DigComp

Az European Digital Competence Framework for Citizens vagy röviden DigComp 2.1 néven ismert dokumentum a digitális kompetencia értelmezésének és fejlesztésének európai referenciakerete. A referenciakeret célja a digitális kompetencia különböző aspektusainak definiálása. A keret első változata 2013-ban készült el, és azóta már két átdolgozáson ment keresztül. A dokumentum folyamatos frissítését elsősorban a gyors ütemben zajló technológiai változások, illetve az ennek hatására megfogalmazódó új társadalmi elvárások generálták (új fogalmak, kompetenciaterületek, szemléletmódok megjelenése: információ- és adatmenedzsment, digitális lábnyom, digitális jóllét, a személyes adatok védelme, a programozás korszerűbb értelmezése stb.). A digitális kompetencia területeit és szintjeit leíró referenciaanyag jelenlegi változata (DigComp 2.1) nyolc szinten mutatja be és példákkal illusztrálja a digitális kompetencia fejlődésének egymásra épülő szintjeit. Az uniós referenciakeret magyar fordítása fontos alapdokumentumként szolgál mind a további hazai fejlesztések szakemberei, mind pedig az oktatás digitális átalakulásának folyamatában elkötelezett szereplők, innovatív pedagógusok vagy érdeklődő szülők számára.