Pályázati felhívás nemzetközi tapasztalatcsere-programban való részvételre

A Digitális Jólét Nonprofit Kft. Digitális Pedagógiai Módszertani Központja (továbbiakban DPMK) az EFOP-3.2.15–VEKOP-17–2017-00001 azonosítószámú „A köznevelés keretrendszeréhez kapcsolódó mérési-értékelési és digitális fejlesztések, innovatív oktatásszervezési eljárások kialakítása, megújítása” című kiemelt projekt keretében nyílt pályázatot hirdet köznevelési intézmények számára nemzetközi tapasztalatcsere programban való részvételre.

A projekt kiemelt célja, hogy támogassa Magyarország Digitális Oktatási Stratégiájának (DOS) implementációját, azaz a digitális pedagógia magyarországi bevezetését, elterjesztését és az intézmények digitális átállását. Ennek megvalósítását segíti elő a nemzetközi tapasztalatcsere program, melynek keretében a kiválasztott intézmények pedagógusainak, intézményvezetőinek alkalmuk nyílik arra, hogy közvetlen tapasztalatokat szerezzenek a digitális oktatás külföldi gyakorlata terén. Az 2018 szeptember-novembere között megszervezendő angliai és finnországi tanulmányutak célja, hogy a résztvevők a köznevelési intézmények digitális átállását támogató digitális pedagógiai módszertani megoldásokat gyűjtsenek, és azok hazai implementációjának lehetőségeit megvizsgálják.

A tanulmányutak keretében a kiválasztott intézmények 3-3 főt delegálhatnak a 12 fős pedagógus csoportokba, amelyek angliai vagy finnországi általános és középiskolákat látogatnak, külföldi szakértők előadását hallgatják meg, eszmecserét folytatnak velük, workshopokon vesznek részt. Az iskolalátogatások során feltérképezik azokat – a digitális technológia oktatási alkalmazását érintő – módszertani megoldásokat, amelyek Magyarországon is megvalósíthatók, elterjeszthetők. A látottak feldolgozását segítik az utazást kísérő hazai szakemberekkel folytatott megbeszélések, a számukra összeállított szempontsorok, amelynek segítségével a tanulmányutat dokumentálniuk kell.

Pályázatot azon köznevelési intézmények vagy tagintézmények nyújthatnak be, amelyek a digitális pedagógia terén tapasztalattal rendelkeznek. A nyertes pályázókkal a DPMK együttműködési megállapodást köt.

A részletes pályázati feltételekről, valamint a pályázat benyújtásának módjáról itt tájékozódhat:

Pályázati felhívás (Nemzetközi tapasztalatcsere-program)

Felhívjuk a figyelmüket arra, hogy a Felhívás „Jogosultak köre” pontja 2018. 08. 07-én módosult!

Jelentkezni kizárólag az online űrlap kitöltésével lehet. Az űrlap linkjét a Pályázati felhívásban találhatják meg.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. szeptember 30., azonban felhívjuk a figyelmet arra, hogy a jelentkezést az adott utazás időpontját megelőzően 30 nappal lezárjuk, ezért kérjük a pályázat benyújtásakor figyeljenek az utazások ütemezése pontban megadott dátumokra, időszakokra!

AZ ANGLIAI UTAZÁSOKRA VALÓ JELENTKEZÉS HATÁRIDEJE LEJÁRT!