A Globális Média- és Információs Műveltség Hete 2018

2018. október 24. és 31. között az UNESCO idén is meghirdeti a Globális Média- és Információs Műveltség Hete programot.

Az UNESCO fontosnak tartja, hogy napjaink tényeken túli („post-truth”) világának polgárai – különösen a gyermekek és fiatalok – megfelelő információs és médiaműveltséggel legyenek felvértezve a félrevezető tájékoztatások, az álhírek, a manipuláció és a gyűlöletbeszéd ellen.

Információs és médiaműveltségen (Media and Information Literacy, MIL) a szervezet olyan kompetenciák összességét érti, amelyek segíthetnek áthidalni a formális oktatási környezetben, valamint az osztálytermen kívüli, digitális terekben történő információszerzés közti szakadékot. Olyan nélkülözhetetlen képességek tartoznak bele a fogalomba, mint például a megfelelő információkeresés és -kezelés, a kritikus elemzés, illetve a különféle médiatartalmak tudatos, megfontolt fogyasztása, előállítása és megosztása. A tudatos médiahasználat és információkezelés fontos részét képezi az is, hogy a közösségek tagjai tisztában legyenek az online térben folyó kommunikáció erkölcsi aspektusaival, ehhez kapcsolódóan a saját és mások jogaival, utasítsák el a gyűlöletbeszéd és a kiberzaklatás minden formáját, a különféle média- és az IKT-eszközöket pedig a méltányosság, az esélyegyenlőség és a tolerancia erősítése érdekében használják.

A globális hét az információs műveltség kérdéskörén belül minden évben egy-egy kiemelt témára fókuszál, amely téma köré a programhét keretében egy konferencia, illetve egy ifjúságstratégiai fórum szerveződik. A konferencia idén a közösségek információs műveltségének fejlesztését előtérbe helyező, ún. MIL-Városok jó példáinak bemutatását helyezi középpontba, és igyekszik közelebb hozni egymáshoz az oktatásban hagyományosan érintett szereplőket (kutatókat, oktatási szakembereket, könyvtárakat, civil társadalmi szereplőket) azokkal, akiknek befolyásuk lehet az információs- és médiaműveltség fejlesztésére a városi közösségekben (politikusok, magánvállalkozások, média- és IT-szektor szereplői, nemzetközi szervezetek). A konferenciára előadásokkal lehetett jelentkezni, az ifjúságstratégiai fórumon pedig a részvétel mellett a témához illeszkedő munkákkal lehetett nevezni lehet a BA és MA diplomamunkák megmérettetésére. A GAPMIL Awards 2018 díjra olyan szervezetek nevezhettek, amelyek innovatív módon integrálják a média- és információműveltséget a munkájukba és kapcsolódó tevékenységeikbe.

A konferencia programjain való részvétel mellett, lehetőség van nemzeti és régiós események szervezésére, valamint online kezdeményezések indítására is az idei év globális hetéhez kapcsolódóan.

A globális hét programjáról, a jelentkezés módjáról és a határidőkről részletesen az esemény honlapján lehet olvasni.

A program honlapján emellett további hasznos ötleteket találhatunk arra vonatkozóan, hogyan ünnepelhetjük meg helyi közösségeinkben a Globális Média- és Információs Műveltség hetét.