Az előrejelzések szerint több pénz jut majd oktatástechnológiai kiadásokra a brit iskolákban

2019. április 3-án a brit kormány új stratégiát (EdTech Strategy) hirdetett meg, amely jelentősen átalakítja az oktatási intézmények technológiahasználatát az Egyesült Királyságban. Az Oktatástechnológiai Stratégiában megfogalmazott célok szerint a vezető technológiai cégek megbízást kapnak arra, hogy az általános és középiskolákkal, főiskolákkal és egyetemekkel együttműködve, olyan innovatív megoldásokat dolgozzanak ki, amelyek könnyítenek a tanárok túlterheltségén, támogatják a folyamatos szakmai fejlődésüket, javítják a tanulói teljesítményeket, valamint egyenlő esélyeket biztosítanak a sajátos nevelési igényű és fogyatékkal élő tanulók számára.

A gyakorlatban ez annyit jelent, hogy mind az alap-, mind a közép- és felsőfokú intézményekben többet költhetnek majd oktatástechnológiára. A stratégia keretében a kormány 10 millió fontnyi összeggel támogatja a technológia oktatásban való használatát, valamint az oktatás minőségének emelését.

A brit oktatástechnológiai szektor exportja éves szinten 170 millió fontot tesz ki az Egyesült Királyság gazdaságán belül. A technológiai cégek a most meghirdetett stratégia keretén belül a kormány szándékainak megfelelően együttműködnek majd az oktatási szektorral annak érdekében, hogy innovatív megoldásokat dolgozzanak ki 10 kulcsfontosságú oktatási kihívás (ld. keretes írásunk) területén, melyek közül a legfontosabbak:

 • A tanárok terheinek csökkentése (órára való készülés, házi feladatok javítása)
 • Továbbképzési lehetőségek hozzáférhetőségének javítása és azok személyre szabásának megkönnyítése
 • Csalásvédelmi szoftverek fejlesztésének támogatása
 • Technológiahasználat a méltányosság támogatására

A stratégia céljainak megvalósítása érdekében a kormány együttműködik majd a Nesta brit innovációs alapítvánnyal is. A partnerség keretében olyan területekre vonatkozóan várnak technológia-támogatott megoldási javaslatokat, mint pl. az esszék javítása, a formatív értékelés, a szülők szerepvállalása vagy az ütemtervek készítése.

Az együttműködés olyan termékek fejlesztésére fogja ösztönözni a technológiai ágazatot, amelyek a lehető legjobban megfelelnek a tanárok, egyetemi oktatók, diákok és hallgatók igényeinek. A technológiai beruházásokkal kapcsolatos döntéseikben az iskolák a Brit Oktatási Szolgáltatók Szövetségétől (British Education Suppliers Association, (BESA) kaphatnak szakmai tanácsot a céljaiknak leginkább megfelelő termékek kiválasztásához.

Az EdTech Strategy 10 kulcsfontosságú célterülete:

Adminisztráció

A ’nem-tanári’ feladatterhek csökkentése

 1. A szülői részvétel és kommunikáció elősegítése, ugyanakkor a tanárok ezzel kapcsolatos munkaterheinek csökkentése.
 2. A részmunkaidős és rugalmas munkaidős munkavégzési formák alkalmazásának megkönnyítése az iskolákban a technológia segítségével (pl. ütemezési eszközök használatával).

Értékelés

Az értékelés hatékonyságának növelése

 1. Az órára való készüléshez, az osztály-értékeléshez és a házi feladatok ellenőrzéséhez szükséges idő csökkentése.
 2. Az próbaérettségi esszék javítására fordított idő csökkentése technológiai eszközök segítségével.
 3. A csalás elleni szoftverek továbbfejlesztése az „esszégyárak” elleni küzdelem érdekében.

Pedagógiai gyakorlat

A magasszintű tanulói teljesítmény elérhetővé tétele mindenki számára; inklúzió.

 1. A kutatói közösség ösztönzése a legjobb technológiák kifejlesztésére, amelyek bizonyítottan támogatják az esélyegyenlőséget minden tanuló számára.

Folyamatos szakmai fejlődés

A tanárok támogatása a rugalmasan megvalósítható fejlődésben és tanulásban.

 1. Az iskolák és a tanárok támogatása saját továbbfejlődési igényeik felmérésében és a folyamatos szakmai fejlődés rugalmas lehetőségeinek kialakításában a technológia segítségével.

Élethosszig tartó tanulás

Továbbtanulási és pályaválasztási döntések támogatása, valamint a formális tanulási rendszeren kívüliek támogatása abban, hogy új képességekre tegyenek szert.

 1. Annak bebizonyítása, hogy az otthoni környezetben történő tanulásra, a korai évekre kifejlesztett alkalmazások elősegítik a hátrányos helyzetű gyerekek olvasási-írási, valamint kommunikációs készségeinek fejlődését.
 2. A felnőtt lakosság hozzáférésének növelése az alapvető online készségeket fejlesztő tréningekhez.
 3. Annak bemutatása, hogy a mesterséges intelligencia hogyan támogathatja a felnőttek hozzáférését az online tanulási lehetőségekhez.

Forrás: a brit Oktatási Minisztérium (Department for Education) sajtóközleménye https://www.gov.uk/government/news/edtech-strategy-marks-new-era-for-schools