Digitális környezet a köznevelésben

Intézményi digitális fejlesztési tervek összeállítása
Digitális pedagógiai módszertani csomagok
Intézményi digitális fejlesztési tervek módosítása

A digitális oktatás pedagógiai eszközrendszerének és támogató környezetének kialakítását szolgáló pályázatokban — EFOP-3.2.3-17 és VEKOP-7.3.3-17 — megfogalmazott szakmai célok elérése, a pályázók, illetve a pályázatot megvalósítók szakmai tevékenységének támogatása a Digitális Pedagógiai Módszertani Központ egyik kiemelt feladata. A hivatkozott pályázati felhívásokból fakadó feladataink ellátása során keletkezett, a pályázók, illetve a pályázatot megvalósítók körét meghaladóan is érdeklődésre számot tartó információkat és dokumentumokat ezen oldalon keresztül hozzuk nyilvánosságra.

A projektek szakmai megvalósítását támogató, zárt fórumot is működtetünk.

Intézményi digitális fejlesztési tervek összeállítása

Pályázatok keretében benyújtandó Intézményi digitális fejlesztési terv (DFT) elkészítéséhez javasoljuk az alábbi segédanyagok használatát:

  • A DFT összeállításának követelményei (PDF)
  • Intézményi digitális fejlesztési terv – minta (Word)
  • Értékelési szempontok az intézményi fejlesztési tervhez (PDF).
    Minden értékelési szempont esetében három lehetséges érték (Megfelelő; Részben megfelelő; Nem megfelelő) közül választhat az értékelő. A kapott értékelések alapján alakul ki a végső eredmény. Tekintettel arra, hogy az értékelési szempontokat a pályázat kötelező elemei alapján választottuk, bármelyik esetében a nem megfelelés egyben a támogathatóságot is megkérdőjelezi. A nem támogatott fejlesztési tervek készítői — a pályázatok beadására rendelkezésre álló időszakon belül, korlátozás nélkül — ismételten benyújthatják a javított tervüket.
  • Az intézményi digitális fejlesztési terveknek a vonatkozó pályázati felhíváshoz kell kapcsolódniuk, így felhívjuk a készítőik figyelmét, hogy a pályázati felhívásban megjelölt keretösszegek nem intézményenként, hanem pályázatonként, tehát három vagy négy intézményre együttesen vannak meghatározva.

Elkészült fejlesztési terveiket a hivatkozást követve tudják beküldeni értékelésre, PDF-állományként az üzenethez csatolva. Várhatóan a dokumentum beérkezését követő öt munkanapon belül tudjuk elvégezni az értékelést, illetve a támogató nyilatkozat kiállítását. A terveket a beérkezés sorrendjében dolgozzuk fel és értékeljük akkor is, ha már ismételt beküldésről van szó. Amennyiben torlódás vagy egyéb ok miatt nem tudjuk a fent jelzett időn belül elvégezni az értékelést, üzenetben tájékoztatjuk az érintetteket.

Digitális pedagógiai módszertani csomagok

A közzétett digitális pedagógiai-módszertani csomagok a pályázók TÁJÉKOZTATÁSÁT szolgálják, azok választása nem kötelező, de egyben MINTÁT adnak arra, hogy a támogatási kérelem eredményes megvalósításához milyen szerkezetű és tartalmú módszertani megoldások összeállítása lehet célravezető. Az összeállítások termékmegjelenítést tartalmazhatnak ugyan, de az adott termékkel egyenértékű megoldásokat felhasználó fejlesztési terv éppúgy elfogadható, hiszen az ajánlatokban a pedagógiai-módszertani tartalom jelenti a lényeget, minden más csak annak megvalósítását szolgáló eszköz.

Szakmai állásfoglalás a digitális történetmeséléshez kapcsolódó egyik módszertani csomaghoz tartozó eszközök beszerzéséből adódó probléma kapcsán.

A bevezetendő csomagok tervezésénél fokozott figyelemmel kell lenni a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben foglaltak maradéktalan betartására. A módszertani csomagok DFT-ben való megnevezése, kiválasztása nem mentesít a beszerzési szabályok betartása alól, nem alapozza meg a beszerzés kizárólagosságát.

Kérdések és válaszok a DFT összeállításáról

Intézményi digitális fejlesztési tervek módosítása

A projektek megvalósítása során felmerülhetnek olyan akadályok, problémák, amelyek megoldásához elengedhetetlen az intézményi digitális fejlesztési tervek módosítása. A módosítás következtében ismételtem meg kell szerezni a Digitális Pedagógiai Módszertani Központ támogatását, hiszen annak hiányában a DFT nem támasztja alá a projekt megvalósítását.

A módosított tervek értékelési szempontrendszere azonos a korábban támogatott változat értékelésekor alkalmazottal, hiszen a pályázati felhívások intézményi digitális fejlesztési tervek összeállítására, tartalmára vonatkozó követelményei nem változtak. A tervek összeállítását segítő minta magyarázó szövegrészeiben kiemeltük azokat a szempontokat, amelyekre kérjük fordítsanak fokozott figyelmet az átdolgozás során.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a támogatott intézményi digitális fejlesztési terv módosítására abban az esetben biztosan szükség van, ha:

  • módosították az abban megfogalmazott célokat;
  • olyan csoportot vontak be a megvalósításba, amelynek jellemzői lényegesen eltérnek a korábbi fejlesztési tervben lévőtől;
  • olyan pedagógust vonnak be a megvalósításba, akinek meglévő kompetenciái lényegesen eltérnek az elfogadott tervben lévőtől;
  • olyan digitális pedagógiai megoldást valósítanak meg, amely eltér a támogatott tervben lévőtől.

Tekintettel arra, hogy a módosított intézményi fejlesztési terv egy megkötött támogatási szerződéshez kapcsolódó dokumentum, a módosított terv benyújtásakor mellékelni kell a pályázat megvalósításáért felelős vezető azon nyilatkozatát is, amelyben a támogatott pályázat megnevezésével együtt kijelenti, hogy az intézményi digitális fejlesztési terv elfogadását követően, az annak módosításából fakadó változásokat a projekt a támogató felé is bejelenti.

A módosított DFT bevezetőjében foglalják össze a módosítás szakmai indokát/indokait. Indoklásukban tárják fel azokat a szempontokat, amelyek alapján a módosítás mellett döntöttek.

Az értékelési folyamat gyorsítása érdekében a benyújtott fejlesztési tervekben tipográfiailag (más betűtípus, háttérszín módosítása stb.) is jelöljék meg a módosult részeket, illetve ezt a dokumentum egészén egységesen alkalmazzák, hogy követhető legyen a módosítások végigvitele.

A módosított fejlesztési terveket a hivatkozást követve tudják beküldeni. A dokumentum beérkezését követő öt munkanapon belül tudjuk elvégezni az értékelést, illetve a támogató nyilatkozat kiállítását. A terveket a beérkezés sorrendjében dolgozzuk fel és értékeljük akkor is, ha már ismételt beküldésről van szó. Amennyiben torlódás vagy egyéb ok miatt nem tudjuk a fent jelzett időn belül elvégezni az értékelést, elektronikus levélben tájékoztatjuk az érintetteket.

Minden üzenetünket és a támogató nyilatkozatot is ezen a csatornán keresztül küldünk el Önöknek.