DigCompOrg

Az Institute for Advenced Studies (CAS) által, az oktatási intézmények digitális kompetenciáját meghatározó keret. A DigCompOrg elsődleges céljai:

  • önreflexióra és önértékelésre ösztönözni az oktatási szervezeteket a digitális tanulással és pedagógiával kapcsolatos elkötelezettségük fokozatos elmélyítése során,;
  • lehetővé tenni a politikai döntéshozók számára (helyi, regionális, nemzeti és nemzetközi szinten) a digitális tanulási technológiáknak az oktatási és képzési rendszerekbe való integrálására irányuló programok, projektek és politikai beavatkozások tervezését, végrehajtását és értékelését.

A DigCompOrg hét témakörben (kulcselemek) összesen 74 szempontot azonosít, melyek minden oktatási ágazatban közösek. Lehetőség van ágazatspecifikus elemek és alelemek hozzáadására is.

Kapcsolódó oldalak: