Pályázati felhívás a Digitális Névjegy Rendszer iskolai tesztelésének és pilotprogramjának szakmai támogatására

A Digitális Jólét Nonprofit Kft. Digitális Pedagógiai Módszertani Központja az EFOP-3.2.15–VEKOP-17–2017–00001 azonosítószámú „A köznevelés keretrendszeréhez kapcsolódó mérési-értékelési és digitális fejlesztések, innovatív oktatásszervezési eljárások kialakítása, megújítása” című kiemelt projekt keretében

nyílt pályázatot hirdet

a Digitális Névjegy Rendszer iskolai tesztelésének

és pilotprogramjának szakmai támogatására

Magyarország Digitális Oktatási Stratégiája 2.4.2.5. pontjában célul tűzte ki egy olyan „Digitális iskola” névjegy rendszer kidolgozását, amely tájékoztatást ad a köznevelési intézmények digitális megfelelőségi szintjéről. A DPMK által kidolgozott Digitális Névjegy Rendszer (DNR) olyan értékelő, visszajelző, valamint minősítési rendszer, amely strukturált és standardizált módon nyújt adatokat, objektív információkat a köznevelési intézmények digitális kompetenciájának fejlettségéről az intézményvezetők, a fenntartók, az oktatási szakértők, a fejlesztéspolitika és az oktatásirányítás döntéshozói számára. Emellett visszajelzést ad a fejlesztési beavatkozások eredményességéről, hatékonyságáról, és támogatást biztosít az intézményeknek a fejlesztési lehetőségek, a beavatkozások tervezéséhez.

A Digitális Névjegy Rendszer – a DOS és a DigCompOrg európai keretrendszerre épülve – egységes koncepciót biztosít a köznevelési intézmények és az ágazat szereplői számára, standardizált módon fogalmazva meg az intézmény-fejlesztésekkel, beruházásokkal kapcsolatos folyamatokat, a tartalmi és szakmai elvárásokat, ezzel is támogatva a tényekre alapozott (evidence based) döntéshozatalt.

A DNR részint egy önbevalláson alapuló online kérdőívből, részint pedig az intézményben felmérést készítő mentor ellenőrző kérdőívéből, interjújából nyeri adatait. A Digitális Névjegy Rendszer első verzióját száz köznevelési intézmény bevonásával teszteljük, majd a visszajelzések alapján, a tapasztalatok figyelembevételével és a javaslatok beépítésével készítjük el a második verziót.

A pályázati feltételekről, a jelentkezés módjáról bővebb információt a felhívásban találhatnak:

Pályázati felhívás a Digitális Névjegy Rendszer iskolai tesztelésének és pilotprogramjának szakmai támogatására

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 18.

A pályázatok elbírálása a pályázati szempontoknak való megfelelőség ellenőrzésével, a beadási határidő lejárta után történik.

A pályázat eredményhirdetésének várható időpontja: 2019. március 21.