Szakértő tanárból digitálistananyag-fejlesztő

A digitális tananyagok a szöveget, infografikákat, videókat, hanganyagot szerves egységként kezelő tartalmak, amelyek egy előre definiált oktatási cél mentén emelik ki a legfontosabb információkat egy adott témával kapcsolatosan. Amennyiben a fejlesztett digitális tartalmat feltöltjük egy tanulásmenedzsment-rendszerbe, akkor lehetőségünk van arra, hogy nyomon kövessük az előrehaladást, folyamatos visszacsatolást adva támogassuk az önálló tanulást, nagyban építve a felhasználó aktív részvételére a tanulási folyamatban. Ebben az esetben a tananyagfejlesztésnek az is része, hogy a menedzsmentrendszer számára szükséges információkat is elkészítjük, pl. lehetséges tanulási útvonalak, a be-, illetve kimeneti tudásszintek meghatározása, ellenőrzése stb.

A távoktatás elterjedésével párhuzamosan Magyarországon is sorra jelentek meg az e-learning tananyagok fejlesztésére szakosodott cégek, amelyek az egy-egy témában járatos szakemberek, szakértő tanárok által megírt forgatókönyvek alapján dolgozták ki az online tananyagokat. Az erre használt, korábban igen összetett technológiák azonban az utóbbi években sokat egyszerűsödtek, így mára lehetővé vált, hogy a tananyagfejlesztők közvetlenül és önállóan dolgozhassanak az erre szolgáló szoftverekkel (Storyline, Captivate, Lectora), és a vállalkozó kedvű, kreatívabb tanárok maguk is összeállíthassanak saját pedagógiai céljaiknak megfelelő, interaktív oktatóanyagokat.

A digitális tananyagok fejlesztéséhez azonban nem elég, ha a fejlesztő az adott tantárgy területén szakértő és megtanulja az e-learning fejlesztőeszközök kezelését. Ahhoz, hogy a végeredmény valódi tanulási élményt adhasson, a fejlesztőknek olyan, alapvetően új szerepekben is otthonosan kell mozogniuk, mint például a képek és egyéb grafikus elemek tervezése, video- vagy hanganyagok készítése, egyszóval kreatív médiatartalom-előállítónak is kell lenniük. Az oktatási digitálistartalom-fejlesztő szakemberek iránti igény növekedését mi sem bizonyítja jobban, mint hogy már magyarországi egyetemek is indítanak szakirányú továbbképzéseket a témában.

Hogy ez az egyre általánosabb tendencia hogyan néz ki a tengeren túl, és milyen bevett gyakorlat szerint foglalkoztatnak tanárokat digitálistananyag-fejlesztőként például Connecticut államban, megtudhatják az alábbi írásból. Kimberly Moran, aki pedagógusból lett a WeAreTeachers (napi pedagógiai gyakorlatot támogató internetes oldal, egyfajta „virtuális tanári”) kreatív stratégiai vezetője, a vele készült interjúban többek közt arról is beszél, milyen speciális képességekkel kell rendelkezniük azoknak szakembereknek, akiket a piaci alapon működő tartalomelőállító cégek alkalmaznak oktatási célú tartalmak előállítására, illetve milyen akkreditációs folyamatokon keresztül biztosítják, hogy az elkészült anyagok megfeleljenek az előírt minőségi kritériumoknak.