Digitális pedagógiáért elismerő oklevél

A Digitális Jólét Nonprofit Kft.a Digitális Jólét Program keretében, az intézményekkel együttműködve – egyik fontos feladatának érzi, hogy az elmúlt, embert próbáló feladatokkal teli év mind digitális, mind pedig a jelenléti munkarendjében kiválóan helytálló, a digitális pedagógiai téren kiemelkedő pedagógusok munkájára és személyére ráirányítsa a figyelmet.

Tiszteletünk és köszönetünk kifejezéseként, áldozatos munkájuk elismeréseként – a Klebelsberg Központ vezetőjének egyetértésével – javaslatot tettünk Digitális pedagógiáért elismerő oklevél adományozására. Az elismerő oklevél odaítéléséről – beleértve a javasolt szakmai szempontok, illetve feltételek elfogadását is – ebben az évben az intézményvezetők dönthettek. Az oklevéllel jutalmazottak névsorát – amennyiben ahhoz adataik megadásával hozzájárultak – ezúton tesszük közzé, hogy a hétköznapok hőseinek munkájáról – közvetlen környezetük mellett – mások is tudomást szerezhessenek.

A digitális pedagógiáért tevékenykedők nevében köszönjük minden jutalmazottnak, hogy a digitális munkarend alatt kiemelkedő munkát végeztek intézményük tanítási-tanulási folyamatainak tervezésében, szervezésében, valamint a digitális eszközöket innovatív és fejlesztő módon sikeresen építették be mindennapjaikba.

A hivatkozásra kattintva érhető el a Digitális Jólét Nonprofit Kft. Digitális pedagógiáért elismerő oklevelében részesült pedagógusok jegyzéke.

Az oklevelek odaítélése a tanévzárás eseményeihez kapcsolódott, de a közzétett jegyzéket a beérkező információk alapján rendszeresen frissítjük. Amennyiben a táblázatban elütést vagy egyéb pontatlanságot fedeznének fel, kérjük jelezzék nekünk.