Letölthető pedagógiai tervek – válogatás a DPMK nyertes pedagóguspályázataiból

Újabb jó hír a pedagógusoknak: megkezdtük a 2019 tavaszán pedagógusok számára kiírt pályázaton nyertesnek ítélt pedagógiai tervek közzétételét a Digitális Témahét portál Tudásbázisában, a módszertani leírások között. A nyertes pályázatok folyamatos publikálása mellett most nyolc olyan tervet teszünk közzé egy letölthető kiadványban, amelyek – kisebb módosításokkal – a távtanításban is eredményesen megvalósíthatók.

Digitális Jólét Nonprofit Kft. Digitális Pedagógiai Módszertani Központja az EFOP-3.2.15 – VEKOP-17 – 2017-00001 azonosítószámú „A köznevelés keretrendszeréhez kapcsolódó mérési-értékelési és digitális fejlesztések, innovatív oktatásszervezési eljárások kialakítása, megújítása” című kiemelt projekt keretében 2019 nyarán két körben írt ki pályázatot pedagógusok számára. A pályázat célja az volt, hogy a DPMK olyan, komplexen kidolgozott és tananyagtartalommal feltöltött óra-/foglalkozásterveket, illetve projektterveket gyűjtsön, amelyekkel – meghatározott szempontok szerinti bírálatot és validálást követően – gyakorlati segítséget nyújthat a magyar pedagógusok számára a digitális eszközökkel támogatott módszerek iskolai alkalmazásában.

A pályázatra közel száz pedagógus nyújtott be összesen 146 pedagógiai tervet. Ezúton is megköszönjük a pályázaton való részvételüket, illetve mindazt a munkát, energiát, amelyet a módszertani segédanyagok elkészítésére fordítottak.

A benyújtott pályaművek közül a szakmai bírálók összesen 65 pedagógiai terv közzétételét javasolták. Az elmúlt hónapokban zajlott (és zajlik ma is) az a publikációt előkészítő folyamat, amelynek során a nyertes pedagógusok a DPMK szakmai és nyelvi lektoraival szorosan együttműködve véglegesítették a módszertani leírásaikat, pedagógiai tervüket.

Elsőként nyolc olyan tervet teszünk közzé, amelyek – kisebb módosításokkal – a távtanításban is eredményesen megvalósíthatók. A felhasználást minél inkább megkönnyítendő, valamennyi pedagógiai tervhez készült egy-egy adaptációs ajánló, amelyben a szerzők ötleteket, javaslatokat adnak a jó gyakorlatuk átültetéséhez a távtanítási környezetbe. A letölthető ajánlások emellett egyetlen kattintással elérhetővé teszik azokat a tutorial videókat, cikkeket, webináriumokat is, amelyek a pedagógiai tervben használt alkalmazások megismerését segítik.

Bízunk abban, hogy a most közzétett, illetve a jövőben publikálandó pedagógiai tervek nemcsak a jelenlegi távtanítási helyzetben, de később, a mindennapi iskolai gyakorlatban is ösztönözni fogják a digitáliskompetencia-fejlesztés beépülését a tanítás-tanulás folyamatába.