„Együtt egy jobb internetért!’” – a Biztonságos Internet Napja 2019

Az Európai Unió Safer Internet Programja akciótervéhez kapcsolódva több mint 100 országban ugyanazon a napon hívják fel a figyelmet az internet előnyeire és veszélyeire, illetve a tudatos internethasználat fontosságára. Idén február 5-e volt a Biztonságos Internet Napja (Safer Internet Day – SID).

A program hazai konzorciumvezetője, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat által szervezett internetbiztonsági fórumon döntéshozók, kiberbiztonsági szakemberek, írók, informatikai vállalkozók, generációkutatók, pedagógusok és a téma iránt érdeklődő szülők, gyerekek oszthatták meg egymással gondolataikat az internethasználattal kapcsolatos problémákról és azok lehetséges kezeléséről.

A technológiai változásoknak köszönhetően olyan új típusú veszélyforrások jelentek meg az elmúlt években a gyermekek internethasználatával összefüggésben, amelyek új megoldásokat, bizonyos esetekben új állami beavatkozás- és eszközrendszert igényelnek. A Digitális Jólét Program (DJP) keretében elkészült Digitális Gyermekvédelmi Stratégia (DGYS) célja, hogy megvédjük gyermekeinket az internet káros tartalmaitól, hogy tudatosítsuk bennük az internethasználatban rejlő lehetséges kockázatokat, valamint hogy támogassuk őket, szüleiket és tanáraikat abban, hogy tudatos felhasználókká váljanak.

Annak érdekében, hogy az internethasználatból fakadó kockázatok minimalizálhatóak legyenek, az internet nyújtotta lehetőségekkel viszont minél hatékonyabban tudjanak élni a diákok, a stratégia alapvető szerepet szán a médiaműveltség, médiatudatosság fejlesztésének. Ezért a Digitális Jólét Nonprofit Kft. által megvalósított projekt keretében, a digitális médiaműveltség (médiaintelligencia) fejlesztésére alkalmas digitális tananyag-egységek kerültek kialakításra a köznevelési intézmények számára. Ezek a tananyagok a digitális médiaszöveg-értelmezés, értékelés és kritika, valamint a részvétel, a kockázattudatosság és a tartalomalkotás képességeinek fejlesztését szolgálják, elsősorban a 8-12. évfolyamosok részére. Emellett összeállításra került egy hasznos, releváns linkekből álló strukturált, annotált és bővített gyűjtemény is köznevelési intézmények számára, amelynek segítségével a pedagógusok friss szakmai információkhoz juthatnak a tudatos internethasználattal kapcsolatban (a közel száz link 60%-a magyar, 40%-a angol nyelvű oldalakra mutat).

A DGYS-hez kapcsolódóan kidolgozásra került kortárs mentor program keretében az internethasználat előnyeit és az annak során felmerülő kockázatokat a leginkább érintettek számára a velük hasonló korú társaik mutatják be, akik adott esetben segítséget is tudnak nyújtani.

Idén tavasszal az országszerte megtalálható Digitális Jólét Program Pontokon (DJP Pontok) keresztül a szülők számára térítésmentes médiaműveltség-képzések is indulnak, amelyek felkészítést nyújtanak az internethasználat kockázataival kapcsolatban. A képzéseken a szülők olyan módszerekkel ismerkedhetnek meg, amelyekkel hatékonyabban segíthetik gyermekeiket a digitális médiakörnyezet biztonságos használatában.

A minden évben megrendezésre kerülő Digitális Témahét kiemelt céljai közt – a digitális pedagógiai módszerek tanórai népszerűsítése mellett – már több éve szerepel a digitális gyermekvédelem és a diákok médiatudatosságának erősítése. A témahét szakmai koordinátoraként is működő Digitális Pedagógiai Módszertani Központ emellett az EFOP-3.2.15–VEKOP-17-2017-00001 (A köznevelés keretrendszeréhez kapcsolódó mérési-értékelési és digitális fejlesztések, innovatív oktatásszervezési eljárások kialakítása, megújítása) projekt keretében is rendszeresen szervez webináriumokat a biztonságos internethasználatot támogató pedagógiai módszerek témájában.