Adatvédelem

Az információs önrendelkezésre, a személyes adatok védelmére vonatkozó magatartás. A magyar köznyelvben az adatvédelem körébe nem tartoznak bele a közadatok védelmére vonatkozó előírások, mely már az adatbiztonság hatásköre. Törvényi vonatkozás: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról. Kiemelten fontos a 2018. májusban életbe lépő, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet). A közismertebben GDPR-nak nevezett rendelkezés alapvetően megváltoztatja a személyes adatok védelmét. Az európai általános adatvédelmi rendelet szövege itt érhető el.

Kapcsolódó oldalak: