Szövegértés fejlesztése alsó tagozaton az Abacusan – ArTeC Keltsd életre! eszközcsomag alkalmazásával

digitális pedagógiai-módszertani csomag a szövegértés fejlesztésének támogatására

Célcsoport

Alsó tagozat

Rövid leírás

Az Abacusan – ArTeC Keltsd életre!© csomag az Abacusan Stúdió akkreditált, kiváló tehetségpont szakemberei által összeállított, nemzetközi jógyakorlatok adaptálására és integrálására épülő digitális pedagógiai eszközcsomag. A csomag egy japán fejlesztésű konstrukciós és programozható robotépítő készlet felhasználásával, a magyar tantervi követelmények figyelembe vételével, a gyermekek manuális tevékenység iránti igényére és a robotikában rejlő lehetőségekre építve segíti a szövegértés fejlesztését.

A szöveg feldolgozásakor a gyermekek kisebb csoportokkal a szöveg egy-egy részletét (szereplőt, helyszínt, eszközt, jelenetet stb.) megépítik és egyszerű robotikai eszközökkel életre keltik, mozgásra bírják. Az építést és programozást követően az egyes csoportok robotjaiból közösen összeállítják és eljátsszák a szövegben olvasottakat.

Az Abacusan-ArTeC Keltsd életre!© csomag használatakor a szövegértés fejlesztése a az olvasott szöveg kézzel fogható robotokká építésén keresztül a szöveg értelmezésére, kutatómunkára, emellett a gyermekek fantáziájára, kreativitására, spontán alkotókedvére támaszkodik, miközben fejlődik önismeretük, önreflexiójuk, felfedezik a csapatmunka fontosságát és élvezhetik a játék örömét is.

 

Részletes ismertető

Az eszközcsomag célja

A szövegértési kompetencia fejlesztését támogató Abacusan-Ar- TeC Keltsd életre! csomag támogatja az olvasás, szövegértés fejlesztése változatos pedagógiai környezetének kialakítását. Az olvasott szöveg életre keltése fejleszti a művekkel folytatott aktív párbeszéd képességét, motiválja a gyermekeket az olvasásra és gazdagítja a szöveggel, az olvasással kapcsolatos pozitív élményeiket, ugyanakkor az építés során finommotorikus és kognitív képességeik térképzetükkel kölcsönhatásban fejlődnek.

A játékos megközelítésre, az építésre és a gyermekek számára oly izgalmas robotikára alapozva szorongásmentes, motivált fejlődési környezetet teremt, amelynek segítségével az olvasott szöveg értelmezését, a lényeges információ kiemelését, a szövegben szereplő információk értő és rugalmas alkalmazását fejleszthetik a pedagógusok.

Az alkalmazott konstrukciós és robotika készlet

Az alkalmazott Abacusan – ArTeC Keltsd életre! készlet grafikusan programozható, számos motorral, érzékelővel, lámpácskával, hangjelzővel felszerelhető robotjával és könnyen építhető, színes építőkészletével kiválóan alkalmas a szövegértést fejlesztő foglalkozásokhoz.

A gyermekek fantáziájának, kreativitásának valósággá építését a 20 különböző színű, 7 különböző csatlakozási lehetőségű építőkockák, nagy méretű építőpanelek, fogaskerekek, fogaslécek, forgótengelyek, kerekek, csúszdák segítik. A készletet 6 féle (hang-, fény-, nyomás-, infravörös-, ultrahangos távolságmérő) érzékelővel ajánljuk. A felsorolt érzékelők használatával a robotok nyomógomb benyomására, hang-, fényerő változásának hatására, tárgyhoz közeledve vagy sötét-világos felületet megkülönböztetve vezérelhetők.

A készlethez négy különböző színű LED lámpa és hangjelző tartozik. Az alsó tagozatos korosztály számára nagy élvezetet jelent a különböző színekben felvillanó LED-ek programozása, a hangjelző által lejátszott dallamok előállítása.

Különösen vonzó lehet a készlet azoknak a gyermekeknek, akik szeretnek a Minecraft-tal játszani, mivel a sok színes kockából kirajzolódó felület a Mincraft-hoz hasonló látványt nyújt. Amennyiben az iskola oktatási célra használja a Minecraft-ot, a két féle digitális pedagógiai eszköz jól összekapcsolható a tanítási folyamat során.

A készlet gyártója az ArTeC Co. Ltd, amely Japán több mint 50 éves múltra visszatekintő, legnagyobb taneszköz gyártó- és forgalmazó cége. Termékeik a világ 65 országának oktatási piacain lelhetők fel. Az ArTeC Robotist robotika oktató készlet igen elterjedt Ázsia fejlett és feltörekvő informatikai oktatást nyújtó országaiban: Japánban, Taiwanon, Szingapúrban, Dél-Koreában, valamint Ausztráliában, de Európában sem ismeretlenek: Magyarországon kívül Nagy-Britanniában, Spanyolországban, Szlovákiában is egyre szélesebb körben használják. A Sony 2017-ben piacra dobott, dizájn díjas KOOV nevű oktató robotját az ArTeC céggel együttműködésben, a Robotist készlet elemeit és építőkészletét felhasználva alkotta meg.

A robotok programozása

A készlet programozására két különböző felület áll rendelkezésre. Mindkét programozási környezet ingyenesen letölthető, és a folyamatos frissítés is megoldott.

Az Abacusan – ArTeC Keltsd életre! készlet használata során az ikonos programozási felületet ajánljuk a megépített robotok életre keltéséhez. Ennek a programozási környezetnek az elsajátítása és használata is nagyon egyszerű, a pedagógus részéről alapvető számítógép használati ismereteken felül előképzettséget nem igényel. A programozási felület használatára sajátélmény alapú továbbképzés keretében készítjük fel a pedagógusokat.

A grafikus felület ikonjai önmagukért beszélnek – így, a programfelület jelenleg csak angol nyelven érhető el, a gyermekek számára nem okoz problémát a nyelvi közeg.

Ugyanez a készlet programozható Scratch alapú, grafikus programozási felületen is, ami ismerős lehet a gyermekeknek például: a Kódolás órája kapcsán.

Pedagógiai-módszertani elemek

Az Abacusan – ArTeC Keltsd életre! program a projektmódszer módszertanára épít. A gyermekek 2-3 fős csoportokban dolgozva, a szöveg egy-egy részletét dolgozzák fel, építik meg és keltik életre robotok formájában. Ezek a robotok lehetnek épületek (például: vár felvonóhíddal, lengő zászlóval), szereplők (például: nyalka huszár vagy éneklő, táncoló leány egy népmeséből, egy állatmese szereplői), vagy járművek (például: hintó vagy a Mikulás szánja)…

A feldolgozott szöveg egyaránt lehet szépirodalmi vagy ismeretterjesztő tartalmú. Az Abacusan – ArTeC Keltsd életre! program mese szereplők és jelenetek életre keltésére éppúgy alkalmas, mint épületek, járművek modellezésére (például: a Liszt Ferenc Repülőtér vagy London nevezetességeinek bemutatása).

A szöveg feldolgozását, a robotok megépítését feladatlapok és robotika kártyák segítik. A feladatlapokon a szövegrészlet feldolgozását, a szókincsbővítést segítő kérdések, feladatok, a robotika kártyákon a robot megépítéséhez szükséges rajzos segítség (például: hogyan kell a robotra csatlakoztatni a motort, érzékelőt) és programozási ötletek szerepelnek. Az ötletek felhasználásával, összefűzésével a gyermekek könnyen elkészíthetik saját programjukat. (Az alábbi kártyán lévő program szerint például: a robotra épített LED lámpa erős hang hatására felgyullad, majd 1 mp után kialszik.)

 

A feladatlapon olvasott utasítások értelmezése szintén fejleszti a szövegértést. A feldolgozandó szövegnek és a pedagógus által meghatározott aktuális fókusznak megfelelően a megépítendő robot segíti a szöveg leíró részleteinek reprodukálását, a szereplők jellemzőinek, viselkedésének megragadását, egy cselekménysor, vagy akár az események közötti ok-okozati összefüggések megértését.

A robotok megépítéséhez a 2-3 fős csoport tagjai közösen újra olvassák, értelmezik a szöveget. Ez támogatja a szövegelemző és értelmező együtt gondolkodást, saját gondolataik kifejtésére, egymás véleményének megismerése sarkallja a gyermekeket. Ezáltal kifejező készségük, érvelési technikájuk fejlődik, szókincsükbe beépülnek a feldolgozott szöveg kifejezései.

A szöveg feldolgozását, a robotok megtervezését kutatómunkával is lehet gazdagítani: ez az alsó tagozaton elsősorban a témához kapcsolódó digitális vagy nyomtatott képi anyagok, gyermek ismeretterjesztő információk gyűjtésével, összevetésével segíti az önálló tanulás és az ismeretszerzés képességek kialakítását.

A gyermekek a tervezés és a megvalósítás során is csoportban dolgoznak, ami az együttműködés, munkamegosztás, érvelés és konszenzuskeresés terén fejleszti személyiségüket. A tervezés és a megvalósítás folyamatában ötleteiket, megoldási javaslataikat meg kell vitatniuk, saját elképzeléseik mellett érvelniük kell, majd konszenzusra kell jutniuk a megoldást illetően. Ez érvelési technikájukat fejleszti, ugyanakkor mások szempontjainak mérlegelésére, elfogadására is készteti őket.

A projekt záró szakaszaként a csoportok bemutatják robotjaikat olyan módon, hogy felolvassák a szövegből az általuk feldolgozott részt, bemutatják, hogyan ábrázolták és mozgatták meg az abban szereplő figurákat, szerkezeteket. A csoportok a szöveg sorrendjében mutatják be munkáikat, így a foglalkozás záró szakaszában ismét egy egységgé áll össze a szöveg.

Az eredeti szöveget, egyes csoportok bemutatójáról – mind az ismertetésről, mind a működő robotról – készült videófelvételeket, a csoportok által kitöltött feladatlapokat, a robotprogramokat egy online portfólió kezelő felületre (például: padlet.com) feltöltve elkészül a közös munka munkanaplója. Az órai munkának ez a fajta dokumentálása szintén a digitális kompetenciákat erősíti.

Egy-egy projekt időigénye a szöveg és a megépítendő robotok összetettségétől függően 3–5 tanítási óra. Ennek egy része (különösen az építés) történhet szabadidős programként is.

Az első projekt megkezdését megelőzően szükséges egy 6 órából álló bevezető foglalkozás sorozat megtartása. Ennek célja, hogy a gyermekek megismerkedjenek az Abacusan – ArTeC Keltsd életre! készlet elemeivel: felfedezzék az építőelemeket, kipróbálják kapcsolódási módjaikat, valamint megismerkedjenek a robot készlettel. A bevezető foglalkozások során célirányosan olyan feladatokat végeznek el, amely a projektek kivitelezéséhez szükséges alapismeretekkel vértezi fel őket.

A pedagógiai eszközcsomag tartalma

Az Abacusan – ArTeC Keltsd életre! pedagógiai eszközcsomag tartalmazza a konstrukciós és robotika elemeket tartalmazó eszközkészletet, 3. és 4. évfolyamosok számára készített, évfolyamonként 10-10 szövegértés fejlesztését szolgáló projekttervet (szöveg, feladatlapok, feldolgozásra javasolt felosztás, robot ötletek, robotprogramok), valamint 25 programozási kártyát.

Tartalmaz továbbá egy tanári útmutatót és a robotok használatát segítő felhasználói segédletet.

Infrastrukturális elemek

Az eszközcsomag pedagógiai céljainak megvalósítása érdekében 2-3 tanulónként egy db Abacusan – ArTeC Keltsd életre!  készlet, valamint egy PC/laptop biztosítása szükséges. Amennyiben a számítógépeket nem az asztalon helyezik el (például a földön áll), akkor szükséges készletenként egy db USB hosszabbító.

A számítógép minimális követelményei szempontjából a Műszaki és Módszertani útmutatóban megjelöltek szerinti minimum követelményeknek megfelelő gépek a robotika oktatás céljára is megfelelnek.

Bár a robotika eszköz igen takarékosan (3 db AA ceruzaelemmel igen hosszú ideig) működik, környezetvédelmi és hosszú távú költségtakarékossági megfontolásból javasoljuk készletenként 3 db + összesen 9 db tartalék újratölthető AA akkumulátor és hozzájuk tartozó töltők beszerzését.

Tanulócsoportonként 1 db projektor és tábla/interaktív tábla, valamint 1 nyomtató szükséges a hatékony munkához.

A dokumentáláshoz, a tanulói portfóliók elkészítéséhez szükséges 1 digitális fényképezőgép vagy fényképezésre alkalmas tablet.

Szükséges egy minimum 75 × 150 cm területű, világos színű asztalfelület.

Megoldandó az eszközök elzárása olyan módon, hogy a félkész modellek egyben elhelyezhetők legyenek (például: minimum 60 × 75 cm alapterületű, minimum 4 polcos, zárható szekrény).

Fejleszthetőség és támogatás

A beszerzett robotika készletek mind robotikai eszközökkel, mind építő elemekkel bővíthetők a későbbiekben is, elérhető áron.

Az ArTeC Co. Ltd. folyamatosan fejleszti mind az eszköz készletet (új érzékelők, kijelző egységek stb.), mind pedig a programozási környezetet. Az új program verziókat szintén ingyenesen hozzáférhetővé tesszük a programban részt vevő iskolák számára. Az új verziók megjelenéséről tájékoztatjuk a partnerintézményeket, és szükség esetén támogatást nyújtunk a telepítés, használatba vétel során.

Támogató szolgáltatások

Az Abacusan – ArTeC Keltsd életre! programot alkalmazó pedagógusok tanfolyamon kezdik meg a felkészülést a csomag alkalmazására.

Az Abacusan Stúdió Nemzeti Tehetség Program támogatásával kialakított gyakorlatorientált, sajátélmény alapú továbbképzésén a robotika alapjaival, a programozási környezettel, a tematika alkalmazása során felmerülő elágazási, differenciálási lehetőségekkel ismerkednek meg a pedagógusok.

A továbbképzés során végig haladunk a csomag részét képező projekteken, így a felkészülés során a résztvevő pedagógusok saját tapasztalatot szereznek a robotok programozásában, egyúttal megtapasztalják a módszertani megközelítést, emellett foglalkozunk az építés és a programozás során tipikusan felbukkanó hibalehetőségekkel, a gyerekek visszatérő problémáival és a tantárgyi koncentráció lehetőségeivel is.

A továbbképzés 30 órás, akkreditációja folyamatban van.

A 30 órából 15 kontakt óra. Ezek elosztása lehet 3 × 5 vagy 5 × 3 óra, a résztvevők számára kényelmesebb módon. A kontaktórák helyszíne Budapest, az Abacusan Stúdió Bemutató és Képző Központja.

A képzés fennmaradó 15 óráját részben e-learninges tananyag feldolgozásával, részben online videokonferencia során (például: Skype) teljesíthetik a pedagógusok.

Partneriskoláink tanárainak munkáját a felkészítő továbbképzést követően folyamatos konzultációkkal, mentorálással segítjük.

Ez a támogatási tevékenység nem szűnik meg a pályázati projekt befejeztével. Célunk egy hosszú távon együttműködő, egymást támogató, ötleteiket, problémáikat és jógyakorlataikat megosztó pedagógus közösség létrehozása. Ennek érdekében online felületet hozunk létre, valamint a pilot időszakban (projekt első fél éve) 2 havonta, a későbbiekben félévente workshopot rendezünk.

 

Kapcsolódó dokumentumok, források

Nemzetközi alkalmazási tapasztalatok

Az ArTeC Robotist készletek használata ma elsősorban a Távol-Keleten, illetve Délkelet-Ázsiában (Japán, Szingapúr, Dél-Korea, Taiwan) és Ausztráliában elterjedt, ahol az informatikai oktatásra és a felnövekvő generáció digitális felkészítésére igen nagy hangsúlyt fektetnek.

2015 áprilisa óta működik egyre bővülő hálózatával az ArTeC Co. Ltd által életre hívott Edison Academy – Robot programming school, amelynek ma már több mint 600 iskolai és iskolán kívüli tanítási helye működik Japánban.

A japán oktatási óriás, a Gakken több mint 300 programozó kurzusán szintén az ArTeC eszközöket és tematikát használja.

További szervezetek elérhetőségei , amelyek ezekkel a készletekkel dolgoznak:

Hazai alkalmazási tapasztalatok

Az Abacusan Stúdió partneriskoláiban, Magyarországon is egyre több helyen alkalmazzák az ArTeC Robotist készleteket:

Az érdeklődők további részleteket tudhatnak meg, ha követik ezt a hivatkozást.

A Digitális környezet a köznevelésben (EFOP-3.2.3–17 és VEKOP-7.3.3–17) pályázatokhoz ajánlott digitális pedagógiai módszertani csomagok. Egy-egy összeállítás termékmegjelenítést tartalmaz ugyan, de az adott termékkel egyenértékű megoldásokat felhasználó fejlesztési terv is elfogadható. A módszertani csomagok DFT-ben való megnevezése, kiválasztása nem mentesít a beszerzési szabályok betartása alól, nem alapozza meg a beszerzés kizárólagosságát.