A digitális munkarendet segítő ingyenes módszertani támogatások és e-learning pedagógus-továbbképzések

A tantermen kívüli digitális oktatás hatékonyságának egyik kulcsa a pedagógusok digitális kompetenciájának fejlesztése. A Digitális Pedagógiai Módszertani Központ munkatársai rövid, adatlap-alapú felmérést végeztek a hazai pedagógus-továbbképzést biztosító szervezetek körében, hogy megtudják: milyen ingyenes módszertani támogatások, illetve  digitáliskompetencia-fejlesztést nyújtó e-learning képzések állnak pillanatnyilag a tanárok rendelkezésére. Az alábbi cikkben összefoglaltuk a felmérés eredményeként tudható legfontosabb információkat.

A hazai pedagógus-továbbképzést biztosító szervezeteket megkeresve, egy rövid, adatlap alapú felmérést készítettünk, amely során a szervezeteket arra kértük, hogy jelezzék, milyen megoldásokkal tudnak hozzájárulni a vírushelyzetben távoktatásban dolgozó pedagógusok eredményesebb munkavégzéséhez. Rövid, nem reprezentatív felmérésünk keretében olyan megoldások beküldését vártuk, amelyek térítésmentesek és a digitális pedagógiai kompetencia fejlesztését támogatják. A felmerés keretében a szervezetektől az e-learning kurzusok, a távoktatás keretében elvégezhető továbbképzések, a letölthető módszertani anyagok, egyéb pedagógiai megoldások, valamint a digitális eszközök, digitális megoldások használatára felkészítő anyagok, filmek, prezentációk elérhetőségének és rövid bemutatásának megküldését kértük.

 

A Klebelsberg Központ távoktatást segítő módszertani támogatása

A Klebelsberg Központ a KRÉTA felületéről elérhető digitális módszertani anyagot tett közzé Segédanyag digitális módszerek és eszközök alkalmazásához címmel, amely a távtanítás mindennapi kihívásainak megoldását támogatja.

A válogatás az EFOP-3.2.4-16-2016-00001 projekt továbbképzéseihez elkészült tananyagokból készült. A „Digitális kompetencia fejlesztése” című, kiemelt uniós projekt célja a konvergencia régió tankerületi fenntartású köznevelési intézményeiben dolgozó pedagógusok digitális kompetenciáinak fejlesztése, az IKT eszközök alkalmazásával kapcsolatos módszertani megújulás támogatása.

A Segédanyag a KRÉTA rendszerbe belépve bármely pedagógus számára hozzáférhető, és az alábbi tematika szerint épül fel:

 1. témakör: A 21. századi iskola
 • Tanulók és pedagógusok a 21. században
 • A 21. századi képességek
 • A 21. századi pedagógia előzményei a tanításról és tanulásról alkotott felfogásokban
 • Korszerű technológiai eszközök alkalmazása a 21. századi iskolában
 • A tanulásszervezés támogatása 21. századi eszközökkel
 • Virtuális osztályterem
 1. témakör: Tartalomszerkesztés és -megosztás
 • A web 2.0 alkalmazása a tanulási-tanítási folyamatban
 • Dokumentumok és táblázatok szerkesztése és megosztása
 • Képek és videók szerkesztése és megosztása
 • Fogalomtérképek, ábrák és vázlatok szerkesztése és megosztása
 • Kérdőívek és szavazások készítése és megosztása
 • Feladatlapok készítése a Google Űrlapok segítségével
 • Közösségi hálózatok, a Facebook pedagógiai célú alkalmazása
 • Blogok és mikroblogok használata
 • Wikik használata
 • Az online kommunikáció lehetőségei
 • Tartalomszerkesztés és -megosztás a SULINET portál segítségével
 • Tartalommegosztás a NAVA segítségével
 • Tartalommegosztás a ClassBox segítségével
 • Az OkosDoboz használata
 • A csibÉSZtúra weboldal
 1. témakör: IKT-eszközök és alkalmazások a tanulási-tanítási folyamatban
 • IKT-eszközök alkalmazásának céljai és lehetőségei
 • Szoftverek, alkalmazások felhasználása a tanulási-tanítási folyamatban
 • Közös dokumentumkészítést támogató szoftverek
 • Digitális produktumok előállítására alkalmas programok
 • Digitális információmegosztást, kommunikációt támogató programok
 • Online feladatok szerkesztésére alkalmas programok
 • Oktatási játékok
 • Az interaktivitás értékelésére szolgáló eszköz
 • Tanterem-felügyeleti rendszerek
 • A Kahoot! használata
 • A Mentimeter használata
 • Tanulókártyák készítése
 • A kerettörténet (storyline) módszer alkalmazása a LapodaMese programmal
 • Online parafatábla készítése a Linoit programmal
 • Az EduBase használata
 • További lehetőségek a jövő (?) digitális oktatásában
 1. témakör: Az e-learning tanulás lehetőségei
 • Tanulás térben és időben rugalmas keretek között
 • Az elektronikus tanulás és tanítás fejlődése
 • E-learning rendszerek: a Moodle
 • MOOC

A Klebelsberg Központ képzéseiről bővebb tájékoztatás Gaskó Krisztinától kérhető (krisztina.gasko@kk.gov.hu).

 

Digitális módszerek alkalmazása a középiskola és a felsőoktatás közötti átmenet könnyítésére

Az Informatika-Számítástechnika Tanárok Egyesülete ingyenesen hozzáférhetővé tette a Digitális módszerek alkalmazása a középiskola és a felsőoktatás közötti átmenet könnyítésére elnevezésű továbbképzését, amelynek céljai, hogy a pedagógus:

 • képes legyen az ismeretszerzést digitális eszközök gyakorlati alkalmazásával segíteni;
 • megismerje az új formális és informális tanulási módszereket és képes legyen azokat a tanóráiba beágyazva a diákok képességeinek fejlesztéséhez használni;
 • megismerje a tanári munkában alkalmazható pályaorientációs tevékenység szerepét és tapasztalatot szerezzen annak alkalmazásáról;
 • elemezni tudja a középiskolás és egyetemista napirendjének változását;
 • képes legyen az új módszerek és eszközök alkalmazásával (pl.: Moodle keretrendszer; webinárium; BYOD – Hozd a saját eszközöd) segíteni a középiskolás tanulók felkészítését a felsőfokú tanulmányaikra;
 • képes legyen a módszereinek megújítására, hogy a középfokú és felsőfokú oktatás közötti szakadék csökkenjen és mérséklődjön a felsőfokú oktatásban a lemorzsolódás; végül
 • további cél a reflektív magatartás és a szakmai fejlődés összefüggésének megismerése, a multiplikáció/tudásátadás legújabb módszereinek elsajátítása.

A kurzusokra az isze@isze.hu e-mailen kell jelentkezni. A kurzusokat az írásbeli érettségi után tartják, az ISZE Elnök, Dr. Bánhidi Sándorné vezetésével.

Az alapítási engedély száma: 9/214/2018
Alapító neve: Informatika-Számítástechnika Tanárok Egyesülete
Foglalkozási órák száma: 30

Bővebb információ: ITT

Letölthető jelentkezési lap: ISZE_Jelentkezesi lap

 

A Komplex Alapprogramhoz kapcsolódó pedagógus-továbbképzés

A Eszterházy Károly Egyetem által meghirdetett Komplex Alapprogram – Digitális alapú alprogram 30 órás távoktatási továbbképzésének céljai, hogy a pedagógusok:

 • megismerkedjenek az alprogram módszertani eszköztárával és a hozzá kapcsolódó, az interneten elérhető digitális taneszközökkel;
 • felkészülhessenek az IKT-alapú óratervezés módszertanára és a digitális eszközök alkalmazására a tanulás- és tanításszervezési folyamatokban;
 • a digitális technológia segítségével képesek legyenek a pedagógiai munkában olyan innovatív módszertani megoldások alkalmazására, amelyek eredményesen használhatók a tanulás-tanítás folyamataiban;
 • megismerjék a folyamatos, technológiával támogatott önfejlesztés lehetőségeit, valamint a tanártársaikkal digitális közösségekben való aktív részvétel lehetőségeit, amelyek segítségével megosztják a jó gyakorlataikat, produktumaikat, tapasztalataikat;
 • tudatos digitális állampolgári magatartást közvetítsenek, melyen keresztül fejlesszék saját és tanítványaik digitális kultúráját.

A továbbképzés várhatóan május közepén kapja meg az akkreditációs engedélyt. Kérjük, figyeljék a Pedagógus-továbbképzések jegyzékét!

A kurzusról bővebb információt Révész Lászlótól, a Komplex Alapprogram szakmai vezetőjétől kaphatnak (revesz.laszlo@uni-eszterhazy.hu ).

 

Borítókép: Shutterstock