Új információk nemzetközi tapasztalatcsere programra pályázók számára

A Digitális Pedagógiai Módszertani Központ által szervezendő finnországi tanulmányutak időpontja az alábbiak szerint véglegesült:

  • általános iskolai program: 2018. október 29–november 1.
  • középiskolai program: 2018. november 5–8.

A pályázati lehetőség szeptember végén zárul le, az elbírálás és a kiértesítés október elejére várható.

Az EFOP-3.2.15–VEKOP-17–2017-00001 azonosítószámú „A köznevelés keretrendszeréhez kapcsolódó mérési-értékelési és digitális fejlesztések, innovatív oktatásszervezési eljárások kialakítása, megújítása” című kiemelt projekt keretében meghirdetett nemzetközi tanulmányutak célja, hogy a résztvevők a köznevelési intézmények digitális átállását támogató digitális pedagógiai módszertani megoldásokat gyűjtsenek, és azok hazai implementációjának lehetőségeit megvizsgálják.

A tanulmányutak keretében a kiválasztott intézmények 3-3 főt delegálhatnak a 12 fős pedagógus csoportokba, amelyek általános és középiskolákat látogatnak, külföldi szakértők előadását hallgatják meg, eszmecserét folytatnak velük, workshopokon vesznek részt. Az iskolalátogatások során feltérképezik azokat – a digitális technológia oktatási alkalmazását érintő – módszertani megoldásokat, amelyek Magyarországon is megvalósíthatók, elterjeszthetők. A látottak feldolgozását segítik az utazást kísérő hazai szakemberekkel folytatott megbeszélések, a számukra összeállított szempontsorok, amelynek segítségével a tanulmányutat dokumentálniuk kell.

A pályázati lehetőségről bővebben a DPMK honapján itt olvashat.