Mennyire digitális az állampolgár? – egy jól működő értékelési rendszer Franciaországból

Az elmúlt évtizedekben az európai országok többsége közzétette a maga stratégiai dokumentumait a társadalmi és gazdasági szempontból nélkülözhetetlen digitális készségek fejlesztésére vonatkozóan. Sok helyen különféle eszközöket vagy esetleg egész rendszereket is kialakítottak, amelyek lehetővé teszik az egyének kompetenciájának mérését, igazolását, állami elismertetését és további fejlesztését. A Digitális Pedagógiai Módszertani Központ oktatáskutatójának honlapunkon közzétett írásából megtudhatjuk, hogyan működik a Pix, amelyet Franciaországban vezettek be az állampolgárok digitális kompetenciájának értékelésére és elismerésére.

A kompetencia-referenciakeretek lehetővé teszik, hogy azonosítsuk és rendszerbe foglaljuk azokat a kompetenciaelemeket, amelyek egy adott területen, szakmában egy bizonyos képességszint eléréséhez szükségesek. A digitális kompetencia esetében ez azokat a megszerzendő ismereteket és elsajátítandó készségeket jelenti, amelyek elengedhetetlenné váltak mindannyiunk számára a digitális világban való működéshez: a 21. századi tanuláshoz, munkavégzéshez, a digitális szolgáltatások igénybevételéhez.

A digitáliskompetencia-keretek amellett, hogy orientálják a felelős szakembereket (fejlesztőket, munkaadókat, pedagógusokat) a nemzeti, ágazati, munkahelyi vagy tanulói elvárások megfogalmazásában, arra is lehetőséget adnak, hogy a rájuk épülő (ön)értékelési eszközök segítségével az egyén megállapítsa, ő maga hol tart a digitális készségek elsajátításának folyamatában.

Tót Éva írása egy olyan francia fejlesztést mutat be, amely közvetlenül az állampolgárok számára kínál lehetőséget arra, hogy megmérjék, hol tartanak a digitális technológiák használatában.

A Pix olyan ingyenes közszolgáltatás, amelynek online platformja egyidejűleg teszi lehetővé az állampolgárok digitáliskompetencia-profiljának fejlesztését, értékelését és tanúsítását. Az online tartalmak bárki számára elérhetők (akár külföldiek is használhatják), ezért célközönsége a francia állampolgárokon túl mindenki, aki érti a nyelvet.

A rendszer túlmutat az általában megszokott, önértékelésen alapuló megoldásokon, ugyanis egyre összetettebb kérdéseken és gyakorlatias feladatokon keresztül teszi mérhetővé a tényleges felkészültséget. A Pix talán legeredetibb jellemzője, hogy a gyakorlás során kialakult „előzetes profilt” validálja. Nem egy általános sztenderd követelményhez méri tehát a vizsgázó felkészültségét, hanem a platformon elért eredményeinek megfelelően a rendszer személyre szabott tesztet generál, és az annak való tényleges megfelelést értékeli. A felmérő vagy gyakorló tesztek egyszerre támogatják és ösztönzik a tanulást, azaz a platform az online tanulás eszköze is.

Bár a Pix használata ingyenes, a tanúsítvány megszerzése pénzbe kerül. Az abból származó bevétel biztosítja, hogy a – különféle intézményekbe telepített – tanúsító centrumok működése, a nagyszámú vizsgaalkalom szervezése finanszírozható legyen.

A tanúsítást végző centrumok országszerte elérhetők. Egy intézmény megállapodás alapján szerezhet felhatalmazást arra, hogy validáló (tanúsító) alkalmakat, ún. „Pix vizsgákat” szervezzen. Az intézménnyel szembeni követelményeket egy 22 oldalas dokumentum írja le.

A tanúsítványt a Pix adja ki, de az államilag elismert dokumentumnak számít (a Pix-tanúsítvány szerepel a nemzeti kvalifikációs repertoárban), és a munkaadók körében is ismert és elfogadott. A tanúsítvány érvényességi ideje 3 év. Bármikor újra meg lehet szerezni, az egyetlen megkötés, hogy két tanúsító vizsga között legalább 15 napnak el kell telnie.

A közoktatásban, a felsőoktatásban és a felnőttképzés bizonyos szektorában tanulók számára a tanúsítás ingyenes. Az oktatási intézmények maguk szervezhetik diákjaik számára a tanúsító vizsgát, azok megszervezésére a tanúsító központoktól eltérő, külön szabályok vonatkoznak. 2019/20-tól tervezik a tanúsítvány megszerzésének kiterjesztését, kötelezővé tételét a líceum végén (ami nálunk a 8. évfolyam), illetve az érettségit megelőzően.

A Pix-rendszer egyelőre kísérleti jelleggel működik. A fejlesztésbe 200 közoktatási intézmény és 70 felsőoktatási intézmény kapcsolódott be, és jelenleg is folyamatosan várják a kritikai véleményeket, a felhasználók által érzékelt hibák jelzését.

A francia modell alapelvei és technikai megoldásai a készülő magyar digitáliskompetencia-keretrendszer (DigKomp-rendszer) fejlesztéséhez is szolgálhatnak átgondolásra érdemes tapasztalatokkal.

A rendszer leírását teljes egészében innen tölthetik le:

Tót Éva_Az állampolgári digitális kompetencia fejlesztése, értékelése és elismerése Franciaországban

A leírás az EFOP-3.2.15-VEKOP-17-2017-00001, A köznevelés keretrendszeréhez kapcsolódó mérés-értékelés és digitális fejlesztések, innovatív oktatásszervezési eljárások kialakítása, megújítása c. projekt keretében készült.