Digitális Témahét 2018 Pályázatok – Díjkiosztó

A 2018. május 18–19-én megrendezett II. eTrend Konferencia keretében került sor az idei Digitális Témahét pályázatainak ünnepélyes átadójára. A Projektíró pályázat mellett – amely már a Témahetet megelőzően lezajlott– még számos kategóriában pályázhattak a részt vevő pedagógusok és oktatási intézmények a programot támogató szervezetek, kormányzati intézmények és partnercégek által meghirdetett díjakra. A díjakat  a Témahét fővédnöke, dr. Deutsch Tamás, a Digitális Jólét Programért felelős miniszterelnöki biztos és Horváth Ádám, a Digitális Pedagógiai Módszertani Központ divízióvezetője adták át.

A tanév rendjében is szereplő, és 2016 óta minden évben megrendezésre kerülő Digitális Témahét idén 2018. április 9–13. között, a korábbi évekhez hasonló nagy érdeklődés mellett zajlott le. A Témahét keretében a résztvevő köznevelési intézmények miniprojektek formájában, digitális pedagógiai eszközök segítségével dolgoztak fel egy-egy szabadon választott témát a tanóráikon – legalább egy napon, de akár egy héten keresztül is.

Idén közel 7 ezer pedagógus és 120 ezer tanuló vett részt a Digitális Pedagógiai Módszertani Központ (DPMK) szervezésében és az IVSZ (Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások Szövetsége) közreműködésével lezajlott Témahét projektjeiben. A programokkal a köznevelésben részt vevő tanulóknak mintegy 10%-át sikerült mozgósítani.

A Projektíró pályázat keretében 28 projektterv érkezett be. A pedagógus pályaművek közül a zsűri három kiemelt díjat ítélt oda, valamint négy kategóriában (médiatudatosság, kódolás, kiemelt figyelem és közgyűjtemény) hirdetett különdíjas győzteseket.

A Digitális Témahéten projektet megvalósító pedagógusok közül 59 fő pályázott sikeres, elektronikusan dokumentált projektekkel az Innovatív Pedagógus díjra. A kategória győztese mellett a zsűri – az Oktatási Hivatal és az eTwinning Magyarországi Szolgáltató Pont támogatásával – Együttműködés különdíjat ítélt oda annak a két pedagógusnak, akik a nevelési-oktatási intézmények közötti leghatékonyabb együttműködésben valósították meg a projektjüket.

A Digitális Témahéten projekteket megvalósító és azokat honlapjukon dokumentáló intézmények összesen 71 pályázatot nyújtottak be, melyek közül a zsűri egy-egy különdíjat ítélt oda a meghirdetett – Innovatív iskola különdíj, Aktív iskola különdíj, Kódolás Junior különdíj, Közgyűjteményi különdíj – kategóriákban .

A Digitális Témahetet támogató szervezetek közül a Stiefel Eurocart Kft. Bee-bot robotpálya-tervező pályázatot írt ki, a NKM Nemzeti Közművek Zrt. pedig különdíjat hirdetett a vállalat által fejlesztett, „A jövő okosotthona” című projektötletet megvalósító intézmények pedagógusai számára. A Vodafone Magyarország Alapítvány különdíjasa felvételt nyert a Vodafone Digitális Iskola Programjába.

A Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága a „2018 a külhoni magyar családok éve” programhoz kapcsolódóan „A legaktívabb külhoni magyar intézmény” különdíjat hirdette meg a Digitális Témahét programjában azon külhoni magyar intézmény támogatására, amely a Digitális Témahét során az iskolában tanuló magyar diákok számának arányában dokumentálhatóan a legtöbb családot vonja be a programokba.

A díjazott pedagógusokról és intézményekről bővebben itt olvashat.

A Digitális Témahét fő célja a digitális pedagógia módszertanának népszerűsítése és elterjesztése a köznevelésben. Emellett az esemény fontos törekvése, hogy a digitális kompetenciafejlesztés az informatika órán túl kiterjedjen más tantárgyakra is. A program az idei tanévben kiemelt figyelmet fordított a médiatudatosságra, a digitális gyermekvédelemre és a közgyűjtemények digitális tartalmainak nevelésben, oktatásban történő megjelenítésére.

A programban való részvétel egyik fő hozadéka az iskolák számára a digitalizáció világával való kapcsolat erősödése, illetve az e területen aktív szervezetekkel, cégekkel, közgyűjteményekkel kiépített, a jövőben is fenntartható kapcsolatok kialakítása. Emellett az intézményeknek arra is lehetőségük nyílt, hogy a digitális pedagógiai módszereket a megszokott, 45 perces tanórai keretek közül kilépve, projektmunkával vigyék be a hagyományos iskolai munkába. A program remek alkalmat biztosít a jó gyakorlatok összegyűjtésére és olyan tanári közösségek kialakítására is, amelyeknek a létrehozott tudásmegosztó felületeken keresztül kulcsszerepük lehet a digitális pedagógiai megoldások népszerűsítésében és elterjesztésében – a Témahét keretein túlmutatóan is. A Digitális Témahét körül épülő tanári közösség (a Digitális Témahét Tanári Fórum elnevezésű Facebook-csoport) tagjai nemcsak segítséget, támogatást, ötleteket adhatnak egymásnak, de tapasztalataikat, módszereiket megosztva arra is lehetőséget teremtenek, hogy a jól működő gyakorlataikat mások is megismerjék, átvegyék, adaptálják vagy akár tovább is fejlesszék azokat.

Fontos kiemelni azt is, hogy a Digitális Témahét programjához nagyon eltérő szintű infrastrukturális felszereltséggel és informatikai tudással rendelkező iskolák csatlakozhatnak, és nagyon sokféle projekttel lehet pályázni. Nem szükséges látványos módszerekkel és drága eszközökkel megvalósítani egy egész héten át tartó projektet – a digitális technológiai elemeket apró lépéseken keresztül is be lehet építeni az órákba. A lényeg az innovativitás és az új módszertani elemek alkalmazására való nyitottság.

A Témahéten résztvevő iskolák felkészülését a program honlapján megtalálható, kész minta-projektcsomagok és pedagógiai segédletek is segítették, amelyeket a tanárok, diákok saját elképzeléseik szerint testre szabhattak. A honlapon ezen kívül elérhetők voltak a Digitális Témahét partnerei – informatikai és telekommunikációs vállalatok, magánszemélyek, közgyűjtemények – által az iskolai csoportok számára felkínált ingyenes programok is.

A sikeres megvalósítás támogatása érdekében a felkészülési időszakban a DPMK webináriumokat, felkészítő workshopokat szervezett és folyamatos szakmai támogatást biztosított.

Az iskolák a 2018. évben közel 3000 projektet valósítottak meg. Az eddig feldolgozott adatok tanúsága szerint intézmények nyitottsága, vállalkozókedve is növekedett: az egy iskolára eső projektek száma (3,22) növekedést mutat a korábbi évekhez képest.

A 2018-as Digitális Témahéten

  • minden eddiginél több, az iskolák felkészülését támogató webináriumra került sor (22),
  • az eddigi legnagyobb számú (összesen 27) határon túli intézmény csatlakozásával minden szomszédos ország képviseltette magát a programban,
  • idén először, a közgyűjtemények is csatlakoztak a kezdeményezéshez,
  • a program témái közt megjelent a Digitális Gyermekvédelmi Stratégia és annak kiemelt területei,
  • minden eddiginél nagyobb arányban (35%-kal) nőtt a programban részt vevő iskolák pedagógusainak egymást támogató szakmai közössége a Facebookon

Nagy sikerrel zajlott le a Digitális Témahét multi-flashmob, amelyen 77 iskola sok ezer diákja vett részt.

A Digitális Témahét 2018 az EFOP-3.2.15–VEKOP-17-2017-00001 A köznevelés keretrendszeréhez kapcsolódó mérési-értékelési és digitális fejlesztések, innovatív oktatásszervezési eljárások kialakítása, megújítása c. projekt keretében, a Széchenyi 2020 Program támogatásával valósult meg.

A Digitális Témahétről bővebb információt a www.digitalistemahet.hu oldalon olvashatnak.