Intézményi digitális fejlesztési terv: kérdések-válaszok

 1. Kötelező a DPMK honlapjára kitett DFT sablon használata?
Nem kötelező, a közzétett sablon ajánlás, a DFT-k kizárólag tartalmi megfelelőség szempontjából kerülnek értékelésre. Amennyiben más formátumú, szerkezetű fejlesztési tervet készítenek, de tartalmilag minden benne van, ami a Felhívás és annak 7. mellékletében (Műszaki és módszertani specifikáció) szereplő követelményeknek megfelel, az az értékelést hátrányosan nem befolyásolja.

 1. Mikor nem adnak ki támogató nyilatkozatot? Mit tehetek ebben az esetben?

A DFT értékelése kitér olyan objektív feltételek meglétére, illetve vizsgálatára, amelyek a pályázat kötelező elemeit tartalmazzák, ezek hiánya vagy nem megfelelősége esetén támogató nyilatkozat nem állítható ki. Ebben az esetben a javítást végző szakértők javaslatokat tesznek a módosításokra, így a pályázónak visszaküldött értékelés alapján a DFT javítható és újra benyújtható. Ügyeljenek arra, hogy a pályázat beadási határideje az esetleges javítások elvégzésével és az újraértékeléssel együtt is tartható legyen. Amennyiben már javított DFT-t küld vissza, azt kérjük levelében jelezze!

 1. A pályázat keretében a wifi hálózatot is fejleszthetjük?

Nem, az EFOP-3.2.3-17, illetve a VEKOP-7.3.3-17 pályázat keretében wifi fejlesztése az intézményekben nem támogatható.

 1. Egyéb hálózatfejlesztést tervezhetek?

Egyéb hálózatfejlesztés csak korlátozottan, az adott módszertani csomag bevezetéséhez köthetően, a szükséges tanterem felszerelése érdekében valósulhat meg. A tervezésnél ügyeljenek a költségvetési korlátokra.

 1. A kiválasztott csomag beszerzésére milyen jogszabályok vonatkoznak?

A bevezetendő csomagok tervezésénél ügyeljenek a 272/2014. Korm. rendeletben foglaltak maradéktalan betartására. A módszertani csomagok DFT-ben való megnevezése, kiválasztása nem mentesít a közbeszerzési és beszerzési szabályok betartása alól, a beszerzés kizárólagosságát nem alapozza meg.

 1. Kötelező azokat a módszertani csomagokat használni, amelyek a DPMK honlapján érhetők el?

Nem. A közzétett digitális pedagógiai-módszertani csomagok a pályázók TÁJÉKOZTATÁSÁT szolgálják, azok választása nem kötelező, de egyben MINTÁT adnak arra, hogy a támogatási kérelem eredményes megvalósításához milyen szerkezetű és tartalmú módszertani megoldások összeállítása lehet célravezető.

 1. Ha a DPMK által közzétett csomagok közül választok, akkor kötelező az abban szereplő eszköz beszerzése?

Nem. Az összeállítások termékmegjelenítést tartalmazhatnak ugyan, de az adott termékkel egyenértékű megoldásokat felhasználó fejlesztési terv éppúgy elfogadható, hiszen az ajánlatokban a pedagógiai-módszertani tartalom jelenti a lényeget, minden más csak annak megvalósítását szolgáló eszköz.

 1. Mikor kell módosítani az intézményi digitális fejlesztési tervet?

A támogatott intézményi digitális fejlesztési terv módosítására abban az esetben biztosan szükség van, ha:

 • módosították az abban megfogalmazott célokat;
 • olyan csoportot vontak be a megvalósításba, amelynek jellemzői lényegesen eltérnek a korábbi fejlesztési tervben lévőtől;
 • olyan pedagógust vonnak be a megvalósításba, akinek meglévő kompetenciái lényegesen eltérnek az elfogadott tervben lévőtől;
 • olyan digitális pedagógiai megoldást valósítanak meg, amely eltér a támogatott tervben lévőtől.

 

Készült az EFOP-3.2.15–VEKOP-17-2017-00001 „A köznevelés keretrendszeréhez kapcsolódó mérési-értékelési és digitális fejlesztések, innovatív oktatásszervezési eljárások kialakítása, megújítása” projekt keretében.