Digitális Pedagógiai Módszertani Központ

A Digitális Pedagógiai Módszertani Központ (DPMK) Magyarország Digitális Oktatási Stratégiájának (DOS) szakmai implementációját támogató szervezet. Feladata a köznevelés digitális átalakításának módszertani támogatása, szakmai hátterének és szakértői bázisának biztosítása, valamint a DOS megvalósításához kapcsolódó pályázatok és kiemelt projektek szakmai támogatása.

A Digitális Oktatási Stratégia végrehajtásával összefüggésben a Központ támogatja az oktatási és képzési intézményrendszer digitális átállásához szükséges infrastrukturális, szervezeti és tartalmi fejlesztéseket, meghatározza az oktatási és képzési intézmények számára a digitális kompetenciafejlesztéssel kapcsolatos elvárásokat, valamint megvalósítja és koordinálja az egyes digitális pedagógiai módszertani fejlesztéseket és támogatja azok bevezetését.

A Központ szakmai támogatást nyújt az egyes oktatási és képzési alágazatok különböző tartalmi szabályozóinak és követelményeinek fejlesztéséhez, részt vesz a digitális írástudás kulcskompetencia terület keretrendszerének, valamint mérési–értékelési rendszerének kidolgozásában, és rendszeresen monitorozza az intézményi szintű digitális pedagógiai folyamatokat. Részt vesz a pedagógusok digitális kompetenciáinak mérésére alkalmas keretrendszer kidolgozásában és gondoskodik annak a pedagógus-előmeneteli rendszerbe történő beépítéséről. Felkészíti a területhez kapcsolódó támogató szakembereket, szaktanácsadókat.

A tudományos és szakmai eredmények disszeminációjával és tudásmenedzsmentjével összefüggésben a Központ honlapján és egyéb kommunikációs csatornákon keresztül bemutatja a digitális pedagógia világával összefüggő hazai és nemzetközi híreket, aktualitásokat, problémákat és jó gyakorlatokat. Kapcsolatot tart és intézményesült együttműködést épít ki a hazai és nemzetközi, határon túli szakmai szervezetekkel, valamint szakmai rendezvényeket, fórumokat, eseményeket rendez különböző digitális pedagógiai területeken és témákban.

A Digitális Jólét Nonprofit Kft. szervezeti egységeként a DPMK hazai, nemzetközi pályázatokat, valamint a 127/2017 (VI. 8.) Korm. rendelet közfeladat kijelölése alapján uniós támogatású kiemelt projekteket valósít meg. Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Programmal kapcsolatos feladatai keretében a Központ közreműködik „A köznevelés keretrendszeréhez kapcsolódó mérési-értékelési és digitális fejlesztések, innovatív oktatásszervezési eljárások kialakítása, megújítása” című kiemelt projekt végrehajtásában. Emellett szakmai együttműködést biztosít a „Digitális környezet a köznevelésben” című felhívások projektgazdái részére a végrehajtásban.

Jogszabályi hivatkozások:

1536/2016. (X. 13.) Korm. határozat a köznevelési, a szakképzési, a felsőoktatási és a felnőttképzési rendszer digitális átalakításáról és Magyarország Digitális Oktatási Stratégiájáról;

127/2017. (VI. 8.) Korm. rendelet a Digitális Jólét Program végrehajtásával összefüggő egyes feladatokról, valamint a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökségről szóló 268/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet módosításáról