Pályázati felhívás digitális mentori támogatás feladatainak ellátására

A Digitális Jólét Nonprofit Kft. Digitális Pedagógiai Módszertani Központja az EFOP-3.2.15–VEKOP-17–2017–00001 azonosítószámú „A köznevelés keretrendszeréhez kapcsolódó mérési-értékelési és digitális fejlesztések, innovatív oktatásszervezési eljárások kialakítása, megújítása” című kiemelt projekt keretében

nyílt pályázatot hirdet

digitális mentori támogatás feladatainak ellátására

az EFOP-3.2.3-17 és a VEKOP-7.3.3-17 „Digitális környezet a köznevelésért”

pályázati programot megvalósító intézmények körében

A digitális technológiák használata egyre inkább alapvető gazdasági és társadalmi igény a munkaerőpiaci sikeresség, a foglalkoztathatóság, az életminőség javítása érdekében. Ezért fontos elvárás, hogy az iskola készítse fel a tanulókat a digitális technológiák és eszközök készségszintű használatára, alakítsa ki azokat a digitális kompetenciákat, amelyek hozzájárulnak az egyéni életpályák sikeréhez, az egész életen át tartó tanulás készségeinek megalapozásához. Ebben a folyamatban kiemelt szerep hárul az oktatásra. A korszerű technológiák alkalmazása a tanítási, tanulási folyamat szempontjából megújuló szemléletmódot, sokszínű pedagógiai módszereket, nyitott oktatási környezetet, a pedagógus szerepek megújítását feltételezi, és ez több, mint a hagyományos oktatás digitális eszközökkel való támogatása.

A Digitális Oktatási Stratégia célkitűzéseinek megvalósításában szakmai koordináló szervezetként működik közre a Digitális Pedagógiai Módszertani Központ (DPMK). A szervezet feladata, hogy olyan fejlesztéseket kezdeményezzen és támogasson szakmailag, illetve olyan hatékony pedagógiai módszertani, intézményműködtetési megoldásokat javasoljon és népszerűsítsen, amelyek eredményesen hozzájárulnak az oktatási és egyéb, az oktatáshoz kapcsolódó ágazat digitális transzformációjának sikeres megvalósításához és a DOS célkitűzéseinek teljesüléséhez.

A DPMK által nyújtott szakmai támogatás kiterjed többek között az EFOP-3.2.3-17 és a VEKOP-7.3.3-17 „Digitális környezet a köznevelésért” pályázatot megvalósító intézmények körére.

Az intézmények pályázati tevékenységük keretében vállalták a digitális pedagógiai módszertan intézményi szintű fejlesztését, pedagógusok felkészítését, a digitális átállást támogató eszközök bevezetését és azok beválásának vizsgálatát. Programjukban olyan komplex, intézményi, osztálytermi és az egyénekre egyaránt irányuló pilot fejlesztéseket valósítanak meg, amelyek elterjeszthetők a teljes köznevelési rendszerben.

A digitális mentori feladatok ellátásához a digitális pedagógia területén tapasztalatot szerzett szakemberek bevonása szükséges, akik konkrét gyakorlati segítséget nyújtanak az intézmények, pedagógusok számára ahhoz, hogy a digitális oktatási kultúra a pedagógiai gyakorlat, a tanítási, tanulási folyamat részévé váljon.

A pályázati feltételekről, a jelentkezés módjáról bővebb információt a felhívásban találhatnak:

Pályázati felhívás_Digitális mentori támogatás feladatainak ellátására

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március  27.

A benyújtott pályázatok eredményéről a pályázókat várhatóan 2019. április 3-ig értesítjük.