Digitális pedagógiai ajánlások digitális munkarend idejére

A köznevelésben a digitális munkarend egy vészhelyzetben alkalmazandó ideiglenes megoldás, amely nélkülözni kénytelen az oktatás lényegi elemeit: a tanár-diák személyes kapcsolatot és a tanulók közötti interakciókat. Ezért a digitális munkarendtől nem várható el a korábbi iskolai munka maradéktalan kiváltása. Az intézményeknek, fenntartóknak meg kell határozniuk, hogy melyek azok a kompromisszumok, amelyeket meg kell hozniuk annak érdekében, hogy a legfontosabb célokat elérjék: azt, hogy zavartalanul levezényelhető legyen az érettségi, valamint hogy minden, a köznevelésben és a szakképzésben tanuló diák év végi osztályzattal zárhassa a tanévet.

Tegyük fel, hogy a digitális távoktatás megszervezése egymást követő lépésekre bontható annak ellenére, hogy ebben a rendkívül komplex rendszerben számos dolog összefügg egymással is! Ebben a leegyszerűsített esetben a lépések egy lehetséges sorrendje és tartalma a következő ábrán látható. A könnyebb követhetőség érdekében a lenti ábrán a lépések sávjára kattintva azonnal a hozzá tartozó felsoroláshoz jutnak.

Csapat Platform Pedagogia Tanulas Tartalom

A fentieknek megfelelő lépéseket átgondolva, több írásban, illetve úgynevezett webinárium keretében jártuk körül az egyes lépésekhez tartozó feladatokat, lehetőségeket. Természetesenaz elvileg szépen felépített rendszer egyes lépései a valóságban sokkal jobban összekapcsolódnak, ezért az írásokat nem minden esetben tudtuk egyértelműen egy-egy lépéshez rendelni, azaz több helyen is előfordulnak.

A csapat

Ebben a fejezetben foglaltuk össze azokat az írásokat, amelyek az intézményen belül, a tanári közösség együttgondolkodásával (bevonva a szülőket is, ha lehet) megoldandó feladatokat járják körül.

Az oktatás megszervezése a digitális munkarendben is intézményi feladat, a tanulási folyamat szakaszainak felosztása és a tantárgyak egymásra épülése miatt. Ezért az intézményvezetés feladata a digitális munkarend beosztása, amelyet a tantestületnek csapatként kell végrehajtania. Az egymással egyeztetett platform- és szoftverválasztás, és különösen az online órák átfedésmentes beosztása nélkül mind a tanulóknak, mind a tanároknak sokszorosára nőhetnek a terheik. A csapaton belül továbbá érdemes kijelölni egy olyan támogató (helpdesk) egységet, amelynek tagjaihoz a többiek technikai tanácsért fordulhatnak. Ha az iskolában nem elérhető ilyen jellegű segítség, akkor a támogató csapatba érdemes bevonni szülőket vagy olyan civil felajánlásokat, amelyek szakembereket kapcsolnak össze az azt igénylő iskolákkal (a Digitális Jólét Program által koordinált Digitális összefogás, illetve egyéni tanácsadásra vonatkozó felajánlások az Oktatási Hivatal oldalán).

A platform

Az osztálytermen kívüli tanulás megszervezésében a legelső lépés, hogy a rendelkezésre álló ingyenes és hatékony, tanulást támogató online rendszerek közül az adott iskola minél előbb kiválassza a számára legmegfelelőbbet, amelyet aztán az intézmény összes tanára és diákja használni fog. A megoldáskeresés első, pánikszerű napjaiban talán nem volt vezető szempont, de az élet azóta bebizonyította, hogy a gyerek (és a szülő) számára átláthatatlan káoszt eredményez, ha annyi különféle felületet és levelezést kell kezelnie, ahány tanár tanítja. Ezt a döntést megkönnyítendő, írásunk alábbi részeiben összefoglaljuk a jelenleg elérhető virtuális tantermi megoldásokkal kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat, majd a tananyag- és segédanyagkészítő alkalmazásokra, a feladatkészítést és -kiosztást támogató, illetve a közös munkához használható online szinkron megoldásokra vonatkozó ismertetőnket és ajánlásunkat. A szolgáltatások könnyű áttekinthetősége érdekében táblázatos formában megismerhetőek az egyes alkalmazások alapvető tulajdonságai, majd ezt követően szövegesen, kicsit részletesebb információt kívánunk nyújtani egy-egy szolgáltatással kapcsolatban.

Virtuális tantermi megoldások, tanulást támogató rendszerek

#

Alkalmazás/eszköz

Ismertető

Kapcsolódó oldalak

UMD

1.

Google Tanterem

A Google Drive-hoz jól kapcsolódó, iskoláknak szánt ingyenes szolgáltatás, amelyben a tanulás kurzusokban zajlik. A kurzusokban tartalmat és feladatokat is meg lehet osztani, könnyű a kapcsolattartás a tanulókkal. A használat során az előrehaladást is nyomon lehet követni és a Google Naptárral is integrálódik a rendszer.

Google Tanterem

A Google Tanterem létrehozása és alkalmazása

Google Tanterem bemutatása (Horváth Csaba)

Útmutatók, hasznos tanácsok, tippek, trükkök a Google ingyenes alkalmazásaihoz

2020. április 14.

2.

MS Office 365

A Microsoft egy komplex csomagot kínál az iskolák számára, amely előkészítést és felhasználói adminisztrációt igényel, azonban széleskörű szolgáltatást nyújt. A pedagógusok a Teams keretein belül kommunikálhatnak a tanulókkal és itt oszthatják meg a tartalmakat, online előadásokat tarthatnak, feladatokat oszthatnak ki, vagy éppen szervezhetik a munkát. Számos beépített alkalmazás érhető el, amelyek közül a legfontosabb a Onenote Osztályjegyzetfüzet. Az Office 365 szolgáltatásra az iskoláknak regisztrálniuk kell, és néhány nap alatt minden szervezési teendő elvégezhető. Utána már a tanárokon a sor, megkezdhetik a virtuális tanulói csoportok létrehozását, az online munkát

Office 365 Regisztráció

Digitális osztály a Lévayban

Microsoft Oktatási Központ

Az Office 365 távoktatási lehetőségei

Iskolai Office365 bevezetési információk rendszergazdáknak

2020. április 21.

3.

NEO LMS

Iskolai célra könnyen használható tanulástámogató rendszer magyar nyelven, iskolánként 400 tanulóig ingyenesen. A diákok tankörökbe sorolhatók, ahol foglalkozásokon belül lehet tananyagot, feladatokat feltölteni. A rendszer funkciói közé tartozik a tanulók nyomon követése, a jelenlét adminisztrációja és egyszerűbb játékosítási funkciók elérhetősége.

NEO LMS

A NEO LMS alkalmazási lehetőségei a digitális munkarendben

2020. április 14.

4.

Edmodo

Funkcionalitásaiban és kezelésében is egyszerű, magyar nyelven is használható tanulástámogató rendszer, amelyben osztályokban és csoportokban dolgoznak a tanárok és a tanulók. A rendszer lehetővé teszi a tartalommegosztást, tananyagok rendszerezését, egyszerűbb tesztek használatát, a feladatkiosztást. A felhasználók egy üzenőfalon és üzenetekben kommunikálhatnak egymással.

Edmodo

Az Edmodo használata a távoktatásban

Útmutató

2020. április 14.

5.

Hashtag.school

A tanítás és a tanulás igényeit figyelembe véve fejlesztették ki ezt a korszerű e-learning keretrendszert, amelynek kifejezetten erős a tevékenységeket és a játékosítást támogató része. A rendszer jól támogatja a tananyagok szerkesztését, sokszínű tesztmotorral rendelkezik, valamint támogatja a kollaboratív munkát és a beadandó feladatok kezelését, javítását is.

Hashtag.school

Útmutató

A hashtag.school távoktatási lehetőségei

2020. március 31.

6.

Up2University

Az Up2U projekt keretén belül valósul meg a Következő Generációs Digitális Oktató Környezet (Next Generation Digital Learning Environment – NGDLE), ami integrálja a formális és az informális tanuló-tereket azon középiskolások és tanáraik számára, akik szeretnék egyetemi szinten fejleszteni a tanuló és oktató technikájukat.

Következő Generációs Digitális Oktató Környezet

UP2U Bemutatkozó oldal

2020. március 31.

A pedagógia

A pedagógiai folyamatok esetében sem lehet meghatározó az eszköz a célokkal szemben. Érdemes alaposan átgondolni, hogy melyik pedagógiai feladathoz melyik eszköz, módszer lehet a leghatékonyabb. Válasszunk megfontoltan akkor is, ha adott esetben számos csábító hatással kell megküzdenünk, hiszen a céljainkat mi ismerjük igazán!

A tanulás és a tartalmak

A tanulás és a tartalmak szoros kapcsolatban állnak egymással, ezért a két lépéshez tartozó írásokat, ajánlásokat nem választjuk szét most. A választék széles, de ne feledjük: a technológia nem fogja pótolni a személyes kapcsolatot akkor sem, ha egymás szemébe tudunk nézni a világháló segítségével. Igyekezzünk olyan tanulási helyzeteket teremteni a megfelelő eszközök és módszerek alkalmazásával, amelyek mindkét fél számára könnyen használhatók és egyben eredményesek is. A tartalmak egy része nem fog különbözni a hagyományos tanórán alkalmazottaktól, de át kell azokat is alakítani a jelenlegi céloknak és módszereknek megfelelőre.

Itt is megragadjuk az alkalmat, hogy felhívjuk a figyelmet az egymástól tanulás, a „tanulópárok/tanulócsoportok” alakításából fakadó lehetőségre. A módszer hatása kettős lehet, hiszen a jobbak tudása elmélyülhet, alaposabbá válhat, a kevésbé jók pedig megkaphatják a szükséges segítséget egy kortársuktól abban, ami számukra gondot okoz. Ismerünk ilyen jellegű fenntartói, illetve civil kezdeményezéseket, de a helyi közösségekben (osztályban, iskolában) való kialakításuk erősítheti a közösségek összetartását is a digitális tanrend idején.

Az alábbiakban áttekintést adunk azokról a segítő eszközökről, illetve elérhető tartalmakról, amelyek megítélésünk szerint támogatják a tanítás/tanulás folyamatát. Felsorolásunk nem teljes, nem is törekszik a teljességre, de örömmel egészítjük ki a felsoroltakat, amennyiben valamely eszközre vonatkozóan új információt kapunk.

Tananyagok és segédanyagok készítése

Feladatkészítés és -kiosztás

Egyidejű, közös munkát támogató megoldások

Programozás

Tananyagok és segédanyagok készítése

#

Alkalmazás/eszköz

Ismertető

Kapcsolódó oldalak

UMD

1.

Blog írása

A blog a technológiával támogatott tanulási tevékenységtípusok közül a digitális alkotás egyik hatékony eszköze lehet. A blogra, amely egy – a tanulók és a pedagógus által közösen szerkesztett –weboldal blogbejegyzések formájában egyaránt felkerülhetnek a pedagógus által kiadott feladatok elérhetőségei, a tanulói visszajelzések, a diákok tanulási naplói, illetve kreatív munkái (képek, videók, hangfájlok, grafikák stb.). Az, hogy a diákbejegyzéseket nemcsak a pedagógus, illetve az adott tanulócsoport láthatja, hanem egy tágabb online közösség (iskolaközösség, szülők, ismerősök) is, segítheti a diákok bevonódását a tanulási folyamatba. A tanulókban ugyanis ezáltal tudatosulhat, hogy mit jelent a nyilvánosság számára írni: a szélesebb olvasóközösség jobb teljesítményre, egyúttal felelősségvállalásra ösztönözheti őket.

https://www.blogger.com

https://www.tumblr.com/

https://wordpress.com/

https://kidblog.org

Blogok és podcastok a témahéten (Bereczki Enikő Orsolya)

2020. március 18.

2.

Előadásvideó készítése

A Microsoft PowerPoint alkalmazása több funkciót is betölthet a digitális eszközökkel támogatott tanulási folyamatban. Az oktatási munkaformák közül a tanári előadást kiváltó digitális technológia, amelyet rögzíthetünk, majd MP4 formátumban az exportálást követően diákjainkkal megoszthatunk, így aszinkron módon, a távoktatás lehetőségeként is hasznossá válhat a tanári tevékenységünk során. Természetesen ugyanezt a funkciót a diákok maguk is használhatják, lehetőséget adva az egyéni projektmunkák vagy csoportban történő kollaboratív módszerekkel feldolgozott ismeretek rendszerezésére, átadására, alkotó módon történő bemutatására is. Egy tananyag feldolgozását kérhetjük diákjainktól PowerPoint videó funkcióval felvett „beszélő fejes” előadásként is. Ebben az esetben érdemes a Digitális Témahét ajánlásaként is megjelenő formatív értékelési eszközökkel (pl. checklist/értékelési lista) az önálló tanulási folyamatot támogatni, egyúttal a szummatív értékelés során elvárt eredmények lehetséges szintjeit is meghatározhatjuk.

Office 365 Oktatási verzió

Office 365 Regisztráció

Bemutató átalakítása videofájllá

2020. március 18.

3.

Vizuális rendszerező alkalmazások

Az információk bemutatását, csoportosítását, feldolgozását segítő alkalmazások. A legfontosabb eszközök, amelyek mind a pedagógusok, mind a diákok számára hasznosak.

Easel.ly

IdeaBoardz

lino

LINO a távtanulásban – nem csak óvodapedagógusoknak (Tisza Géza)

Padlet

PearlTrees

Példa a Pearltrees használatára: IKT arzenál

Wakelet

Wakelet tanári útmutató (Novák Károly)

Tanuljunk együtt! Wakelet

Példák – Digitális Témahét projektek

2020. április 23.

4.

Podcast készítése

A podcast egy online „rádióműsor”, ami rendszeresen tesz közzé újabb epizódokat egy podcasttárhely-szolgáltatón keresztül. Ezekre az epizódokra a hallgatók feliratkozhatnak RSS-csatornán, vagyis a hírfolyamukba kérhetik azokat. Mivel podcastot bármilyen témáról lehet készíteni, és akár egy okostelefonnal is felvehetjük a hanganyagokat, nagyon sokrétű módon használhatjuk az oktatásban. Amellett, hogy a podcast készítése gazdagíthatja a tanulók tantárgyi tudását, hiszen ismereteket szereznek és osztanak meg egymással, jó lehetőséget biztosít a társas tanuláshoz. Amikor ugyanis a műsorukat tervezik, megtanulják a hangfájlok felvételét és szerkesztését, együtt kell működniük a feladatok megoldásához.

Linkgyűjtemény podcast készítéséhez

Blogok és podcastok a témahéten (Bereczki Enikő Orsolya)

2020. április 23.

5.

Fogalomtérképek készítése

A fogalomtérkép egy olyan tanulásszervező eszköz, mely grafikus elemek megjelenítésével segíti az információk szervezését, rendszerezését, áttekinthető megjelenítését, és ezáltal a tananyag hatékony feldolgozását. Előzetes tudásfelmérésre és összefoglaláshoz is egyaránt alkalmazható. Használatával a tananyag lényeges momentumai emelhetőek ki, és az összefüggések is jobban átláthatóak.

Dr. Főző Attila László: Alkossunk fogalomtérképet

2020. április 23.

6.

Idővonalak készítése

Az idővonal tulajdonképpen egy virtuálisan elkészíthető látványos, grafikus időszalag. Használata során többen is dolgozhatnak benne, így alkalmazható csoportfeladatok esetén is. Minden olyan tantárgy tanítása során alkalmazható, ahol valamilyen eseményt, életrajzot, projekt menetrendet, lépések sorrendjét kell meghatározni. A történelemtanításában nagyon jól használható a myhistro alkalmazás.

Tiki-toki

TimeToast

MyHistro

StoryboardThat

2020. március 18.

7.

Canva

A Canva egy ingyenes online képszerkesztő alkalmazás, amelynek használatára alkotó és kreatív készségeket támogató módszereket építhetünk. Előnyei közé sorolható, hogy PC-n és mobilon egyaránt fut az alkalmazás, beépített sablonjainak köszönhetően az egyszerű szerkesztés, a megjelenés szempontjából pedig az igen izgalmas lehetőségeket magába rejtő megjelenés, legyen szó prezentáció, közösségi médiaelem, logó vagy kiadvány vagy akár grafikonok, infografikák létrehozásáról. Nemcsak a beépített elemekkel, fotókkal, sablonokkal és arculati elemekkel dolgozhat a felhasználó (gazdagnak mondható a szabad felhasználású elemek tára), de feltölthetünk saját fotókat, videókat is.

Getting started with Canva – Video tutorials

Canva

2020. március 18.

8.

Sway

A Sway a Microsoft webes tartalmak készítéséhez használható tartalomszerkesztője, amely az Office365 felhasználói (tanárok és tanulók számára egyaránt) számára további praktikus és a tananyagszerkesztés és felhasználás szempontjából gazdagabb tárházat kínál. A létrehozott swayekbe beágyazhatók saját tartalmak, valamint külső források tartalmai pl. YouTube-videók is. A webes tartalmak elkészítésének eredményeképpen egy, a PC-k és mobilok nézetéhez igazodó megjelenést kapunk. Komoly előnye továbbá, hogy a kollaboratív munkaformákat is támogatja, egyszerre akár többen is szerkeszthetik ugyanazon tartalmakat.

Sway

Nádori Gergely: Swaybe bármit, Swayt bárhová – Tippek, trükkök

2020. március 18.

9.

Metaverse

Mobiltelefonnal vagy tablettel használható demokratizált platform, amellyel bárki interaktív tartalmat hozhat létre a kiterjesztett valóságban.

Create Amazing Things

Metaverse feladatok készítése (útmutató)

Metaverse feladatok készítése (Főző Attila László)

2020. április 23.

10.

EdPuzzle

Az EdPuzzle oldalra videókat tölthetünk fel, amelyeket egyszerűen felszabdalhatunk. Ezután kérdéseket illeszthetünk be az egyes videószakaszok után, emellett (hangos) megjegyzéseket is csatolhatunk a videóhoz. Az így létrehozott, videókra épülő tananyagokat ezután megoszthatjuk a tanulócsoportunkkal. A diákok az órán, vagy otthon is feldolgozhatják a feladatot, a haladásukat pedig nyomon tudjuk követni a felületen. A videókat megtekintve akkor tudnak a tanulók továbblépni az egyes szakaszok után, ha a kérdéseket megválaszolják. Az alkalmazás angol nyelvű, de nagyon egyszerű a használata.

EdPuzzle

EdPuzzle segítségével a tanulók egyéni igényeiért (Balassa Emese)

2020. március 18.

11.

Prezi Video

A Prezi Video Basic csomagja egy ingyenes program, amely lehetőséget teremt a saját tananyagok létrehozására. A program PC-n és laptopon fut, mobilon nem használható, viszont egyszerű és izgalmas megjelenésű előadásokat vehetünk fel mi magunk vagy ajánlhatjuk önálló alkotó tevékenységként a diákjaink számára. Izgalmas lehetősége a programnak, és egyúttal a diákok együttműködésére is lehetőséget adó funkció, az újraszerkesztés, amelynek segítségével egy, már elkészült előadás anyagát átszerkeszthetjük, kiegészíthetjük. Amennyiben szeretnénk a diákok együttműködését is fejleszteni, a készített videókat kiegészíthetik, fejleszthetik, vagy akár meghatározva a csoportmunkában résztvevők szerkesztői sorrendjét, egy teljes témakört is feldolgozhatnak közösen.

Prezi Video

Prezi Video tanároknak (Somlai-Fischer Ádám)

2020. március 18.

12.

AudaCity

Az Audacity egy ingyenesen letölthető hangszerkesztő program, amely Mac, Windows és Linux környezetben is fut. Magyar nyelven is elérhető, a használata egyszerű, átlátható menüvel és eszköztárral. Természettudományos tantárgyak tanításában is jól használhat a hangtan tanításában, illetve mérések is végezhetők vele.

AudaCity

AudaCity projekt

Hangszerkesztés Audacityvel

Számítógépes mérések az Audacity programmal

A nehézségi gyorsulás értékének meghatározása Audacity számítógépes mérőprogram segítségével

2020. március 18.

Feladatkészítés és -kiosztás

#

Alkalmazás/eszköz

Ismertető

Kapcsolódó oldalak

UMD

1.

LearningApps/Tankocka

A LearningApps egy olyan multimédiás oktatási segédanyag, amely segítségével tankockákat állíthatunk elő. Használata egyszerű és semmilyen technikai előképzettséghez nem kötött. Tanításhoz és önálló gyakorláshoz alkalmazható. Az elkészült tankockák nem önmagukban használatos tanítási egységek, megfelelő tanulási környezetbe kell beépíteni azokat. Bármilyen mobil eszközön használható iskolában, otthon vagy akár útközben is.

LearningApps

Tankockák kezdőknek és haladóknak (Novák Károly)

Digitális Témahét webinárium: LearningApps.org – tippek és trükkök tankockázóknak (Novák Károly)

2020. március 18.

2.

Socrative

A Socrative egy kérdőívkészítő alkalmazás, amely minden online eszközön elérhető böngészőből használható. Többféle kérdéstípus alkotható benne. A válaszadást követően a diákok egyből visszajelzést kaphatnak a helyes megoldásról. A kérdőív készítőinek ingyenesen regisztrálniuk kell, azonban a kitöltéshez nem szükséges a regisztráció.

Socrative

Mi mindenre használhatjuk a Socrative-ot? (Nádori Gergely)

Socrative – kvízek és ötletbörzék készítése (Főző Attila László)

2020. április 23.

3.

Quizlet

A Quizlet feladatkészítő ugyan angol nyelvű, de nagyon egyszerű a használata, a menüsora könnyen áttekinthető. Az oldal a szókártyák elvén működik, de nemcsak idegen nyelv tanításakor érdemes használni, hanem bármilyen tantárgyhoz. A rendszer többféle feladatsort generál a beírt szókártyákból, így alkalmas a fogalmak és a hozzájuk tartozó rövid definíciók egyéni gyakoroltatására az órán és akár otthon is. Érdemes az osztályteremben a live funkciót használni, mert miközben a csoportok versenyeznek egymással, a tanulók közti együttműködésére van szükség a helyes fogalompárok megtalálásához.

Quizlet

Bevezetés a quizlet.com feladatkészítő oldal használatába (Bánné Mészáros Anikó)

Quizlet bemutatása (Horváth Csaba)

2020. március 18.

4.

GeoGebra

A nemcsak a geometriához, hanem a tágabb értelemben vett matematikatanításhoz, sőt bizonyos természettudományos témákhoz is szorosan kapcsolódó alkalmazások, tan- és segédanyagok érhetőek el a Geogebra weboldalán. A GeoGebra talán a világ egyik legismertebb tanulást támogató szoftvere. A keresőmotor segítségével hihetetlen mennyiségű kész tananyag közül választhatnak a kollégák, kreativitásukat pedig próbára tehetik a saját tananyagok fejlesztésében is. Az online elérhetőség kiválóan támogatja az otthoni munkát és gyakorlást.

GeoGebra

GeoGebra Tutorials

GeoMatech

2020. április 23.

5.

IWitness

A Dél-kaliforniai Egyetem (USC) Soah Alapítványának digitális oktatási platformja. Több mint 3000 teljes videóinterjú mellett magyar nyelvű multimédiás, digitális tananyagokat tartalmaz, melyek mindegyike megfelel a magyar tantervi előírásoknak és követelményeknek. A felületen több mint 30 magyar nyelvű tananyag, 200 magyar nyelvű interjú és közel 50 tematikus klip érhető el. A feladatok videóinterjúkra épülnek, a diákok digitális műveltségét, kritikai gondolkodását fejlesztik.

IWitness

Az IWitness digitális platform kínálta lehetőségek az online oktatásban (Dr. Mezei Mónika)

2020. április 24.

6.

2Simple

Egy brit jógyakorlat magyar változata, amely egyéni tanulási utak kijelölésére és nyomon követésére alkalmas az általános iskolai évfolyamokon tanuló diákok számára. Az oktatási szoftver 2020 októberéig ingyenesen elérhető.

2Simple

A 2Simple keretrendszer használata (Stubbs Dóra)

2020. április 24.

Egyidejű, közös munkát támogató megoldások

#

Alkalmazás/eszköz

Ismertető

Kapcsolódó oldalak

UMD

1.

MS Skype/Teams

A Microsoft Teams egy, az online együttműködést támogató, az oktatási intézmények, tanárok és tanulók számára ingyenesen elérhető alkalmazás. Lehetőséget ad arra, hogy tanulóinkkal, vagy akár kollégáinkkal csevegjünk, videókonferenciákat rendezzünk, fájlokat osszunk meg és tároljunk. Az Office365 webes verzióival kiegészítve akár OneNote, Word vagy PowerPoint fájlokat oszthatunk meg, szerkeszthetünk közösen. Az alkalmazás számítógépen, okoseszközökön is használható.

MS Teams

A Microsoft Teams távoktatási lehetőségei

A Microsoft Teams használata alsó tagozaton

2020. március 18.

2.

Google Hangouts

A Google Hangouts egy ingyenesen letölthető, a közösségi kommunikációt és kapcsolattartást támogató alkalmazás. Csevegés és videóhívás funkciói segítségével könnyedén tarthatjuk a kapcsolatot diákjainkkal, kollégáinkkal. Az alkalmazás előnye, hogy számítógépen, Android és Apple eszközökön egyaránt használható.

Google Hangouts

2020. március 18.

3.

Cisco WebEx

A WebEx videokonferenciák, virtuális megbeszélések, virtuális tantermek létrehozásához alkalmazható felhőalapú szolgáltatás. A jelen helyzetre való tekintettel, a szolgáltató a következő kiegészítő szolgáltatásokat vezette be: időkorlát nélküli használat, akár 100 résztvevő egyidejű támogatása, megnövelt konferenciaszolgáltatások.

WebEx

Virtuális osztályterm a Webex Meetings használatával – szem előtt a biztonság

2020. március 18.

Programozás

#

Alkalmazás/eszköz

Ismertető

Kapcsolódó oldalak

UMD

1.

micro:bit

A BBC micro:bit egy egyszerű és olcsó programozható mikroszámítógép, melyet böngészőből lehet többféle programozási nyelven (blokkalapú nyelv, Scratch, Javascript, Python) programozni. A tanórai és otthoni felhasználást megkönnyítendő az oldalról elérhető programozási felületen egy szimulációs környezetet is kialakításra került, így akár eszköz nélkül is lehet kódolni, majd a megírt programokat ki is lehet próbálni. Az oldal 200-nál is több kipróbált feladatot kínál az alapszintű programozási feladatoktól kezdve egészen a projektszerű összetett feladatokig. A micro:bit Magyarországon is nagyon népszerű, az ELTE T@T labor lelkes csapatának köszönhetően már egy szakköri füzetből is meríthetnek ötleteket az érdeklődő kollégák. Ugyan még csak béta verzióban fut, de a weboldalról elérhető egy egyszerű, de rendkívül hasznos tanulásmenedzsment szolgáltatás. Az csoportszervezést, a programkódok megosztását, a tanulói munkák nyomon követhetőségét és elmenthetőségét támogató környezet méltán kelti fel a kollégák érdeklődését.

micro:bit

micro:bit osztályterem

A micro:bit szakköri anyag

Egyéb micro:bites segédanyagok

Játszunk programozást! – Micro:bit

Projektek micro:bitek használatával

Tanórák micro:bitek használatával

2020. március 18.

2.

code.org

A code.org magyarul elérhető tananyagokat állított össze a programozás iránt érdeklődők számára. Az oldalon korosztályi bontásban találhatók meg a programozás világába lépésről-lépésre történő bevezetést kínáló, különböző szintű feladatok.

Tanulj a Kód Stúdióban

code.org

2020. március 18.

A táblázatban található hivatkozásokat az UMD oszlopban látható napon ellenőriztük, hogy elérhető oldalra mutatnak-e. Amennyiben problémát tapasztal az oldalak elérhetőségével kapcsolatban, jelezze egy elektronikus üzenetben nekünk.

Az egyes alkalmazások különböző területeken való alkalmazhatóságára vonatkozó összehasonlító táblázatunkat is ajánljuk figyelmükbe.

A témához kapcsolódóan elérhető az UNESCO ajánlása is (angol nyelven).