

  • a tanárok és diákok közötti személyes interakciókat,
  • a tanulók közötti közvetlen interakciókat,
  • a spontán interakciók számos elemét.

A digitális munkarend – a tapasztalatok szerint – az átgondolt pedagógiai tervezés és a szilárd alapokon nyugvó digitális módszertan ellenére sem tudja maradéktalanul kiváltani a jelenléti oktatást, azonban számos olyan elemmel színesítheti, amivel növelhető annak hatékonysága. Fontos meghatározni és kiemelten kezelni azokat az elemeket, amelyekkel

  • minden tanuló a lehető legtöbb támogatást kapja egyéni fejlődése érdekében,
  • teljesíthetők a tantervi követelmények
  • a lehető legnagyobb mértékben csökkenthető a digitális munkarend miatt le-, illetve kimaradó tanulók aránya.

Az előző tanév digitális munkarendjéhez kapcsolódóan a Digitális Pedagógiai Módszertani Központ számos cikkel, írással, webináriummal és személyes segítséggel igyekezett támogatni az intézményeket, a pedagógusokat a digitális pedagógiai folyamatok tervezésében, szervezésében és kialakításában. A közös tudást és tapasztalatokat összefűzve kialakítottunk egy olyan algoritmust, amely a digitális munkarend idején is eredményre vezet a tanítás-/tanulásszervezésben. A lépések köré épített tartalmi és módszertani elemek ma is érvényesek. Bízunk benne, hogy az olvasók hasznos, gyakorlati információkat szerezhetnek belőlük, tovább bővíthetik tudásukat. Ajánljuk ezeket az írásokat, javaslatokat, jó tanácsokat a távolléti oktatás időszakára, de a – tapasztalatokat átültetve, a várva várt – jelenléti oktatásban is színesíthetik a pedagógiai gyakorlatot.

A következő ábra bemutatja azt az algoritmust, amely mentén a digitális pedagógia folyamatok eredményesen tervezhetők, valamint megvalósításhoz is ad javaslatokat. Az egyes lépések grafikájára/sorszámára kattintva hívhatják elő az adott lépéshez tartozó további részleteket. (A kép más részére kattintva megnyithatja annak eredeti méretű változatát.)Tervezési folyamat lépései

A csapat A platformválasztás A pedagógia A tanulás A tartalmak

Az UNESCO kapcsolódó ajánlása (angol nyelven) is segítheti a legjobb döntés előkészítését.