Digitális írástudás

A digitális írástudás napjainkban elvárt, de sokféleképpen értelmezett készségrendszer. Az 1980-as években az infokommunikációs eszközök készségszintű, a hétköznapi élet feladatainak, problémáinak megoldását megkönnyítő használatára való képesség volt a középpontban. Digitális írástudónak nevezhettük azokat az állampolgárokat, akik rendelkeztek azokkal a kompetenciákkal, amelyek lehetővé tették számukra az infókommunikációs eszközök használatát és alkalmazását. Napjainkban a digitális kompetenciát három dimenzió együtteseként definiálják:

  • technológiai dimenzió, amelyben a problémamegoldás képessége és a változó technológiai környezethez való rugalmas alkalmazkodás kap elsősorban szerepet;
  • kognitív dimenzió, amelynek lényege az információk „olvasása”, szelekciója, értelmezése, értékelése és bemutatása;
  • etikai dimenzió, másokkal való kapcsolat és kommunikáció a technológia felelősségteljes alkalmazásával.

A digitális írástudás fejlesztése ezeknek a készségeknek és tudásnak a minél hatékonyabb elsajátítására irányul.

Kapcsolódó oldalak: