DOKK 2020 – DIGITÁLIS OKTATÁSI KONFERENCIA ÉS KIÁLLÍTÁS

djp_dokk_2020

A Digitális Pedagógiai Módszertani Központ (DPMK) az EFOP-3.2.15-VEKOP-17-2017-00001 „A köznevelés keretrendszeréhez kapcsolódó mérési-értékelési és digitális fejlesztések, innovatív oktatásszervezési eljárások kialakítása, megújítása” című kiemelt projekt keretében szervezi meg

A digitális jövő elkezdődött. Benne vagy?!

DOKK 2020 Digitális Oktatási Konferencia és Kiállítás

című rendezvényét. A DOKK-Digitális Oktatási Konferencia és Kiállítás széles körű tájékoztatást ad a Magyarország Digitális Oktatási Stratégiájában foglalt célokról, és lehetőséget kínál a digitális oktatáshoz kapcsolódó pedagógiai, módszertani és technológiai eszközök és újdonságok megismerésére. A téma iránt érdeklők módszertani workshopok, eszközbemutatók és további színes programok keretében, első kézből értesülhetnek a hazai digitális oktatás helyzetéről és jövőjéről.

A rendezvény helyszíne: A rendezvény online közvetítés keretében érhető el.
A rendezvény időpontja: 2020. október 14–16.
A rendezvény fővénöke:
Dr. Maruzsa Zoltán
köznevelésért felelős államtitkár
Emberi Erőforrások Minisztériuma
A rendezvény védnöke:
Pölöskei Gáborné
szakképzésért és felnőttképzésért felelős helyettes államtitkár
Innovációs és Technológiai Minisztérium

Az elmúlt időszak meghatározó eseménye volt az oktatás digitális munkarendre történő átállása. Ezért a DPMK projektzáró eseményét a tavaszi félév tapasztalataira, a tudásmegosztásra és a tapasztalatcserére, valamint támogató tevékenységének bemutatására koncentrálva alakítja ki az oktatás modernizációjához kapcsolódó pedagógiai, módszertani megújulás lehetőségeinek bemutatásával.

A résztvevők az esemény három napja alatt tájékozódhatnak a távoktatásban jól használható, a digitális oktatáshoz kapcsolódó innovatív pedagógiai és technológiai megoldásokról, az intézmény- és humán­erőforrás-fejlesztés lehetőségeiről, a magyarországi és nemzetközi jó gyakorlatokról.

A plenáris előadásokon és a kerekasztal-beszélgetéseken a hazai és a nemzetközi szakértők osztják meg a témával kapcsolatos gondolataikat. A konferencia kiváló alkalom arra, hogy a köznevelési intézmények, a pedagógusok tájékozódjanak a digitális átállás jelenlegi helyzetéről, felkészüljenek egy esetleges újabb távoktatási kihívásra, és egymás jó gyakorlatait megismerjék.

A DPMK szakértői beszámolnak az EFOP-3.2.15-VEKOP-17-2017-00001 „A köznevelés keret­rend­sze­ré­hez kapcsolódó mérési-értékelési és digitális fejlesztések, innovatív oktatásszervezési eljárások kiala­kítása, megújítása” című kiemelt projekt keretében elért eredményekről, fejlesztésekről és a peda­gó­gusok számára a digitális kompetenciafejlesztés során jól hasznosítható megoldásokról is.

A konferencia meghívója és tervezett programja letölthető.

A konferencia elődásait a címükre kattintva tekinthetik meg. A közvetítés technikai hátterének biztosításáért és a felvételekért köszönetünket fejezzük ki a rentIT munkatársainak.

A konferencia részletes programja

2020. október 14.
2020. október 15.
2020. október 16.

2020. október 14. (szerda)

14:00–14:05 Fővédnöki köszöntő

Dr. Maruzsa Zoltán Emberi Erőforrások Minisztériuma, köznevelésért felelős államtitkár

14:05–14:45 Hogyan legyek jobb tanár a digitalizációval?

Horváth Ádám — Digitális Pedagógiai Módszertani Központ (DPMK), központvezető; EFOP 3.2.15 – VEKOP-17 kiemelt projekt, szakmai vezetőhelyettes

Mitől lesz sikeresebb egy gyerek most, vagy 10 és 20 év múlva? Mire kell felkészíteni a 21. században? Ezt, ha nem is tudjuk pontosan, de legalább sejtjük. Ugyanakkor mitől lesz sikeres egy pedagógus a digitális korban? Mivel segíthet a legtöbbet a diákjainak és saját magának, és ebben hogyan támaszkodhat a digitális technológiára? Ezeket a kérdéseket járja körbe a központ vezetője az előadásában.

14:45–14:50 Szünet

14:50–15:05 Nemzetközi tapasztalatok az oktatás digitális átállásáról

Brian Baptista — T4 – Human Capacity Group (Dánia), CEO

A digitális átállást világszerte sürgető feladattá tette a COVID-19. A távoktatás és az egyes országok lezárása alapvetően megváltoztatta a hozzáállást a digitális platformokkal kapcsolatban. Kiemelt céllá vált a minőségi oktatáshoz való hozzáférés biztosítása a gyermekeknek. Működtethető megoldásokat kell találni és biztosítani kell, hogy a tanárok lépést tudjanak tartani.

15:05–15:10 Szünet

15:10–15:40 Digitális kompetencia a köznevelésben

Loboda Zoltán — Digitális Kompetencia Divízió, divízióvezető

Magyarország Digitális Oktatási Stratégiájának átfogó célja a digitális kompetencia fejlesztése az oktatásban és képzésben. Az előadás a DOS végrehajtása kapcsán tárgyalja az utóbbi években zajlott rendszerszerű fejlesztéseket. Az előadás áttekintést ad a köznevelési ágazatban zajló digitáliskompetencia-fejlesztésről és a DigKomp keretrendszerről, valamint bemutatásra kerül az Állampolgári Digitális Kompetencia Keret tervezete.

15:40–15:45 Szünet

15:45–16:15 Az iskola digitális érettsége

Genáhl Krisztina — Digitális Pedagógiai Módszertani Központ, EFOP 3.2.15 – VEKOP-17 kiemelt projekt, szakmai vezető

A 21. század kihívásaira az iskolának folyamatosan válaszokat és megoldásokat kell kínálnia. Ezen kihívások közé tartozik a digitalizáció, ami az oktatásügyet sem hagyja érintetlenül. A koronavírus járvány idején bevezetett digitális munkarend tette világossá és vált mindenki számára kézelfogható valósággá, hogy a tanítás-tanulás folyamatába beágyazni a digitalizáció által nyújtott lehetőségeket elkerülhetetlen, de nem mindig könnyű feladat. Ennek okán is egyre nagyobb igény mutatkozik arra, hogy az oktatás szereplői, fenntartók, iskolavezetők, pedagógusok, szülők és tanulók megismerjék, hogy mit jelent a digitalizáció az iskolában, milyen területeket érint az intézményi digitális kompetencia, és az iskolák hol tartanak a digitális transzformáció/átmenet folyamatában, avagy az intézmények milyen szinten állnak a digitális érettség tekintetében.

Az iskola digitális fejlődése során a megtett út legalább olyan fontos, mint a cél maga, ezért egy állapotfelmérő, visszajelző rendszer feltárhatja az iskola lehetőségeit és nehézségeit, a háttérben lévő tényezőket, amelyek segítik vagy éppen gátolják az iskolát a digitális érettség felé vezető úton. Mindezekre az kérdésekre segít megtalálni a választ a Digitális Névjegy Rendszer.

A Digitális Névjegy Rendszer (DNR) olyan komplex intézményi visszajelző és fejlesztőeszköz, mely alkalmas az iskolák digitális fejlettségi szintjének meghatározására. Az online platformon működő rendszer használata hozzájárul ahhoz, hogy az iskola minél hatékonyabban tudja kihasználni a digitalizáció eredményeit és minél magasabb szinten tudja fejleszteni a tanulók digitális kompetenciáját.

A rendszer célja sokrétű, hiszen a visszajelzést és fejlesztési javaslatokat egyaránt adó funkciók révén strukturált formában nyújt információkat a köznevelési intézmény digitális érettségéről és a fejlődés lehetséges lépéseiről. A DNR az iskola digitális átmenetének folyamatában elfoglalt helyzetéről nyújt pillanatképet: az ehhez vezető út – azaz a rendszer használata – pedig segíti, megerősíti az iskola szereplőinek komplex gondolkodását a digitális iskoláról és annak valamennyi területéről, és megmutatja továbblépés lehetőségeit. A DNR elsődleges feladata a digitális átmenet támogatása, azonban nem szolgál sem minősítési, sem rangsorolási célokat, ahogy a személyes, interjúkra épülő fejlesztést sem helyettesíti.

2020. október 15. (csütörtök)

14:00–14:20 Digitális munkarend a Herman Tudásközpontban

Tószegi Attila — Zuglói Hermann Ottó Tudásközpont Általános Iskola, igazgató

A Herman Ottó Tudásközpont digitális munkarendjének bemutatásán keresztül ismertetek egy példát arra, hogyan lehet egy szervezet előtt álló problémát tanulási folyamattá alakítani. Azaz a járványügyi helyzet miatt elrendelt digitális munkarend hogyan segítette digitális transzformációnkat. Előadásom célja az is, hogy néhány praktikus, gyorsan bevethető, bevált módszert is bemutassak az érdeklődő kollégák számára: hetirendkészítés, tippek interaktív online órák tartásához, Támogató Központ kialakítása, kitűzők és elismerések készítése.

14:20–14:40 Online az iskolában – Egy határon túli magyar iskola távoktatási megoldásai

Göblös Péter — Cseh Károly Általános Iskola (Ada, Szerbia), tanító

17 éve dolgozom pedagógusként. Munkámban mindig szívesen ötvöztem a hagyományos pedagógiai módszereket a friss, modern elemekkel. Jelenleg az adai Cseh Károly Általános Iskola törökfalusi alsós tagozatán tanítok. Az elmúlt néhány év folyamán sikerült iskolánkat olyan információs és kommunikációs technológiai eszközökkel felszerelni, amely által egy kis, falusi iskolában kialakulhatott egy nagyon korszerű tanulásszervezési módszer. Előadásomban ezeket a módszereket és alkalmazásokat mutatom be.

14:40–14:45 Szünet

14:45–15:45 Kerekasztal beszélgetés a digitális munkarend tapasztalatairól

2020 tavaszán a koronavírus-járvány alaposan felforgatta életünket, hatással volt – és van azóta is – az életünk szinte minden területére. A március 16-ától bevezetett digitális munkarend magától értetődő módon óriási feladat elé állította az oktatás minden szereplőjét: a tanulókat, a tanárokat, az intézményvezetőket, magát az oktatáspolitikát, sőt a szülőket is.

Az elmúlt tanév befejezése után, az új tanév elején mindenképpen érdemes visszatekinteni a digitális munkarend idejére, hiszen hasznos lehet a tapasztalatok összegzése, a tanulságok levonása.

Sajnos a járványnak még nincs vége, sőt naponta születnek újabb és újabb fertőzöttségi rekordok, az iskolákban ugyanakkor a megszokott jelenléti oktatás folyik. A távtanítás rövid időre csak néhány iskolát és osztályt érint, de nem tudhatjuk, hogy a jövőben nem lesz-e szükség arra, hogy újra digitális munkarendre álljon át az oktatás.

A digitális munkarend tapasztalatairól szóló kerekasztal beszélgetés az oktatáspolitika és -irányítás meghatározó szereplői, intézményvezetők, gyakorló pedagógusok és digitális oktatási szakértők részvételével arra keresi a választ, hogyan lehetne jobban felkészülve, a modern pedagógia szélesebb körű felhasználásával, jobb eszközellátottsággal hatékonyabbá tenni a tanulást, ha a vírushelyzet miatt esetleg újra be kell zárni az iskolákat. A beszélgetés ugyanakkor minden bizonnyal olyan információkkal, ötletekkel módszerekkel és jó gyakorlatokkal is szolgál majd, amelyek a jelenléti oktatásban is jól támogathatják a technológiát használó pedagógusok munkáját.

A kerekasztal vendégei:

Hajnal Gabriella — Klebelsberg Központ, elnök

Dr. Maruzsa Zoltán Emberi Erőforrások Minisztériuma, köznevelésért felelős államtitkár

Barta József Edelényi Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola, igazgató

Moss László Eötvös József Gimnázium, Budapest, igazgató

Dr. Farkas Attila Erik Digitális Jólét Program, Digitális Gyermekvédelmi Stratégia, állandó szakértő

Dr. Főző Attila László Digitális Pedagógiai Módszertani Központ (DPMK), senior digitális fejlesztő

Jánossy Zsolt Digitális Pedagógiai Módszertani Központ (DPMK), senior digitális fejlesztő

A kerekasztal moderátora:

Horváth Ádám Digitális Pedagógiai Módszertani Központ (DPMK), központvezető; EFOP 3.2.15 – VEKOP-17 kiemelt projekt, szakmai vezetőhelyettes

2020. október 16. (péntek)

14:00–14:20 A horizontális tudásmegosztó felület jó gyakorlatai

Szabados Tímea Digitális Pedagógiai Módszertani Központ (DPMK), digitális fejlesztő

Farkas Andrea Digitális Pedagógiai Módszertani Központ (DPMK), senior digitális fejlesztő

A Digitális Pedagógiai Módszertani Központ (DPMK) kiemelt feladata a digitális pedagógia módszertani megoldásainak bemutatása. A szakmai szempontok alapján gyűjtött, kiválasztott és értékelt, illetve módszertani lektoráláson is átesett pedagógiai tervek, módszertani anyagok a DPMK horizontális tudásmegosztó felületén, a tudasbazis.dpmk.hu portálon válnak elérhetővé a szakemberek számára 2020 októberétől. A szolgáltatás segítségével mintákat: óraterveket, tematikus terveket, projektterveket, bevált jó gyakorlatokat ismerhetnek meg a pedagógusok, az intézményvezetők és a módszertani szakemberek a digitáliskompetencia-fejlesztés eredményes megvalósítása érdekében. A hároméves gyűjtés több mint 200 eredménytermékébe és a feldolgozás módszertanába pillanthatnak be az érdeklődők az előadás során.

14:20–14:40 A Digitális Témahét tapasztalatai

Dr. Főző Attila László Digitális Pedagógiai Módszertani Központ (DPMK), senior digitális fejlesztő

A 2019/2020-as tanévben a Digitális Témahét március 23. és 27. között került megrendezésre. Azonban a Kormány a koronavírus miatt a köznevelési és szakképzési intézményekben új munkarend bevezetéséről szóló 1102/2020. (III. 14.) számú határozata alapján 2020. március 16-ától a köznevelés digitális munkarendre állt át. Ennek megfelelően a Digitális Témahét megvalósítása újragondolásra került. A programsorozat nem maradt el, hanem időben sokkal hosszabb időtartamban és részben újabb szakmai tartalommal valósult meg, meghosszabbodott a pályázatok benyújtási határideje, miközben a DPMK heti több webináriummal, szakmai kiadványokkal, mintaprojektekkel támogatta a digitális pedagógia módszereit alkalmazó pedagógusokat.

A DPMK eddigi gyakorlatának megfelelően a digitális munkarendben is segítette a pedagógusokat és a köznevelési intézményeket a távtanítási körülmények között zajló témahétre való felkészülésükben és a távtanítás megkönnyítésében

A digitális munkarend sikeres megvalósulásában ösztönzőleg hatott a Digitális Témahéten való részvétel, hiszen a digitális eszközök használata mellett még indokoltabbá vált a projektpedagógia alkalmazása, amely remélhetőleg beépült számos intézmény szervezeti kultúrájába.

14:40–14:45 Szünet

14:45–15:05 A távolléti oktatás hatása a leszakadó, a kimaradó tanulókra

Kapcsáné Németi Júlia Digitális Pedagógiai Módszertani Központ (DPMK), senior digitális fejlesztő

Az előadás összefoglalja azokat a tényezőket, amelyek az oktatásban az egyen-lőtlenségek mérséklésének legfőbb eszközei, kiemelten az információkhoz való hozzáférés, a digitális kompetencia szemszögéből. Rövid elemző kitekintés keretében szó lesz a távolléti oktatás néhány szegmen-séről a leszakadó alulteljesítő diákok vonatkozásában, a tanulási hátrányok oka-iról és azonosítási lehetőségeiről. Egyéni problémaprofilok és beavatkozási, fejlesztési javaslatok mentén összegzi a főbb intézményi és egyéni szintű feladatokat a tanulási hátrányok csökkentése érdekében.

15:05–15:25 Digitális kompetencia megjelenése a NAT-ban és a kerettantervben, mérőpontok kialakítása

Dr. Bajzáth Angéla Digitális Pedagógiai Módszertani Központ (DPMK), digitális pedagógiai szakértő

A magyar köznevelést szabályozó 2011. évi CXC. törvény 27. § szerint a nappali rendszerű iskolai oktatás tantermen kívüli digitális munkarendben is megszervezhető, amelyben a pedagógusok és a tanulók kapcsolattartása – a tanulási folyamat értékelése és támogatása céljából – elsősorban digitális eszközök használatával történik. A tantervi szabályozás eszközei a kimeneti szabályozó eszközökkel (egységes vizsgakövetelmények, tanulói teljesítménymérések) együtt gyakorolnak jelentős hatást az nevelés, oktatás tartalmára. A jövőben a kimeneti szabályozó dokumentumok módosításával, frissítésével biztosítani lenne szükséges a központi szabályozó eszközök koherenciáját, a Nemzeti Alaptanterv és az elkészült kerettantervek, a vizsgakövetelmények és az országos mérés-értékelés rendszer közötti következetes, szorosabb összefüggést. A dokumentumokkal biztosított tartalmi szabályozás mellett a kompetenciafejlesztést jelentősen meghatározó osztálytermi pedagógus-tanuló interakciók tartalmának befolyásolásához olyan beavatkozásokra, mérési eszközökre, kompetenciaprofilok meghatározását segítő alkalmazásokra van szükség, amelyek motiválóak mind a diákok, mind a pedagógusok számára.

Elemzésünkben a módosított alaptantervet és a nevelés-oktatás 12 évfolyama három képzési szakaszának (az alapfokú nevelés-oktatás szakasza általános iskola 1–4. évfolyam, illetve általános iskola 5–8. évfolyam, valamint a középfokú nevelés-oktatás szakasza gimnázium 9–12. évfolyam) kerettanterveit vizsgáltuk. Áttekintettük, hogy a szabályozó dokumentumokban – amelyek az iskolák helyi tanterveinek, az oktatási rendszer működésének alapját jelentik – miként jelennek meg az oktatás irányítás stratégiai elképzelései a tanulói digitális kompetenciák fejlesztésével összefüggésben.

Sió László Digitális Pedagógiai Módszertani Központ (DPMK), stratégiai elemző

DPMK megbízásából szakpolitikai elemzés készül a köznevelésben a tanulók digitális kompetenciáinak mérés-értékelési rendszerének kialakításához. Ennek során – tekintetbe véve a nemzetközi tapasztalatokat és a hazai mérési-értékelési rendszer sajátosságait – alternatív javaslatok kialakítása történik. A javaslatok figyelembe veszik a tartalmi szabályozásban és a követelményekben megfogalmazottakra, illeszkednek a már létező, illetve fejlesztés alatt álló mérésekhez, értékelésekhez, kitérnek – mások szempontok mellett – a mérések lehetséges céljaira, célcsoportjaira, időpontjaira, módszereire és a mérések tartalmára.

15:25–15:45 Mit adtak nekünk a digitálisok?

Horváth Ádám Digitális Pedagógiai Módszertani Központ (DPMK), központvezető; EFOP 3.2.15 – VEKOP-17 kiemelt projekt, szakmai vezetőhelyettes

 

Az előző DOKK oldala.