Távoktatási megoldások az iskolabezárások idején – nemzetközi kitekintés

2020. március közepe óta több mint 850 millió gyermek és fiatal – a világ diákjainak, hallgatóinak körülbelül a fele – marad távol az iskoláktól és az egyetemektől a COVID-19 járvány miatt. Országos bezárások 102 országban vannak érvényben. A világ számos országa próbál különböző megoldásokat találni a személyes jelenlétet nem igénylő oktatási formák gyors és hatékony bevezetésére. [1]
Írásunkban rövid áttekintést adunk arról, hogy néhány európai ország milyen intézkedésekkel igyekszik támogatni az oktatás folyamatosságát, illetve számba vesszük, hogy mely megoldások érdemesek arra, hogy a hazai oktatáspolitika is megfontolja azok bevezetését.

Ausztria

A Szövetségi Oktatási, Tudományos és Kutatási Minisztérium ajánlást tett közzé szülők és tanulók számára, melyben a tanításhoz és a távoktatáshoz kapcsolódóan osztanak meg információkat.

Az Eduthek.at portálon egyértelműen elrendezett tanulási és gyakorlati anyag található az óvodás és iskolás gyermekek számára az otthoni gyakorláshoz, és a tananyagok elsajátításához. A portálon minőségbiztosított linkek gyűjteménye érhető el a külsős anyagokhoz (például gyakorlatok, interaktív gyakorlatok vagy videók). Ez tartalmazza a német, a matematika és az angol tantárgyak összes iskolai szintjére vonatkozó feladatokat, valamint a tantervekben szereplő összes vonatkozó kompetenciaterületet. Ezen kívül gyakorlatok találhatók más tantárgyakra és az érettségi vizsgára való felkészüléshez is.

A Minisztérium ajánlása szerint a tanulásmenedzsment rendszerekkel való ismerkedést az lms.at oldalon érdemes kezdeni, ahol különféle választási lehetőségek állnak rendelkezésre a továbblépéshez. Konkrét javaslatok is szerepelnek az ajánlásban: A Microsoft Office 365 és a Google GSuite segítségével az összes iskola számára ingyenes távoktatási platformok érhetők el. Vannak lehetőségek az online élő órákra is, például a Skype és a Hangouts.

Az I. és a II. szintű középfokú oktatásban a tankönyvek 81%-a nyomtatott és digitálisan tankönyv valamilyen kombinációja, és a könyvek csak 20%-ának nincs digitális változata. A digitális tankönyvek a nyomtatott termékekhez ingyenesen megrendelhetők, és a minden tanuló számára rendelkezésre bocsátott kódokkal aktiválhatók.

Emellett a minisztériummal történt megállapodás alapján május végéig ingyenesen elérhetővé tették a Brockhaus Encyclopedia szolgáltatásait, amelyen keresztül a tanárok és diákok megbízható és érthető információkat találnak A digitális enciklopédiában, kapcsolódó tanfolyamok és tankönyvek egyéni fiókok létrehozását követően használhatók.

Észtország

Észtországban március 16-tól egyelőre május 1-ig vészhelyzetet (emergency situation) hirdetett a kormány, amelynek részeként minden iskolát bezártak. A tanulók online folytatják tanulmányaikat, elsősorban a már a vírus megjelenése előtt is széleskörűen használt eKool platformon keresztül. Ezt kiegészítik egyéb, opcionális, piaci forgalomban lévő, megvásárolható programok/felületek, amelyek nagy részét privát vállalatok alkották meg iskolákkal, egyetemekkel együttműködve.

Az észt Oktatási és Kutatási Minisztérium bejelentette, hogy a járványra való tekintettel Észtország ingyenesen megoszt és több nyelven nemzetközileg elérhetővé tesz egy sor olyan programot és platformot, amelyek használata már a vírus előtt is bevett gyakorlat volt az észt iskolákban. [2] A legismertebb ingyenesen használhatóvá tett programok, felületek a következők:

 • Matematika: teljesen ingyenes, közösségitanulás-alapú platform
 • Nyelvtanulás:
 • Korai oktatás-nevelés:
 • Adminisztráció:
  • Virtuális tanári szoba, az iskolai személyzet közösségének számára
  • Tanárok (elsősorban magántanárok) és diákok összeköttetését támogató platform
 • eKool: iskolai adminisztrációt és gyerekek–szülők–tanárok közti kommunikációt támogató platform. Elsősorban üzenetek váltására, házifeladat kiosztására, beadására, ellenőrzésére, jelenléti ívek vezetésére, értékelésre, visszajelzésre és általános statisztikai adatok gyűjtésére alkalmas. A regisztráció intézményi szinten történik.

Az eKool rendszer a járványügyi helyzetben az online tanuláson kívül például a rendkívüli – iskolán kívüli – iskolai étkeztetés megszervezésének platformjaként is szolgál: március 18-tól a rászoruló gyerekek szülei az eKool rendszeren keresztül jelezhetik az iskolának, ha szeretnének napi egy meleg ételt igényelni a gyermeküknek, amit eddig a gyerek az iskolában fogyasztott el, de a távoktatás miatt erre már nincs lehetőség. Az iskolák összesítik az igényléseket eKool-on keresztül, majd leadják a rendelést az önkormányzat felé, mely biztosítja az ellátást.

Észtország gyakorlata az iskolai munka értékelésének kérdésében is rendkívül előremutató. Az észt Oktatási Minisztérium felszólította az iskolákat [3], hogy a távoktatásra való átállás első pár hetében mellőzzék a tanulók teljesítményének értékelését. Az intézkedés célja az értékelési módszerek felülvizsgálatának megkönnyítése: többféle értékelési rendszer rugalmas kipróbálása, a diákoktól és a tanároktól őszinte visszajelzések begyűjtése. Fontosnak tartják hangsúlyozni, hogy az online oktatás kimeneti eredménye nem kell, hogy megegyezzen a tantermi oktatáséval, hiszen mást és máshogy tanulnak a gyerekek, amit másképp érdemes értékelni is. A Minisztérium emellett felhívja a figyelmet az iskolavezetők szerepének a fontosságára, a tanárok közötti együttműködés kiemelt jelentőségére. A tanügyigazgatás kéthetes lépésekben halad, ezen belül különféle lehetőségeket vizsgál és forgatókönyveket dolgoz ki, hogy a lehető legjobb döntéseket hozhassa meg.

Finnország

Az oktatási intézmények Finnországban is bezárták kapuikat, bár az óvodák, illetve az általános iskolák 1–3. osztályai továbbra is működnek – elsősorban azon szülők gyerekei számára, akik a társadalom működése szempontjából alapvető fontosságú munkát végeznek. Ugyanakkor mindenkit arra kérnek, hogy aki megteheti, ne küldje iskolába gyermekét. Az iskolai étkezdék ugyancsak működnek.

Az oktatást a koronavírus-járvány miatt kialakult helyzetben Finnországban is tantermen kívüli digitális munkarend szerint igyekeznek megoldani, azaz a gyerekek otthon tanulnak szülői felügyelet mellett. A szülőket a távoktatás segítésére erre a célra létrehozott digitális portálokon igyekeznek felkészíteni. Az oktatás minőségi és tartalmi színvonaláért továbbra is a tanárok és tanítók a felelnek. Néhány nappal ezelőtti beszámolók szerint a helyzet egyelőre még meglehetősen kialakulatlan. A tanárok az eddig is működő iskolai platformokat használják, valamint a Wilmát (a finn KRÉTA rendszert) a feladatok kiadására, emellett különféle video- és livestream alkalmazásokat is használhatnak, de erre vonatkozóan nincs semmiféle elvárás. Mivel az iskolabezárás több hétig tart – a jelenleg érvényben lévő rendelkezés szerint április 13-ig –, ezért a tanárok többsége heti feladatokat fog kiadni. A számonkérésnek, vizsgáknak sem lesz a megszokott formában értelme, hiszen nem lehet ellenőrizni, hogy a diákok milyen segédeszközt használnak a tesztek írása közben. A diákoknak egyébként a digitális vizsgázásban van rutinjuk, a rendszeresen, minden vizsgán használt Abitti platformnak köszönhetően. A továbbiakban tervezik videokonzultációk bevezetését, azonban nem teljes órák megtartására, csak rövid megbeszélésekre.

Finnországban is jellemző, hogy a digitálistananyag-fejlesztő cégek a járvány idejére ingyenesen hozzáférhetővé teszik anyagaikat (pl. Schildts & Söderströms), a finn közszolgálati televízió pedig külön oldalt nyitott iskolások számára a tanrendhez kapcsolódó digitális tartalmak eléréséhez. Mindemellett  számos, praktikus életvezetési tanácsot (hogyan szervezzük meg a mindennapokat, hogyan osszuk be az időt, feladatokat, hogyan tartsunk kapcsolatot, hogyan sportoljunk, kapcsolódjunk ki) tartalmazó cikk jelenik meg nap mind nap a médiában.

Franciaország

Franciaországban március 16-tól 12 millió iskolás és diák számára bezárt mintegy 62 ezer oktatási intézmény.

A francia oktatási és ifjúsági minisztérium saját weboldalán sokoldalú tájékoztatást ad a felmerülő kérdésekről és az egyes intézkedésekről. Ennek részeként kiadott egy rövid (online is letölthető) szórólapot, amiben tájékoztatja a szülőket, hogy mit jelent gyerekeik esetében az oktatás folyamatossága a rendkívüli helyzetben. A „Ma classe á la maison” (kb. „otthon suli”) kezdeményezés keretében a legnagyobb és legrégebbi francia távoktatási központ (CNED – www.cned.fr ) ingyenesen rendelkezésre bocsátotta rendkívül nagy kapacitású platformját a közoktatás számára. Az intézményvezetők, iskolaigazgatók (a már megszokott digitális kommunikációs csatornákon) adnak tájékoztatást a regisztráció módjáról. Minden tanulónak saját felülete lesz, amelyen tanáraival és társaival tarthatja a kapcsolatot, és ezen a csatornán szervezhetők a virtuális foglalkozások, és küldhetők a (házi)feladatok.  Ezt a lehetőséget az iskolák (vezetői) önként, a meglévő megoldások mellett választhatják. Szakértők szerint komoly kihívás, hogy a távoktatás „kultúrája” hiányzik a francia oktatási rendszerből.

Maga a CNED (a platformját felajánló távoktatási központ) saját weblapján közli a rendkívüli helyzetre vonatkozó információkat, kormányzati nyilatkozatokat, és tájékoztatást arról, hogy mit kínál az egyes iskolafokozatok számára.

A francia oktatási rendszer tankerületi és regionális alapon szerveződik, egy-egy ilyen egységen belül azonos online platformok használatát alakították ki már korábban, amit az iskolák jelenleg is igénybe vesznek. Sajtóhírek szerint a tanulók kb. 5%-a nem rendelkezik a szükséges eszközökkel, az egyes körzetekben többféle módon szervezik az áthidaló megoldásokat.

A nemzeti oktatási és ifjúsági miniszter emellett a nyilvános audiovizuális szereplőkkel (pl. France Télévisions, Radio France) együttműködve, március 18-án indította el a „Tanuló nemzet” programot[1], melynek célja az iskolai tevékenységekhez kapcsolódó minőségi programokat biztosítása a pedagógusok és tanulók részére. A „Tanuló nemzet” látványtervét minden – akár állami, akár magánkézben lévő – audiovizuális és írott média megkaphatja a minisztériumtól. A minisztérium garantálja, hogy a logóval ellátott tartalmak összhangban vannak az iskolai programok céljaival és tartalmával. Minden program podcast, videó elérhető  a Lumni platformon https://www.lumni.fr, illetve a továbbiakban egyes műsorszolgáltatóknál.

Svédország

A múlt hét folyamán Svédországban az oktatási miniszter, Anna Ekström bejelentette, hogy a gimnáziumok, szakiskolák, felnőttképzési intézmények, a főiskolák és egyetemek bezárják kapuikat. Ezekben az intézményekben azóta távoktatási módszerekkel folyik az tanulás. A résztvevőknek igen rövid határidővel kellett alkalmazkodniuk az új helyzethez, hiszen a miniszteri sajtótájékoztató másnapján már üresek voltak az intézmények.

Az általános iskolák bezárásáról akkor még nem döntöttek, mivel az rengeteg munkavállaló – az 7–15 éves korosztály szüleinek – kiesésével járt volna. Tegnap (március 19.) este azonban a parlament törvényt fogadott el arról, hogy az általános iskolák bezárásának jogát, ami eddig az önkormányzatok hatásköre volt, állami kézbe helyezi. Eddig az önkormányzat a helyi járványügyi viszonyoktól függően, az egészségügyi hatóságok javaslata alapján dönthetett a saját iskolái bezárásáról. A tegnap elfogadott törvénnyel a bezárást az állam ilyen javaslat nélkül is elrendelheti.

A svéd médiában sok szó nem esik a távoktatás bevezetésének mikéntjéről, valószínűleg az egyetemi/főiskolás és gimnáziumi korosztály, valamint tanáraik számára ez nem jelent különösebben nagy kihívást, hiszen már eddig is digitálisan folyt nagyon sok iskolai tevékenység. Most a napi tanulás jellemzően különféle platformokon keresztül (itonlinelearning, Skype, Teams, a főiskolákon Zoom) keresztül zajlik, ott adják ki a tanárok a feladatokat, illetve vannak olyan iskolák is, ahol videón keresztül, egészen az iskolai órarend szerinti megszokott kerékvágásban zajlik a tanulás (45 perces órák, a diákok látják a tanárt a képernyőn, a tanár a diákokat nem). Nagyobb módszertani kihívások elé nyilván akkor néz majd a rendszer, ha az iskolabezárásokat az általános iskolákra is kiterjesztik.

Tapasztalatok


A képre kattintva érheti el annak forrását.

A nemzetközi példákat is tekintetbe véve a Magyarország számára is releváns kérdések, megfontolandó gyakorlatok a következők:

 • Az iskolai adminisztrációs programok alkalmazhatók a tanulókkal/szülőkkel való kommunikációra nemcsak iskolai ügyekben.
 • Kézenfekvő megoldás a már meglévő és elektronikusan elérhető tartalmak és szolgáltatások felkutatása és megállapodás alapján történő bevonása – mindezt tipikusan határozott időtartamra. A cikkben említett országok nem zárkóznak el a nemzetközi együttműködéstől, a saját rendszerek ingyenes megosztásától – célszerű felmérni, hogy ezek közül kivel érdemes felvenni a kapcsolatot azonnal, illetve akár hosszabb távon is. A saját rendszerek időleges ingyenes megosztására egyébként Magyarországon is van már több példa (eDia-rendszer, Darts-matek, BookR Kids, Mozabook stb.)
 • Alapvető fontosságú azonban a hozzáférhető távoktatási módszerekre, alkalmazásokra, tartalmakra vonatkozó, lassan mindent elárasztó információáradat kezelése, szűrése. A központilag, hosszadalmas bürokratikus eljárásokon keresztül történő minőségbiztosításra a jelenlegi helyzetben nincs idő. Inkább az lehet járható út, ha a gyakorlati felhasználók – jellemzően innovatív pedagógusok és a területen dolgozó szakembercsapatok – validálják a rendszereket, anyagokat és teszik közzé ajánlások formájában.
 • Nagyon fontos volna olyan megoldásokat is keresni, amelyek nemcsak a „tananyag átadásra” alkalmasak, hanem segítenek motiválni a tanulókat is. Sok hét van még hátra a tantermen kívüli oktatási időszakból, és a tanárokban, diákokban, szülőkben egyaránt „tartani kell a lelket”. A közösségi médiában, szóbeszédben forgó, akár a napi élet szervezésére vonatkozó, nagyon praktikus tanácsokat, megoldásokat érdemes összeszedni, közzétenni.
 • Nem elhanyagolandó azon területek aránya sem, amelyeknek még nem sikerült hálózatra kapcsolódniuk. Jó lenne látni, hogy a diákok mekkora aránya az, amely nem rendelkezik megfelelő technikai háttérrel vagy nem tud szülői segítséget igénybe venni. Fókuszált segítség erre a területre kiemelten fontos, miközben sokszor az „átlag” családokban sincs annyi eszköz, ahány gyereknek éppen tanulnia kellene (főleg, ha közben a szülőnek is otthonról kell dolgoznia).
 • Fontos tapasztalat, hogy az iskolák bezárását illetően egyelőre nincs pánik. Az elmúlt héten/hetekben mindenhol kialakult valamiféle rendszer, ami többé-kevésbé működik. A legtöbb iskolában és évfolyamon nem történik nagy tragédia, ha egy-két hónapig más üzemmenetben módszerekkel és másfajta kompetenciákat erősítve halad a tanítás. Vannak viszont olyan évfolyamok (a gimnázium 2 utolsó éve és az általános iskola 7. évfolyama), ahol létező forgatókönnyvel (és plusz forrásokkal) kell rendelkezni a helyzet kezelésére vonatkozóan. Az érettségit, felvételit illetően nyilvános szakmai diskurzusnak kell mihamarabb elindulnia, ebben a kérdésben is érdemes tájékozódni más országok tervei felől.
 • A tanulói teljesítmény mérés-értékelési lehetőségei a személyes jelenlét nélküli oktatásban megváltoznak, ezért célszerű első körben az oktatást megszervezni, a mérés-értékelést pedig későbbre hagyni. Ehhez szorosan kapcsolódik, hogy vészhelyzetben a tanügyigazgatás is válthat agilis – vagyis rövid távra tervező és a hatások elemzése alapján tovább lépő – módszertanra. Nagyon fontos tehát az értékelés időbeni kitolása, és annak hangsúlyozása a tanárok (és a fenntartók) felé, hogy ez most a támogatás és nem az ellenőrzés ideje.

Miután a lehetséges megoldások és tapasztalatok napról napra változnak, ezért cikkünket folyamatosan frissítjük mind a benne szereplő országokra vonatkozó újabb információkkal, mind pedig újabb országok bevonásával a vizsgálatba. A jelen írásban közölt információk 2020. március 19-én, interneten elérhető forrásokra támaszkodnak.

Erről a linkről letölthető a kézikönyv, amely az UNESCO, a Beijing Normal University és egyéb partnerek együttműködésével készült és a járvány idején az oktatás zavartalanságának biztosítására vonatkozó kínai tapasztalatokat foglalja össze.

 

[1] Forrás: UNESCO; https://en.unesco.org/news/half-worlds-student-population-not-attending-school-unesco-launches-global-coalition-accelerate; 2020.03.19.
[2] Forrás: https://news.err.ee/1064501/estonian-offers-international-e-education-support-in-coronavirus-pandemic
[3] Forrás: https://news.err.ee/1065652/ministry-of-education-asks-schools-to-temporarily-waive-student-assessments