„Tudatosítottuk magunkban, hogy a kevesebb több.” – A távtanítás sikertörténetei, avagy hétköznapi hőseink 5.

Cikksorozatunk új részében ismét egy olyan intézményt szeretnénk bemutatni, amely a távtanítás időszakában is figyelemre méltó módon megállta a helyét, és alkalmazkodott az új kihívásokhoz. Alábbi interjúnkban Tószegi Attilát, a Zuglói Herman Ottó Tudásközpont Általános Iskola igazgatóját kérdeztük.

A Zuglói Herman Ottó Tudásközpont Általános Iskola pedagógiai küldetése, hogy tanulói „megtalálják saját útjukat, s boldog emberek legyenek.” Az iskola tanárai több mint százéves hagyományokra építve igyekeznek a legmagasabb színvonalon végzett nevelő-oktató munkával választ adni a 21. század kihívásaira. A névadó szellemiségéhez méltón nyitott, sok színű iskolában tanító pedagógusok fontosnak tartják, hogy diákjaik megismerjék a kreativitásban és az együttműködésben rejlő erőt és lehetőségeket. Céljuk, hogy a tanulók olyan alaptudással kerüljenek ki az iskolából, melynek birtokában sikerrel megállják helyüket életútjuk következő szakaszában.

 

Melyek az iskola pedagógiai tevékenységeinek fő fókuszai?

Munkánk során a nevelés és a tanítás összhangjára törekszünk. Célunk, hogy olyan iskolai környezetet teremtsünk, amely lehetővé teszi, hogy a tantárgyi tudást, a tanulási és innovációs készségeket egyszerre fejlesszük. Ennek megfelelően pedagógiai programunkat úgy alakítottuk ki, hogy a helyi tantervi tananyagok és a 21. századi készségek is szerepet kapjanak benne. Iskolánk a 2011/2012-es tanévben százéves lett, amely nagy mérföldkő volt számunkra. Ez az alkalom tudatosította bennünk, hogy legfontosabb feladatunk egy korszerű, 21 századi iskolát építve lerakni intézményünk következő száz évének alapját.

 

Mit jelent Önök számára a 21. századi iskola?

Mikor megfogalmaztuk, mit jelent ez számunkra, kiderült, hogy tulajdonképpen már évek óta elkezdtük építeni. Az uniós pályázataink keretében megvalósult projektjeink is ezt a célt szolgálták. A kiváló mérési eredmények mellett előminősített referenciaintézmény lettünk a tehetséggondozás és a kompetenciaalapú oktatás területén. 2011-ben meghívást kaptunk a Microsoft PiL for Schools – innovatív iskolák programjába, melynek célja a korszerű eszközök és technológiák hatékony integrációja a tanítás-tanulás, valamint az intézményvezetés folyamatába. 2015 decemberében – egyedül a magyar alap- és középfokú iskolák közül – rendes tagi vállalatai lettünk a Lean Enterprise Institute Hungary Egyesületnek. 2016 szeptemberétől pedig a Microsoft vezető referencia iskolája lettünk. A digitális transzformáció felé vezető úton első lépésként tanuló szervezetté kellett válnunk, azaz képesnek kellett lennünk arra, hogy ne csak egyénenként, hanem szervezetként is tudjunk tanulni, fejlődni. Erre a folyamatra 5 évet szántunk (2014–2019.).

Legfontosabb innovációnk ebben az időszakban a Herman Digitális Transzformációs Modell megalkotása volt. A Digitális Oktatási Stratégiára épülő, 476 oldalas dokumentum elkészítésében tizenkilenc munkatársunk vett részt. Ebben a szakmai anyagban foglaltuk össze addigi jó gyakorlatainkat. Az egyes fejezetekben bemutattuk, hogyan lehet értékteremtő módon alkalmazni a tanítás-tanulás folyamatában a digitális eszközöket, alkalmazásokat alsó tagozaton, napköziben, felső tagozaton humán és reál tárgyak esetében. Emellett szólunk a kiadványban a digitális osztálytermek kialakításáról és működtetéséről, a projektoktatásról, a játékosításról és a fejlesztő értékelésről is. Minden fejezethez szakmai mellékletet (óraterveket, projektterveket, útmutatókat) kapcsoltunk. Ezeket a szakmai anyagokat úgy készítettük el, hogy kompatibilisek legyenek a pedagógusminősítés Útmutatójában leírt szakmai dokumentumokkal. Így az anyagaink nemcsak a digitális pedagógia bevezetéséhez, hanem a minősítési eljárásra történő felkészüléshez is segítséget nyújtanak.

 

Ilyen előzetes tudás birtokában hogyan fogadták a vészhelyzetben kihirdetett digitális munkarendet?

Folyamatos tanulásunk eredményeképp 2020 márciusában két nap alatt tudtunk átállni a digitális munkarendre. Azóta, hogy 2010-ben csatlakoztunk a Microsoft Innovatív Iskolák programhoz, tanulóink és tanáraink MS 365 hozzáféréssel, fiókkal rendelkeznek. 2016-tól megkezdtük a digitális osztálytermeink kialakítását a Teams alkalmazás segítségével. A digitális működési rend elrendelése előtti napokban alsós osztályaink számára is létrehoztuk digitális osztálytermeiket, a gyerekeknek pedig megtanítottuk, hogyan léphetnek be a rendszerbe. Az iskola digitális működési rendjét 2020. március 14–15-én a Teams Tanárinkban dolgoztuk ki, így Tudásközpontunkban március 16-án, hétfőn minden osztályban meg tudtuk kezdeni a tanítást. Kialakított rendszerünk olyan sikeres volt, hogy több médium is bemutatta azt.[1]

 

Hogyan szervezték meg az iskolájukban a mindennapi tanítást?

Iskolai szinten egyetlen platformot használtunk: a tanítás a Teams tantermeinkben folyt. Így a szülőknek és a diákoknak nem kellett párhuzamosan több rendszert használniuk. Minden egy helyen, egyetlen zárt, reklámoktól mentes felületen volt megtalálható.

Tudatosítottuk magunkban, hogy „a kevesebb több”. Ezért megállapodtunk, hogy tanulók maximálisan három órát tölthetnek az eszközök előtt. Egy videós óra harmincperces lehet, s nem tervezünk egymás után három videós órát.

Fontos volt a számunkra, hogy támogassuk a családokat. Nagyon sok szülő otthon dolgozott, közben tanítaniuk is kellett gyermekeiket. Az első hetekben több online képzést is tartottunk a Teams használatáról, illetve a tanítók kis módszertani videókat is készítettek a szülők számára (pl. írástanítás, alapműveletek megtanítása stb.).

Amit a legjobban igényeltek a családok, az a kiszámíthatóság volt. Ezért készítettünk minden osztály számára egy Hetirend táblázatot. Ez egy online szerkeszthető Excel-táblázat. Az osztályban tanítók a táblázatba péntek 17 óráig feltöltötték a következő hétre szóló anyagokat napi bontásban. Bejelölték azt is, hogy mikor tartanak online foglalkozást. Ügyeltünk arra is, hogy a testvérek esetében ne legyen egy időben online óra, hiszen a legtöbb család nem rendelkezett annyi eszközzel. Rendszeresen tartottunk beszélgetős órákat, ahol a legfontosabb cél az osztály, illetve a csoportközösség erősítése volt. A pedagógusok munkájának támogatására pedig létre hoztunk egy Támogató Központot a Teams csoportunkon belül, hogy a lehető legrövidebb idő alatt választ kaphassanak kérdéseikre.

 

Mit tartanak a legnagyobb pedagógiai sikerüknek a digitális munkarendben töltött időszakban?

Hogy mindannyian tanultunk, és fejlődtek készségeink. Hogy szorosan együtt tudtunk működni a családokkal, és a munkánkkal elégedettek voltak. És végül, hogy tovább erősödött a csapatunk, összetartóbb lett közösségünk.

 

Milyen nehézségek, problémák adódtak a távtanítás során és hogyan tudták kezelni ezeket?

A rendszerünket az első másfél héten csiszoltuk. A legfontosabb igény az volt, hogy a szülők előre lássák, hogy gyerekeiknek milyen feladataik vannak, és azokat milyen határidőre kell elvégezni. Az első héten problémát okozott, hogy úgy terveztük a feladatokat, mintha az iskolában lennénk. Ez több esetben túlterhelte rendszerünket, azonban a hetirend segítségével sikerült megszüntetnünk a problémát. Több család esetében gondot okozott, hogy egy laptopon osztoztak a gyerekek, vagy meghibásodott egy-egy eszköz. Szerencsére minden ilyen esetben tudtunk eszközöket biztosítani a családok számára.

 

Milyen volt az együttműködése a diákjai szüleivel? Miként támogatták egymás munkáját?

A szülők, a családok látták, mennyire igyekszünk a lehető legjobban megoldani az új helyzet okozta nehézségeket. Szívesen elmondták véleményüket az online szülői értekezleteken, Forms-kérdőíveken. Sok felajánlást is kaptunk részükről. Nagyon sokan írtak köszönő levelet a számunkra.

 

Szervezetként mit tanultak a távtanítás időszakában? Milyen szakmai hasznosulást tapasztalnak intézményük oktatási gyakorlatában?

Megtapasztalhattuk, hogy nem hiába készültünk, fejlesztettük képességeinket. Erős csapat vagyunk, számíthatunk egymásra különleges helyzetekben is. Továbbá, hogy egymástól fizikailag távol is színvonalasan meg tudunk oldani összetett feladatokat.

 

Az interjút készítette: Antal Eszter, a DPMK digitális pedagógiai fejlesztője

 

 

 

[1] „Napi 3 órányi feladat. Nem tárgyanként. Összesen!” – egy digitális mintaiskola tanácsai családi túlterheltség ellen. valaszonline.hu

A digitális munkarend iskolai tapasztalatai vezetői szemszögből Digitális Pedagógiai Módszertani Központ

Iskolaigazgató a gáton – Tanárnő, kérem! 7. [Podcast]

Szülői felelősség és tanári elvárások az online oktatásban – Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat: IV. Internetbiztonsági Kibeszélő