4. A tanulás és 5. A tartalmak

A tanulás és a tartalmak
A tanulás és a tartalmak szoros kapcsolatban állnak egymással, ezért a két lépéshez tartozó írásokat, ajánlásokat nem választjuk szét. A választék széles, de ne feledjük: a technológia nem fogja pótolni a személyes kapcsolatot akkor sem, ha egymás szemébe tudunk nézni a világháló segítségével. Igyekezzünk olyan tanulási helyzeteket teremteni — a megfelelő eszközök és módszerek alkalmazásával —, amelyek mindkét fél számára könnyen használhatók és egyben eredményesek is. A tartalmak egy része nem fog különbözni a hagyományos tanórán alkalmazottaktól, de át kell azokat is alakítani a jelenlegi céloknak és módszereknek megfelelőre.

Itt is megragadjuk az alkalmat, hogy felhívjuk a figyelmet az egymástól tanulás, a „tanulópárok/tanulócsoportok” alakításából fakadó lehetőségre. A módszer hatása kettős lehet, hiszen a jobbak tudása elmélyülhet, alaposabbá válhat, a kevésbé jók pedig megkaphatják a szükséges segítséget egy kortársuktól abban, ami számukra gondot okoz. Ismerünk ilyen jellegű fenntartói, illetve civil kezdeményezéseket, de a helyi közösségekben (osztályban, iskolában) való kialakításuk erősítheti a közösségek összetartását is a digitális tanrend idején.

Az alábbiakban áttekintést adunk azokról a segítő eszközökről, illetve elérhető tartalmakról, amelyek megítélésünk szerint támogatják a tanítás/tanulás folyamatát. Felsorolásunk nem teljes, nem is törekszik a teljességre, de örömmel egészítjük ki a felsoroltakat, amennyiben valamely eszközre vonatkozóan új információt kapunk.


Tananyagok és segédanyagok készítése Feladatkészítés és -kiosztás Egyidejű, közös munkát támogató megoldások Programozás

Tananyagok és segédanyagok készítése

#

Alkalmazás/eszköz

Ismertető

Kapcsolódó oldalak

UMD

1.

Blog írása

A blog a technológiával támogatott tanulási tevékenységtípusok közül a digitális alkotás egyik hatékony eszköze lehet. A blogra, amely egy – a tanulók és a pedagógus által közösen szerkesztett –weboldal blogbejegyzések formájában egyaránt felkerülhetnek a pedagógus által kiadott feladatok elérhetőségei, a tanulói visszajelzések, a diákok tanulási naplói, illetve kreatív munkái (képek, videók, hangfájlok, grafikák stb.). Az, hogy a diákbejegyzéseket nemcsak a pedagógus, illetve az adott tanulócsoport láthatja, hanem egy tágabb online közösség (iskolaközösség, szülők, ismerősök) is, segítheti a diákok bevonódását a tanulási folyamatba. A tanulókban ugyanis ezáltal tudatosulhat, hogy mit jelent a nyilvánosság számára írni: a szélesebb olvasóközösség jobb teljesítményre, egyúttal felelősségvállalásra ösztönözheti őket.

https://www.blogger.com

https://www.tumblr.com/

https://wordpress.com/

https://kidblog.org

Blogok és podcastok a témahéten (Bereczki Enikő Orsolya)

2020. március 18.

2.

Előadásvideó készítése

A Microsoft PowerPoint alkalmazása több funkciót is betölthet a digitális eszközökkel támogatott tanulási folyamatban. Az oktatási munkaformák közül a tanári előadást kiváltó digitális technológia, amelyet rögzíthetünk, majd MP4 formátumban az exportálást követően diákjainkkal megoszthatunk, így aszinkron módon, a távoktatás lehetőségeként is hasznossá válhat a tanári tevékenységünk során. Természetesen ugyanezt a funkciót a diákok maguk is használhatják, lehetőséget adva az egyéni projektmunkák vagy csoportban történő kollaboratív módszerekkel feldolgozott ismeretek rendszerezésére, átadására, alkotó módon történő bemutatására is. Egy tananyag feldolgozását kérhetjük diákjainktól PowerPoint videó funkcióval felvett „beszélő fejes” előadásként is. Ebben az esetben érdemes a Digitális Témahét ajánlásaként is megjelenő formatív értékelési eszközökkel (pl. checklist/értékelési lista) az önálló tanulási folyamatot támogatni, egyúttal a szummatív értékelés során elvárt eredmények lehetséges szintjeit is meghatározhatjuk.

Office 365 Oktatási verzió

Office 365 Regisztráció

Bemutató átalakítása videofájllá

2020. március 18.

3.

Vizuális rendszerező alkalmazások

Az információk bemutatását, csoportosítását, feldolgozását segítő alkalmazások. A legfontosabb eszközök, amelyek mind a pedagógusok, mind a diákok számára hasznosak.

Easel.ly

IdeaBoardz

lino

LINO a távtanulásban – nem csak óvodapedagógusoknak (Tisza Géza)

Padlet

PearlTrees

Példa a Pearltrees használatára: IKT arzenál

Wakelet

Wakelet tanári útmutató (Novák Károly)

Tanuljunk együtt! Wakelet

Példák – Digitális Témahét projektek

2020. április 23.

4.

Podcast készítése

A podcast egy online „rádióműsor”, ami rendszeresen tesz közzé újabb epizódokat egy podcasttárhely-szolgáltatón keresztül. Ezekre az epizódokra a hallgatók feliratkozhatnak RSS-csatornán, vagyis a hírfolyamukba kérhetik azokat. Mivel podcastot bármilyen témáról lehet készíteni, és akár egy okostelefonnal is felvehetjük a hanganyagokat, nagyon sokrétű módon használhatjuk az oktatásban. Amellett, hogy a podcast készítése gazdagíthatja a tanulók tantárgyi tudását, hiszen ismereteket szereznek és osztanak meg egymással, jó lehetőséget biztosít a társas tanuláshoz. Amikor ugyanis a műsorukat tervezik, megtanulják a hangfájlok felvételét és szerkesztését, együtt kell működniük a feladatok megoldásához.

Linkgyűjtemény podcast készítéséhez

Blogok és podcastok a témahéten (Bereczki Enikő Orsolya)

2020. április 23.

5.

Fogalomtérképek készítése

A fogalomtérkép egy olyan tanulásszervező eszköz, mely grafikus elemek megjelenítésével segíti az információk szervezését, rendszerezését, áttekinthető megjelenítését, és ezáltal a tananyag hatékony feldolgozását. Előzetes tudásfelmérésre és összefoglaláshoz is egyaránt alkalmazható. Használatával a tananyag lényeges momentumai emelhetőek ki, és az összefüggések is jobban átláthatóak.

Dr. Főző Attila László: Alkossunk fogalomtérképet

2020. április 23.

6.

Idővonalak készítése

Az idővonal tulajdonképpen egy virtuálisan elkészíthető látványos, grafikus időszalag. Használata során többen is dolgozhatnak benne, így alkalmazható csoportfeladatok esetén is. Minden olyan tantárgy tanítása során alkalmazható, ahol valamilyen eseményt, életrajzot, projekt menetrendet, lépések sorrendjét kell meghatározni. A történelemtanításában nagyon jól használható a myhistro alkalmazás.

Tiki-toki

TimeToast

MyHistro

StoryboardThat

2020. március 18.

7.

Canva

A Canva egy ingyenes online képszerkesztő alkalmazás, amelynek használatára alkotó és kreatív készségeket támogató módszereket építhetünk. Előnyei közé sorolható, hogy PC-n és mobilon egyaránt fut az alkalmazás, beépített sablonjainak köszönhetően az egyszerű szerkesztés, a megjelenés szempontjából pedig az igen izgalmas lehetőségeket magába rejtő megjelenés, legyen szó prezentáció, közösségi médiaelem, logó vagy kiadvány vagy akár grafikonok, infografikák létrehozásáról. Nemcsak a beépített elemekkel, fotókkal, sablonokkal és arculati elemekkel dolgozhat a felhasználó (gazdagnak mondható a szabad felhasználású elemek tára), de feltölthetünk saját fotókat, videókat is.

Getting started with Canva – Video tutorials

Canva

2020. március 18.

8.

Sway

A Sway a Microsoft webes tartalmak készítéséhez használható tartalomszerkesztője, amely az Office365 felhasználói (tanárok és tanulók számára egyaránt) számára további praktikus és a tananyagszerkesztés és felhasználás szempontjából gazdagabb tárházat kínál. A létrehozott swayekbe beágyazhatók saját tartalmak, valamint külső források tartalmai pl. YouTube-videók is. A webes tartalmak elkészítésének eredményeképpen egy, a PC-k és mobilok nézetéhez igazodó megjelenést kapunk. Komoly előnye továbbá, hogy a kollaboratív munkaformákat is támogatja, egyszerre akár többen is szerkeszthetik ugyanazon tartalmakat.

Sway

Nádori Gergely: Swaybe bármit, Swayt bárhová – Tippek, trükkök

2020. március 18.

9.

Metaverse

Mobiltelefonnal vagy tablettel használható demokratizált platform, amellyel bárki interaktív tartalmat hozhat létre a kiterjesztett valóságban.

Create Amazing Things

Metaverse feladatok készítése (útmutató)

Metaverse feladatok készítése (Főző Attila László)

2020. április 23.

10.

EdPuzzle

Az EdPuzzle oldalra videókat tölthetünk fel, amelyeket egyszerűen felszabdalhatunk. Ezután kérdéseket illeszthetünk be az egyes videószakaszok után, emellett (hangos) megjegyzéseket is csatolhatunk a videóhoz. Az így létrehozott, videókra épülő tananyagokat ezután megoszthatjuk a tanulócsoportunkkal. A diákok az órán, vagy otthon is feldolgozhatják a feladatot, a haladásukat pedig nyomon tudjuk követni a felületen. A videókat megtekintve akkor tudnak a tanulók továbblépni az egyes szakaszok után, ha a kérdéseket megválaszolják. Az alkalmazás angol nyelvű, de nagyon egyszerű a használata.

EdPuzzle

EdPuzzle segítségével a tanulók egyéni igényeiért (Balassa Emese)

2020. március 18.

11.

Prezi Video

A Prezi Video Basic csomagja egy ingyenes program, amely lehetőséget teremt a saját tananyagok létrehozására. A program PC-n és laptopon fut, mobilon nem használható, viszont egyszerű és izgalmas megjelenésű előadásokat vehetünk fel mi magunk vagy ajánlhatjuk önálló alkotó tevékenységként a diákjaink számára. Izgalmas lehetősége a programnak, és egyúttal a diákok együttműködésére is lehetőséget adó funkció, az újraszerkesztés, amelynek segítségével egy, már elkészült előadás anyagát átszerkeszthetjük, kiegészíthetjük. Amennyiben szeretnénk a diákok együttműködését is fejleszteni, a készített videókat kiegészíthetik, fejleszthetik, vagy akár meghatározva a csoportmunkában résztvevők szerkesztői sorrendjét, egy teljes témakört is feldolgozhatnak közösen.

Prezi Video

Prezi Video tanároknak (Somlai-Fischer Ádám)

2020. március 18.

12.

AudaCity

Az Audacity egy ingyenesen letölthető hangszerkesztő program, amely Mac, Windows és Linux környezetben is fut. Magyar nyelven is elérhető, a használata egyszerű, átlátható menüvel és eszköztárral. Természettudományos tantárgyak tanításában is jól használhat a hangtan tanításában, illetve mérések is végezhetők vele.

AudaCity

AudaCity projekt

Hangszerkesztés Audacityvel

Számítógépes mérések az Audacity programmal

A nehézségi gyorsulás értékének meghatározása Audacity számítógépes mérőprogram segítségével

2020. március 18.

Feladatkészítés és -kiosztás

#

Alkalmazás/eszköz

Ismertető

Kapcsolódó oldalak

UMD

1.

LearningApps/Tankocka

A LearningApps egy olyan multimédiás oktatási segédanyag, amely segítségével tankockákat állíthatunk elő. Használata egyszerű és semmilyen technikai előképzettséghez nem kötött. Tanításhoz és önálló gyakorláshoz alkalmazható. Az elkészült tankockák nem önmagukban használatos tanítási egységek, megfelelő tanulási környezetbe kell beépíteni azokat. Bármilyen mobil eszközön használható iskolában, otthon vagy akár útközben is.

LearningApps

Tankockák kezdőknek és haladóknak (Novák Károly)

Digitális Témahét webinárium: LearningApps.org – tippek és trükkök tankockázóknak (Novák Károly)

2020. március 18.

2.

Socrative

A Socrative egy kérdőívkészítő alkalmazás, amely minden online eszközön elérhető böngészőből használható. Többféle kérdéstípus alkotható benne. A válaszadást követően a diákok egyből visszajelzést kaphatnak a helyes megoldásról. A kérdőív készítőinek ingyenesen regisztrálniuk kell, azonban a kitöltéshez nem szükséges a regisztráció.

Socrative

Mi mindenre használhatjuk a Socrative-ot? (Nádori Gergely)

Socrative – kvízek és ötletbörzék készítése (Főző Attila László)

2020. április 23.

3.

Quizlet

A Quizlet feladatkészítő ugyan angol nyelvű, de nagyon egyszerű a használata, a menüsora könnyen áttekinthető. Az oldal a szókártyák elvén működik, de nemcsak idegen nyelv tanításakor érdemes használni, hanem bármilyen tantárgyhoz. A rendszer többféle feladatsort generál a beírt szókártyákból, így alkalmas a fogalmak és a hozzájuk tartozó rövid definíciók egyéni gyakoroltatására az órán és akár otthon is. Érdemes az osztályteremben a live funkciót használni, mert miközben a csoportok versenyeznek egymással, a tanulók közti együttműködésére van szükség a helyes fogalompárok megtalálásához.

Quizlet

Bevezetés a quizlet.com feladatkészítő oldal használatába (Bánné Mészáros Anikó)

Quizlet bemutatása (Horváth Csaba)

2020. március 18.

4.

GeoGebra

A nemcsak a geometriához, hanem a tágabb értelemben vett matematikatanításhoz, sőt bizonyos természettudományos témákhoz is szorosan kapcsolódó alkalmazások, tan- és segédanyagok érhetőek el a Geogebra weboldalán. A GeoGebra talán a világ egyik legismertebb tanulást támogató szoftvere. A keresőmotor segítségével hihetetlen mennyiségű kész tananyag közül választhatnak a kollégák, kreativitásukat pedig próbára tehetik a saját tananyagok fejlesztésében is. Az online elérhetőség kiválóan támogatja az otthoni munkát és gyakorlást.

GeoGebra

GeoGebra Tutorials

GeoMatech

2020. április 23.

5.

IWitness

A Dél-kaliforniai Egyetem (USC) Soah Alapítványának digitális oktatási platformja. Több mint 3000 teljes videóinterjú mellett magyar nyelvű multimédiás, digitális tananyagokat tartalmaz, melyek mindegyike megfelel a magyar tantervi előírásoknak és követelményeknek. A felületen több mint 30 magyar nyelvű tananyag, 200 magyar nyelvű interjú és közel 50 tematikus klip érhető el. A feladatok videóinterjúkra épülnek, a diákok digitális műveltségét, kritikai gondolkodását fejlesztik.

IWitness

Az IWitness digitális platform kínálta lehetőségek az online oktatásban (Dr. Mezei Mónika)

2020. április 24.

6.

2Simple

Egy brit jógyakorlat magyar változata, amely egyéni tanulási utak kijelölésére és nyomon követésére alkalmas az általános iskolai évfolyamokon tanuló diákok számára. Az oktatási szoftver 2020 októberéig ingyenesen elérhető.

2Simple

A 2Simple keretrendszer használata (Stubbs Dóra)

2020. április 24.

Egyidejű, közös munkát támogató megoldások

#

Alkalmazás/eszköz

Ismertető

Kapcsolódó oldalak

UMD

1.

MS Skype/Teams

A Microsoft Teams egy, az online együttműködést támogató, az oktatási intézmények, tanárok és tanulók számára ingyenesen elérhető alkalmazás. Lehetőséget ad arra, hogy tanulóinkkal, vagy akár kollégáinkkal csevegjünk, videókonferenciákat rendezzünk, fájlokat osszunk meg és tároljunk. Az Office365 webes verzióival kiegészítve akár OneNote, Word vagy PowerPoint fájlokat oszthatunk meg, szerkeszthetünk közösen. Az alkalmazás számítógépen, okoseszközökön is használható.

MS Teams

A Microsoft Teams távoktatási lehetőségei

A Microsoft Teams használata alsó tagozaton

2020. március 18.

2.

Google Hangouts

A Google Hangouts egy ingyenesen letölthető, a közösségi kommunikációt és kapcsolattartást támogató alkalmazás. Csevegés és videóhívás funkciói segítségével könnyedén tarthatjuk a kapcsolatot diákjainkkal, kollégáinkkal. Az alkalmazás előnye, hogy számítógépen, Android és Apple eszközökön egyaránt használható.

Google Hangouts

2020. március 18.

3.

Cisco WebEx

A WebEx videokonferenciák, virtuális megbeszélések, virtuális tantermek létrehozásához alkalmazható felhőalapú szolgáltatás. A jelen helyzetre való tekintettel, a szolgáltató a következő kiegészítő szolgáltatásokat vezette be: időkorlát nélküli használat, akár 100 résztvevő egyidejű támogatása, megnövelt konferenciaszolgáltatások.

WebEx

Virtuális osztályterm a Webex Meetings használatával – szem előtt a biztonság

2020. március 18.

Programozás

#

Alkalmazás/eszköz

Ismertető

Kapcsolódó oldalak

UMD

1.

micro:bit

A BBC micro:bit egy egyszerű és olcsó programozható mikroszámítógép, melyet böngészőből lehet többféle programozási nyelven (blokkalapú nyelv, Scratch, Javascript, Python) programozni. A tanórai és otthoni felhasználást megkönnyítendő az oldalról elérhető programozási felületen egy szimulációs környezetet is kialakításra került, így akár eszköz nélkül is lehet kódolni, majd a megírt programokat ki is lehet próbálni. Az oldal 200-nál is több kipróbált feladatot kínál az alapszintű programozási feladatoktól kezdve egészen a projektszerű összetett feladatokig. A micro:bit Magyarországon is nagyon népszerű, az ELTE T@T labor lelkes csapatának köszönhetően már egy szakköri füzetből is meríthetnek ötleteket az érdeklődő kollégák. Ugyan még csak béta verzióban fut, de a weboldalról elérhető egy egyszerű, de rendkívül hasznos tanulásmenedzsment szolgáltatás. Az csoportszervezést, a programkódok megosztását, a tanulói munkák nyomon követhetőségét és elmenthetőségét támogató környezet méltán kelti fel a kollégák érdeklődését.

micro:bit

micro:bit osztályterem

A micro:bit szakköri anyag

Egyéb micro:bites segédanyagok

Játszunk programozást! – Micro:bit

Projektek micro:bitek használatával

Tanórák micro:bitek használatával

2020. március 18.

2.

code.org

A code.org magyarul elérhető tananyagokat állított össze a programozás iránt érdeklődők számára. Az oldalon korosztályi bontásban találhatók meg a programozás világába lépésről-lépésre történő bevezetést kínáló, különböző szintű feladatok.

Tanulj a Kód Stúdióban

code.org

2020. március 18.

A táblázatban található hivatkozásokat az UMD oszlopban látható napon ellenőriztük, hogy elérhető oldalra mutatnak-e. Amennyiben problémát tapasztal az oldalak elérhetőségével kapcsolatban, jelezze egy elektronikus üzenetben nekünk.

Az egyes alkalmazások különböző területeken való alkalmazhatóságára vonatkozó összehasonlító táblázatunkat is ajánljuk figyelmükbe.

Vissza: Ajánlások digitális pedagógiai folyamatok tervezéséhez