Közgyűjtemények a Digitális Témahéten

Az idei tanévben a Digitális Témahét egyik kiemelt eleme volt a közgyűjtemények digitális tartalmainak megjelenítése a nevelésben, oktatásban. Több olyan múzeum, könyvtár, levéltár is csatlakozott a Témahéthez, amely rendelkezik digitális adatbázissal, és módszertani leírások, projektötletek, segédanyagok kidolgozásával támogatta a pedagógusok felkészülését.

A honlapon az érdeklődők a köznevelés minden korosztálya számára találhatnak projektötleteket: virtuális időutazást tehetnek a népi kultúra világába, rekonstruálhatnak egy honfoglalás kori falut, vagy akár digitális használati utasítást is készíthetnek háztartási gépekhez. Eltérő mélységben ugyan, de a változatos tematikájú segédanyagok mindegyike igyekszik támogatni a digitális technológiák és hálózatok használatát, az adatbázisok kezelésének megismerését, a különféle médiatartalmak közötti választás tudatosságának fejlesztését és a komplex virtuális rendszerekben való eligazodást.

A program keretében a közgyűjtemények az iskolák rendelkezésére bocsátották a projektek megvalósításához kép-, film- és hangarchívumuk értékes digitális anyagait. A honlapon közzétett projektmódszertani ötletek spektruma széles. Az egyszerűbb, netes információgyűjtésre, digitális fényképek, videók készítésére és az elkészített anyag prezentálására épülő feladatok mellett találunk bonyolultabb projekteket is. Ezek az ismeretanyag feldolgozásához már például online teszteket is készítenek (például: Erdély nagy néprajzi tájai: Kalotaszeg néprajza – Szabadtéri Néprajzi Múzeum), olyan tevékenységeket gyakoroltatnak, mint az adatgyűjtés, -rendszerezés, a gyűjtemények online adatbázisainak kezelése, természettudományos mérés, keresőszavak definiálása (például: Népi kalendárium készítése – Szabadtéri Néprajzi Múzeum; Ami az ablakon túl van – értékes környezetünk – Magyar Természettudományi Múzeum), végül választhatunk egészen komplex programokat is, mint a Forum Hungaricum által megvalósított Virtuális időutazás a népi kultúra világába. Ez utóbbi a Magyar Nemzeti Digitális Archívum (MaNDA) digitalizált kulturális tartalmait, valamint az erre épülő oktatási célú adatbázis, a Digipédia oktatási segédanyagait felhasználva kalauzolja el a diákokat egy virtuális időutazás keretében a 19. század végi, 20. század eleji magyar népi kultúra világába. Ebben a projektben a digitális adatbázisban található archív kép- és filmfelvételeken keresztül, a diákok élményszerűen tanulmányozhatják a virtuálisan körbejárható, aprólékosan megszemlélhető népművészeti tárgyakat. Ráadásul, a 3D-ben digitalizált tárgyakhoz tartozó mérőpanelt és a tárgyak forgathatóságát kihasználva, felszín- és térfogat-számítási feladatok megoldásával, a matematika tantárgyat is bekapcsolhatják – az alapvetően a hon- és népismeret oktatásához használható –  projektbe.

A Digitális Témahétre nemcsak a közgyűjtemények csatlakoztak segédanyagok kidolgozásával. A Témahét fontos eleme volt az önkéntes partnerek által iskolás csoportok számára kínált ingyenes programok, előadások, bemutatók tartása, melyeket az esemény honlapján érhetnek el az érdeklődők.

Több együttműködő cég és intézmény jóvoltából a tanulócsoportok bepillantást nyerhettek a programozás világába (EpamCodingDojo, ELTE Tanító- és Óvóképző Kar Robotika játszóháza), megismerkedhettek különféle, digitális közösségi alkotóműhelyek által alkalmazott technikákkal (lézervágás, 3D nyomtatás – Markerspace.hu), kreatív online fejlesztőjátékokkal és oktatási szoftverekkel (Balázs-Diák Kft.) vagy a virtuális valóság oktatási alkalmazásainak lehetőségeivel (HP Inc.).

A BEMKK Petőfi Művelődési Központ által szervezett Utazó Planetárium program a digitális technika segítségével varázsolta a csillagos égboltot egy felfújható gömbkupola belsejére, illetve vetített fulldome, azaz teljes kupolás, térhatású filmeket.

A Fedezd fel a Müpát! c. program keretében a diákok – miután egy vezetett túra keretében, teremről teremre fedezhették fel az épület legrejtettebb zugait – a digitális technikának köszönhetően bepillantást nyerhettek a Müpa népszerű programjaiba, illetve kipróbálhatták az intézmény VR-játékát is, amely szórakoztató feladatokkal hoz közelebb a zene élményszerű befogadásához. Emellett VR szemüvegek és fejhallgatók segítségével, 360 fokban kukkanthattak be a világ egyik legnagyobb koncerttermi orgonájának belsejébe.

A közgyűjteményi digitális tartalmak mint eredeti, forrás értékű dokumentumok, meghatározó szerepet kaphatnak a köznevelésben is, a közgyűjtemények oktatási célú tartalomszolgáltatása pedig fontos motiváló eleme lehet az ismeretszerzésnek és az önálló tanulásnak. A közgyűjtemények által kidolgozott segédletek, amelyeket a pedagógusok akár saját elképzeléseik szerint testre is szabhatnak, megtalálhatóak a Digitális Témahét honlap Tudásbázisában, és a továbbiakban is támogatják mind a jövőbeli témahetekre, mind pedig az egyéb iskolai projektmunkára való felkészülést.