Robotika az iskoláktól a munkahelyekig

A Robotika Évének nyilvánította 2019-et a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöksége, és ennek jegyében szervezett programsorozatot, melynek célja a digitalizáció, az automatizáció és a robotizáció fejlesztésének támogatása a megyei vállalkozások körében. A 2019. március 27-én megrendezett nyitó rendezvényen Horváth Ádám, a Digitális Pedagógiai Módszertani Központ divízióvezetője tartott előadást Robotika az iskoláktól a munkahelyekig címmel.

Napjaink fejlett gazdaságaiban minden második munkahely igényel bizonyos mértékű technológiai jártasságot, és az előrejelzések szerint az ilyen munkahelyek aránya 2020-ra várhatóan 75 százalék fölé fog emelkedni. Amennyiben ennek az elvárásnak a munkaerőpiacra belépők nem tudnak megfelelni, az hatással lesz mind a vállalkozások üzleti dinamizmusára, mind pedig a társadalmi kohézióra. Éppen ezért hatalmas nyomás nehezedik a világ oktatási rendszereire, amelyeknek alkalmazkodniuk kell a digitális világhoz és a negyedik ipari forradalom által generált megváltozott munkaerőpiaci helyzethez.

Magyarország Digitális Oktatási Stratégiájában hangsúlyosan szerepel az algoritmikus gondolkodás, a kódolás, a digitális kompetenciák fejlesztése már az általános iskolától kezdve. A stratégia arra hívja fel a figyelmet, hogy nem megóvni kell a gyerekeket a digitális világtól, hanem fel kell készíteni őket a kihívásokra – emelte ki Horváth Ádám.

A robotokkal nem vehetjük fel a versenyt olyan területeken, mint a lexikális tudásra való emlékezés vagy az adatfeldolgozás, hiszen ezek már ma is igen nagy hatékonysággal automatizálható folyamatok. Az oktatási rendszernek éppen ezért nem is ezekre a területekre kell fókuszálnia, hanem azokra, amelyeken az emberek jobbak lehetnek a robotoknál: azaz a kreativitás, a komplex problémamegoldás, az együttműködés képességének fejlesztésére. Fontos lenne, hogy a gyerekek magas szinten sajátítsák el az alapkészségeket, legyenek kíváncsiak, merjenek hibázni, tudjanak prezentálni, legyenek képesek csoportban feladatokat megoldani, ismerjenek fel az információtengerben új mintázatokat, összefüggéseket, és tudjanak ezek alapján döntéseket hozni. Ezeken a területeken kell tehát erősíteni a diákok kompetenciáit, mert a robotoktól bennünket megkülönböztető emberi tulajdonságok megerősítésével lehetnek csak sikeresek egy olyan munkaerőpiacon, ahol együtt kell működniük a robotokkal, a mesterséges intelligenciával és a digitális környezettel.

A teljes prezentáció itt érhető el: Robotika az iskoláktól a munkahelyekig