Adatalapú döntéshozatal a mindennapos oktatási tevékenységben

Az adatelemzés mint módszer számos esetben szorosan összefonódik a döntéshozatal folyamatával. A napjainkra népszerűvé vált automatizált és felhasználóbarát szoftverek, a felhőalapú számítási platformok megjelenésével bizonyos statisztikai módszerek – mint a gépi tanulás, adatbányászati algoritmusok stb. – meghonosodtak a mindennapos adatelemzési gyakorlatban: ezzel megkönnyítve a döntéshozatalt és az adott környezetben lezajló folyamatok mélyebb megértését.

A hagyományosan az üzleti szférába tartozó cégek esetében ezek használata leginkább optimalizálási feladatokban jelenik meg. Esetükben e szoftverek/módszerek felhasználási területe is bővült, mivel a szigorúan vett üzleti tevékenységeken (pl. áruszállítás optimalizálása; adatelemzés mint üzleti tevékenység stb.) túl egyre nagyobb szerepet kapnak a humánerőforrás-menedzsment területén is. A gondolkodásmód szemléltetésére egy másik alkalmas példa a sport területe: pl. egy focista teljesítménye (labdabirtoklás aránya, gólok/sikeres védések száma stb.) mérhető, s ezáltal modellezhető, hogy hogyan fog illeszkedni az új játékos stílusa a többi csapattárséhoz.

E statisztikai módszerek megjelenése az oktatás területén szintén nagyban hozzájárulhat az eredményességhez. Egy iskola, osztály vagy diák teljesítménye előre jelezhető, s más intézményekkel, diákokkal – vagy akár az adott diák elvárt haladását a jelenlegi eredményekhez viszonyítva önmagával is –, összehasonlítható. E módszerek megjelenhetnek többek között a korai iskolaelhagyás, az érdemjegyek romlásának, az órai részvétel visszaesése okainak megértésében. A legfontosabb, hogy azonosíthatóvá válnak azok a jelek, melyekkel e folyamatok hamar felismerhetők, így lehetővé téve az időben történő stratégiaalkotást és tényleges beavatkozást – akár egyéni szinten is.

A Digitális Oktatási Stratégia megvalósítása során kiemelkedő szerepe lesz a digitális eszközök órai használatából következő hatások nyomon követésének. Éppen ezért a Digitális Pedagógiai Módszertani Központ egy kísérleti projekt keretében együttműködik az oktatási analitika több szakértőjével. A fentiekben leírt adatelemzési technikák alkalmazásával választ kaphatunk arra, hogy mely gyermek/pedagógus hogyan használja az internet: mennyire körültekintő a biztonsági kockázatokkal kapcsolatban, milyen az információkeresési kultúrája stb. Mindez hozzájárul ahhoz, hogy a digitális világ eszközeinek beillesztése a mindennapos oktatási tevékenységbe zökkenőmentes legyen, a folyamatok nyomon követése pedig lehetőséget ad a gyakorlatok finomhangolására, a tudásmegosztás megszervezésére.

E módszerek meghonosítása az oktatási rendszerben lehetővé teszi, hogy annak szereplői megfelelő időben felismerjék a beavatkozás szükségességének jeleit – ezzel segítve az intézményeket abban, hogy alkalmazkodjanak a digitális világ ritmusához.

 

Szilágyi Ádám

(a szerző a DPMK adatelemzési szakértője)

 

Készült az EFOP-3.2.15–VEKOP-17-2017-00001 „A köznevelés keretrendszeréhez kapcsolódó mérési-értékelési és digitális fejlesztések, innovatív oktatásszervezési eljárások kialakítása, megújítása” projekt keretében.