1. A csapat

A csapat

Ebben a fejezetben foglaltuk össze azokat az írásokat, amelyek az intézményen belül, a tanári közösség együttgondolkodásával (bevonva a szülőket is, ha lehet) megoldandó feladatokat járják körül.
Az oktatás megszervezése a digitális távoktatás keretében is intézményi feladat, a tanulási folyamat szakaszainak felosztása és a tantárgyak egymásra épülése miatt. Ezért az intézményvezetés feladata a munkarend beosztása, amelyet a tantestületnek csapatként kell végrehajtania. Az egymással egyeztetett platform- és szoftverválasztás, és különösen az online órák átfedésmentes beosztása nélkül mind a tanulóknak, mind a tanároknak sokszorosára nőhetnek a terheik. A csapaton belül továbbá érdemes kijelölni egy olyan támogató (helpdesk) egységet, amelynek tagjaihoz a többiek technikai tanácsért fordulhatnak. Ha az iskolában nem elérhető ilyen jellegű segítség, akkor a támogató csapatba érdemes bevonni szülőket vagy olyan civil felajánlásokat, amelyek szakembereket kapcsolnak össze az azt igénylő iskolákkal (a Digitális Jólét Program által koordinált Digitális összefogás, illetve egyéni tanácsadásra vonatkozó felajánlások az Oktatási Hivatal oldalán).

Vissza: Ajánlások digitális pedagógiai folyamatok tervezéséhez