Oktatási segédanyagok a digitális munkarend támogatásához – kitekintés az európai uniós kínálatra

Az alábbi linkgyűjteménnyel és rövid ismertetőkkel szeretnénk áttekintést adni a Covid–19 vírus okozta rendkívüli helyzetben a pedagógusok, oktatási intézmények és szülők számára is elérhető, az Európai Unió által közreadott oktatási anyagokról. Biztatjuk az érdeklődő kollégákat, hogy fedezzék fel a hatékony tanítás és tanulás támogatáshoz jól használható anyagokat, és ne feledjék, hogy a rendelkezésükre álló képzési lehetőségek és segédanyagok a krízishelyzet után is elérhetők maradnak.

Az anyagok nagy része angol nyelvű, de külön jelezzük, ahol magyarul is elérhető a weboldal vagy a hivatkozott oktatási segédanyag, képzés, webinárium. A kurzusok közül néhány online támogatást kínál és tanúsítványt állít ki a résztvevőknek a sikeres teljesítés után. A kurzus aktív periódusának letelte után megszűnik a támogatás és a tanúsítvány megszerzésének a lehetősége, de a kurzusok anyagai elérhetőek maradnak. A kínálat bemutatásánál nem törekedtünk – a rendelkezésre álló anyagok sokszínűsége és óriási száma miatt nem is törekedhettünk – teljességre. Az ajánlott weboldalakon további linkekről számos egyéb oldal és forrás érhető el.

Az Európai Bizottság oktatással és képzéssel kapcsolatos tájékoztató oldala

Az Európai Bizottság pedagógusok számára ajánl segédanyagokat az ingyenesen elérhető platformjairól és uniós finanszírozású projektjeiből, a Covid–19 járvány idejére.

European Schoolnet

A European Schoolnet már 1997-ben történt megalakulásakor azt tűzte ki célul, hogy támogassa a tanítás-tanulás folyamatát támogató technológiák, ezen keresztül pedig a modern módszertani megközelítések célirányos használatának elterjesztését. A 34 ország oktatási minisztériumait tömörítő nonprofit szervezet a pedagógiai innováció mellett kötelezte el magát, és minden olyan kezdeményezést támogat, amely inkluzív pedagógiai módszerek segítségével fejleszti a tanulók 21. századi készségeit. Tevékenységével hozzájárul ahhoz, hogy mind a pedagógusok, mind pedig a tanulók aktív részeseivé váljanak a modern, digitális társadalomnak.

A szervezet is megpróbál segítséget nyújtani az iskolák, pedagógusok, tanulók és szüleik számára ahhoz, hogy minél hatékonyabban szervezzék meg a tanulást a koronavírus-vészhelyzet miatt Európa-szerte bevezetésre került távtanítási munkarendben. Az alábbiakban az European Schoolnet projektjeinek keretében létrehozott, olyan online elérhető kurzusokról, tananyagokról és segédanyagokról szeretnénk áttekintést adni, amelyek minden valószínűség szerint hasznosak lesznek az intézményi közösségek és a szülők számára.

European Schoolnet Academy

A regisztráció után a European Schoolnet Academy változatos témákban nyújt ingyenes képzési lehetőséget pedagógusok számára. Remélhetőleg a kínálatból sokan tudnak majd választani, annak ellenére, hogy kevés magyar nyelvű tartalmat lehet találni az oldalon. A European Schoolnet Academy blog oldalán számos, a távtanítással kapcsolatos bejegyzés is olvasható.

Better Internet for Kids

A projekt weboldalán számos olyan angol nyelvű anyag található, amely segíti a gyerekek biztonságos internethasználatát a távtanítás ideje alatt. Az egyes országokban megvalósuló jó gyakorlatokból is lehet ötleteket meríteni.

eTwinning

Az eTwinning közösség és online felület támogatja a részt vevő európai országokban működő iskolák pedagógusait és tanulóit abban, hogy nemzetközi projektek keretében működjenek együtt és osszák meg egymással tudásukat, tapasztalataikat. A közös munka egyben lehetőséget teremt egy másik ország, egy más kultúra megismerésére, közös élmények szerzésére. A mintaprojektek, a megvalósult nemzetközi projektek ismertetői és a róluk szóló élménybeszámolók jól felhasználhatók ötletként a távtanítás tevékenységeinek szervezésében is. Az eTwinning online webináriumgyűjteményében a korábbi érdekes és hasznos előadások mellett, kifejezetten a koronavírus-vészhelyzethez kapcsolódó előadások is megtekinthetők. Az anyagok egy része magyarul is elérhető.

europeana

Az europeana, azaz „A kulturális örökség digitális könyvtára” kezdeményezés elkötelezetten támogatja a közös európai kultúrkincs digitális platformokra helyezését. Ennek a tevékenységnek keretében működteti azt az oktatást támogató oldalt, amelyen számos, a tanítás folyamatába könnyen beépíthető  tananyagelem található. Néhányuk magyarul is elérhető, többek között egy olyan webinárium, amely éppen az europeana iskolai felhasználásával ismerteti meg az érdeklődőket. A tanárok bizonyára hasznosnak találják majd a digitális gyűjtemény tanári blogját is, ahol a felhasználók osztják meg óraterveiket és tapasztalataikat. Az europeana csapata létrehozott egy oldalt, ahol kifejezetten a COVID-19 krízishez kapcsolódó anyagikat publikálják.

SCIENTIX

A SCIENTIX, a természettudományos oktatás európai közösségének weboldalán bizonyára minden STEM-tanár (Science, Technology, Engineering, Mathematics) – magyarul MTMI-tanár (matematika, természettudományos, műszaki és informatikai tantárgy) – talál valami érdekeset, hasznosat. Ezen a felületen projektek, segédanyagok, webináriumok és online kurzusok segítik a STEM-tantárgyakat tanító kollégákat, illetve a természettudományok iránt érdeklődő tanulókat. A közösség blogján a pedagógusok lehetőséget kapnak saját tapasztalataiknak megosztására és jó gyakorlatok felkutatására. A weboldal keretrendszere magyar nyelven is elérhető, azonban az egyes anyagok már általában idegen – többnyire angol – nyelven íródtak. A segédanyagok magyar nyelvű fordításait viszont lehet igényelni a weboldalon.

School Education Gateway

A School Educational Gateway 23 európai nyelven – köztük magyarul is – lehetőséget kínál arra, hogy a pedagógusok, intézményvezetők, az oktatáspolitika szereplői és szakértők betekintést nyerjenek az oktatásban folyó munkába.

A legfrissebb hírek, újdonságok és szakértői vélemények mellett a pedagógusok használatra kész segédanyagokat találhatnak a weboldalon. A tematikus gyűjtemények az alábbi témákra fókuszálnak:

Az oldal Teacher Academy, azaz Tanárakadémia szolgáltatása számos online képzési lehetőséget, webináriumot és a távtanításban jól használható segédanyagot kínál a pedagógusok számára. A személyes részvételt igénylő kurzusokra történő jelentkezéssel sajnos még várni kell.

Az Európai Bizottság Erasmus+ programja lehetőséget nyújt az európai iskolák számára a program keretében biztosított pályázati források igénybevételével nemzetközi projektek megvalósítására. Az School Education Gateway oldal Erasmus+ aloldalán található lehetőségek közül a jelen összefoglaló szempontjából a kurzuskatalógus bír jelentőséggel, mely pedagógusok és egyéb iskolai munkatársak számára megrendezett, szakmai fejlődésre lehetőséget nyújtó online kurzusokat is tartalmaz.

Az Európai iskolai eszköztár a befogadó oktatás támogatását és az iskolai lemorzsolódás elleni küzdelmet helyezi a fókuszba. Az aloldalon a legújabb segédanyagok, videók, dokumentumok és esettanulmányok között találhatja meg az érdeklődő a számára leginkább megfelelő forrást. Az iskolákban és azok környezetében megvalósított befogadással kapcsolatos önértékelési eszközzel pedig visszajelzést kaphatnak az intézmények a jelenleg alkalmazott gyakorlataikról.

SELMA – HACKING HATE

Az online gyűlöletbeszéd egyre növekvő problémát jelent az iskolában is. A SELMA (Social and Emotional Learning for Mutual Awareness, Szociális és érzelmi tanulás a kölcsönös megismerésért) eszközrendszere a kölcsönös megismerés, tolerancia és tisztelet segítségével kíván küzdeni az online térben is megnyilvánuló gyűlölet mint rendkívül káros társadalmi jelenség ellen.

Future Classroom Lab

A Future Classroom Lab alapvetően arra vállalkozott, hogy a modern pedagógiai módszerek és technológia kínálta lehetőségek megismertetésével nyújtson támogatást a hagyományos, tantermi környezet újragondolásában az intézmények és pedagógusok számára. A kezdeményezés most, a vírusveszély okozta távtanítási rendszerben is igyekszik segítséget nyújtani. Weboldalukon közzétették, hogy partnereik – köztük a világ legnagyobb és legjelentősebb szoftveres, hardveres és oktatástechnológiai cégei – milyen speciális ajánlatokkal támogatják a tanárokat az otthoni tanulás-tanítás folyamatában. Érdemes rápillantani a legfrissebb híreket megosztó oldalukra is, ahol online kurzusokra való felhívásokat és segédanyagokat is rendszeresen közzétesznek.

CodeWeek

Ha valaki nem szeretne lemaradni az idei, 2020. október 10. és 25. között megrendezésre kerülő CodeWeek-ről, itt az ideje, hogy ellátogasson a már több éve sikeresen működő nemzetközi kezdeményezés weboldalára. A szervezéssel kapcsolatos információkon kívül az érdeklődők számos segédanyagot találhatnak a TANULJ és TANÍTS linkeken. Talán helyet kaphat a CodeWeekre való felkészülés a távtanítás időszakában is! A CodeWeek blogja hasznos információkkal várja a jelenlegi, digitális munkarendben tevékenykedő pedagógusokat, a kezdeményezés YouTube csatornáján pedig rövid videók segítenek az ötletelésben, illetve a már kész ötletek megvalósításában.

 

A borítókép forrása: europa.eu