Az algoritmikus gondolkodás fejlesztése – A Digitális Pedagógiai Módszertani Központ módszertani ajánlásai digitális munkarend idején

Algoritmusok, algoritmikus gondolkodás, robotika a tanórán címmel új összeállítás jelent meg a DPMK Digitális Pedagógiai Tudásbázisában, amely bemutatóvideókat és hozzá kapcsolódó, letölthető, szerkeszthető óravázlatokat tartalmaz.

Az algoritmikus gondolkodás kiválóan alkalmas a tanulók kognitív képességének és 21. századi készségeinek fejlesztésére, azaz a digitális kompetencia programozási és robotikai területének, az együttműködés, a felelősségvállalás, valamint a tanulás tanulása képességének az előmozdítására. Az algoritmikus gondolkodásra nevelés akkor lehet hatékony, ha a rugalmasságra és kreativitásra épül, tudatosul a gyerekekben is a fontossága, továbbá beépül gondolkodásmódjukba. Az elérhető anyagok ezen gondolatok mentén kínálnak lehetőséget a pedagógusok és – rajtuk keresztül – tanulóik számára.

Olyan tutorial videókra hívjuk fel a pedagógusok figyelmét, amelyekből ötleteket meríthetnek arra, hogy milyen robotikai eszközök, milyen módszertani háttérrel használhatók az iskolában, majd rövid oktatóvideókon keresztül ismerkedhetnek meg az eszközök programozásának alapjaival, illetve a tananyagba építésük lehetőségeivel. Eszköztípusonként csoportosítva, illetve az érintett szaktárgyat/tantárgyat is megjelölve találják meg az érdeklődők a videókat és a kapcsolódó óravázlatokat:

 • BBC micro:bit;
 • DJI Tello
 • LEGO Mindstorms EV3;
 • LEGO Education SPIKE;
 • LEGO Education WeDo 2.0;
 • Makeblock (mBot).

Olyan témakörökkel találkozhatnak, mint például:

 • Algoritmusok a hétköznapokban.
 • A szófajok meghatározása.
 • Iránytű létrehozása.
 • A számtani és a mértani sorozatok.
 • Kör rajzolása különböző robotokkal.
 • Egyszerű mozgások, motorok vezérlése.
 • Ultrasonic szenzor használatának gyakorlása, hangjelzések.
 • Színszenzorok használatának gyakorlása, vonalkövetés.
 • Blokkprogramozás.
 • Robotprogramozás.
 • WRO-versenyfeladat megoldása.

A 45, illetve 90 perces óra- és foglalkozástervek között találnak alsósoknak, felsősöknek szóló anyagokat is, természetesen a digitális kompetencia szintjétől és az adott intézmény eszközellátottságától függően.

Nézzék meg a videókat, olvassanak bele az óratervekbe, merítsenek belőlük ötletet, ha pedig kedvük, idejük engedi, építsék be pedagógiai gyakorlatukba is az algoritmikus gondolkodás fejlesztését!

Kérdezzen, és mi válaszolunk!

A Digitális Pedagógiai Módszertani Központ munkatársai digitális fogadóóra keretében vállalják azon egyedi, elsősorban a tanítási-tanulási folyamatban jelentkező digitális pedagógiai megoldásokra, pedagógiai módszertani alkalmazásokra, illetve azok tanulási folyamatba építésére vonatkozó kérdéseik megválaszolását, amelyekre a már közzétett írásokban csak kevéssé tudtak fókuszálni.

A tapasztalatok szerint az eszközhasználat során felmerülő kérdések zöme a felhasználásra kerülő eszközök paramétereiből és a felhasználási környezetből következik, így ezekben valószínűleg kisebb hatékonysággal tudunk támogatást nyújtani. Kérdéseikre akkor tudunk valóban támogató választ adni, ha a lehető legtöbb részletet megadnak a felmerült problémával kapcsolatosan. Sokat segíthet számunkra azon kísérletek leírása is, amelyek nem vezettek eredményre, hiszen ezáltal a szóban forgó megoldási alternatívát eleve ki tudjuk szűrni a javaslatainkból.

Kérdéseiket a szakmai_tamogatas@djnkft.hu e-mail címen tehetik fel!