Fejlesztő (formatív) értékelés

A tanulók fejlődésének, tudásának gyakori, interaktív módon történő értékelését jelenti, amelynek célja a tanulói igények meghatározása és a nevelés-oktatás azokhoz történő igazítása. Kapcsolódó oldalak: Értékelés digitális környezetben Digitális technológia az értékelésben vegyes és digitális munkarend idején

Digitális írástudás

A digitális írástudás napjainkban elvárt, de sokféleképpen értelmezett készségrendszer. Az 1980-as években az infokommunikációs eszközök készségszintű, a hétköznapi élet feladatainak, problémáinak megoldását megkönnyítő használatára való képesség volt a középpontban. Digitális írástudónak nevezhettük azokat az állampolgárokat, akik rendelkeztek azokkal a Tovább...

Megjelent a Digitális Comenius Program első éves jelentése

A Digitális Comenius Program célja, hogy nyomon kövesse, kutassa, elemezze és bemutassa a digitális oktatás fejlesztési aspektusait, a szakpolitikai eszközöket, a digitális oktatási szolgáltatásokat, valamint az innovatív termékek helyzetét, és jó gyakorlatokat azonosítson. Az első jelentés fókuszában a digitális Tovább...

Tisztelt Kollégák, kedves Pedagógusok!

A tanév végéhez közeledve a Digitális Jólét Program és a Digitális Pedagógiai Módszertani Központ szeretné köszönetét és nagyrabecsülését kifejezni áldozatos munkájukért, elismerésre méltó kitartásukért. Összefoglaljuk azokat a gondolatokat, amelyeket néhányukkal ebben a változásokkal és kihívásokkal teli időszakban végzett munkájukról Tovább...

Az algoritmikus gondolkodás fejlesztése – A Digitális Pedagógiai Módszertani Központ módszertani ajánlásai digitális munkarend idején

Algoritmusok, algoritmikus gondolkodás, robotika a tanórán címmel új összeállítás jelent meg a DPMK Digitális Pedagógiai Tudásbázisában, amely bemutatóvideókat és hozzá kapcsolódó, letölthető, szerkeszthető óravázlatokat tartalmaz. Az algoritmikus gondolkodás kiválóan alkalmas a tanulók kognitív képességének és 21. századi készségeinek fejlesztésére, Tovább...

Átmenet a különböző munkarendek között – A Digitális Pedagógiai Módszertani Központ módszertani ajánlásai digitális munkarend idején

A különböző munkarendek közötti átmenetek szabályozása és támogatása  A járványhelyzet napi alakulása folyamatos alkalmazkodást követel tőlünk az élet minden területén. Az újranyitás – legyen az az egész intézményé vagy csupán egy-egy osztályé – napjaiban számos változtatás indokolt a nevelési-oktatási Tovább...

Kérdések és projektek – A Digitális Pedagógiai Módszertani Központ módszertani ajánlásai digitális munkarend idején

Vajon minden út a digitális világba vezet? Hogyan kötheti össze egy projekt New Yorkot Péccsel? Mire képes egy középiskolásokból szerveződő stáb? Hogyan készíthetünk rajzfilmet óvodásokkal? Hogyan lehetséges a tehetséggondozás a pandémia idején? A fenti kérdések mögött olyan megvalósított projektek Tovább...

A testi-lelki egészség megőrzése – A Digitális Pedagógiai Módszertani Központ módszertani ajánlásai digitális munkarend idején

A járványhelyzet miatt elrendelt online tanulás/tanítás, az otthoni és az iskolai környezet összemosódása olyan új kompetenciákat igényel, amelyekre eddig nem, vagy kevésbé volt szükségünk. Hirtelen mindannyian az időnk és tevékenységeink önálló szervezésére kényszerültünk, ami pedagógusra, szülőre és diákra egyaránt Tovább...

Linkgyűjtemények – A Digitális Pedagógiai Módszertani Központ módszertani ajánlásai digitális munkarend idején

A Digitális Pedagógiai Módszertani Központ néhány olyan linkgyűjteményt is létrehozott a Digitális Pedagógiai Tudásbázisában, amely a tanítási-tanulási folyamatok tervezéséhez, az alkalmazott módszerek és eszközök színesítéséhez nyújt ötleteket a pedagógusoknak. Az ajánlott tartalmak mind a digitális munkarendben, mind a jelenléti Tovább...

Online projektötletek – A Digitális Pedagógiai Módszertani Központ módszertani ajánlásai digitális munkarend idején

A Digitális Témahét 2021 programjának keretében elkészült, online lapozható, illetve le is tölthető kiadványunkat ajánljuk a digitális pedagógiai módszerek iránt érdeklődő pedagógusok figyelmébe. A Hetedhét online projektötlet címmel most megjelent ötlettárban az óvodai nagycsoportos gyerekek és az 1–12. évfolyamos Tovább...

Differenciálás digitális környezetben – A Digitális Pedagógiai Módszertani Központ módszertani ajánlásai digitális munkarend idején

A differenciált és az egyéni sajátosságokra tekintettel egységesen szervezett, azaz adaptív oktatás elveire az online tanulás idején is alapvető szervezőelvként érdemes gondolnunk. Az egyéni sajátosságokra érzékeny pedagógiai attitűd fontossága fel is erősödhet e tanulási forma során, hiszen nem vagyunk Tovább...

Értékelés digitális környezetben – A Digitális Pedagógiai Módszertani Központ módszertani ajánlásai digitális munkarend idején

Digitális technológia az értékelésben a vegyes és a digitális munkarend idején A hivatkozást követve arról informálódhatnak, hogyan találhatók meg az adott helyzethez és tanulócsoporthoz vagy éppen az egyénhez leginkább illeszkedő értékelési módszerek és eszközök a digitális munkarend során. Érdemes Tovább...

Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek kompetenciafejlesztése – A Digitális Pedagógiai Módszertani Központ módszertani ajánlásai digitális munkarend idején

Kiemelt figyelmet igénylő gyerekek kompetenciáinak fejlesztése digitális pedagógiai módszertan segítségével Olyan tematikus tervet ajánlunk a figyelmükbe, amely kiemelt figyelmet igénylő gyerekek, tanulók szociális és kognitív kompetenciának fejlesztését helyezi előtérbe a digitális technológia kínálta lehetőségek felhasználásával. Krepsz-Kapai Bernadett 5–6 évfolyamos Tovább...

Hátrányos helyzetű tanulók a digitális munkarendben – A Digitális Pedagógiai Módszertani Központ módszertani ajánlásai digitális munkarend idején

Olyan webináriumot ajánlunk figyelmükbe, amelyben három olyan iskola – illetve azok pedagógusa, intézményvezető-helyettese – mutatja be a hátrányos helyzetű tanulókkal való foglalkozásuk – módszertanában nagyon különböző –, de bizonyos értelemben azonos célcsoportot érintő mindennapjait. A Burattino Iskola és Gyermekotthon Tovább...

Online biztonság – A Digitális Pedagógiai Módszertani Központ módszertani ajánlásai digitális munkarend idején

A Digitális Pedagógiai Módszertani Központ munkatársai már a tavalyi digitális munkarendre való átállás idején is számos cikkel, írással, webináriummal és személyes segítséggel igyekezett támogatni az intézményeket. A tapasztalatok és a közös tudás számos olyan tartalmat, ajánlót, jó gyakorlatot hozott Tovább...

Motiváló órakezdés online környezetben – A Digitális Pedagógiai Módszertani Központ módszertani ajánlásai digitális munkarend idején

A Digitális Pedagógiai Módszertani Központ munkatársai már a tavalyi digitális munkarendre való átállás idején is számos cikkel, írással, webináriummal és személyes segítséggel igyekezett támogatni az intézményeket. A tapasztalatok és a közös tudás számos olyan tartalmat, ajánlót, jó gyakorlatot hozott Tovább...

Közgyűjteményi tartalmak a tanulás támogatásában – A Digitális Pedagógiai Módszertani Központ módszertani ajánlásai digitális munkarend idején

A Digitális Pedagógiai Módszertani Központ munkatársai már a tavalyi digitális munkarendre való átállás idején is számos cikkel, írással, webináriummal és személyes segítséggel igyekezett támogatni az intézményeket. A tapasztalatok és a közös tudás számos olyan tartalmat, ajánlót, jó gyakorlatot hozott Tovább...

Keress rá és hallgass bele! – A Digitális Pedagógiai Módszertani Központ webináriumi ajánlója 2.

Keress rá és hallgass bele! rovatunkban a Digitális Pedagógiai Módszertani Központ (DPMK) Digitális Témahét programjának keretében készült webináriumokból rendszeresenajánlunk előadásokat, egy-egy kiemelt, az online tanítás és tanulás során felmerülő pedagógiai kérdések, célok mentén. Célunk, hogy kiemelten a Digitális Pedagógiai Tovább...

Jó gyakorlatok – A Digitális Pedagógiai Módszertani Központ módszertani ajánlásai digitális munkarend idején

A Digitális Pedagógiai Módszertani Központ munkatársai már a tavalyi digitális munkarendre való átállás idején is számos cikkel, írással, webináriummal és személyes segítséggel igyekezett támogatni az intézményeket. A tapasztalatok és a közös tudás számos olyan tartalmat, ajánlót, jó gyakorlatot hozott Tovább...

Keress rá és hallgass bele! – A Digitális Pedagógiai Módszertani Központ webináriumi ajánlója 1.

Keress rá és hallgass bele! rovatunkban a Digitális Pedagógiai Módszertani Központ (DPMK) Digitális Témahét programjának keretében készült webináriumokból rendszeresenajánlunk előadásokat, egy-egy kiemelt, az online tanítás és tanulás során felmerülő pedagógiai kérdések, célok mentén. Célunk, hogy kiemelten a Digitális Pedagógiai Tovább...