Digitális munkarend a köznevelésben – módszertani ajánlások

A koronavírus terjedésének megfékezése érdekében hozott kormányhatározat értelmében a köznevelési és szakképzési intézmények diákjai március 16-tól további intézkedésig otthonról, tantermen kívüli, digitális munkarendben tanulnak. A digitális, online eszközök és megoldások nem pótolhatják a tanárok és tanulók közötti személyes kapcsolatot és a tanulók közötti interakciókat, ugyanakkor jelentősen csökkenthetik az iskolától való távollét hatását, és biztosíthatják a tanulási folyamat bizonyos mértékű folytatását. Az alábbiakban tematikusan csoportosítva összegyűjtöttük azokat a díjmentesen használható online megoldásokat, amelyek a tanulási-tanítási folyamat egy-egy vagy akár több elemét is támogatják, valamint megfogalmazunk néhány, az elmúlt napok tapasztalataira támaszkodó ajánlást.

Módszertani ajánlások a digitális munkarendre való átálláshoz

A köznevelésben a digitális munkarend egy veszélyhelyzetben alkalmazandó ideiglenes megoldás, amely nélkülözni kénytelen az oktatás lényegi elemeit: a tanár-diák személyes kapcsolatot és a tanulók közötti interakciókat. Ezért a digitális munkarendtől nem várható el a korábbi iskolai munka maradéktalan kiváltása. Az intézményeknek, fenntartóknak meg kell határozniuk, hogy melyek azok a kompromisszumok, amelyeket meg kell hozniuk annak érdekében, hogy a legfontosabb célokat elérjék: azt, hogy zavartalanul levezényelhető legyen az érettségi, valamint hogy minden, a köznevelésben és a szakképzésben tanuló diák év végi osztályzattal zárhassa a tanévet.

A hagyományos, iskolai órarend NEM ültethető át egy az egyben a digitális munkarendbe. A tanórákra való felkészülés, a digitális tananyagok, óravázlatok előkészítése – ahol ez korábban nem volt gyakorlat – lényegesen hosszabb időt vehet igénybe a tanárok részéről. A tanulói előrehaladás nyomon követése – megfelelő elektronikus mérés-értékelési platform nélkül – pedig kezelhetetlen mennyiségű e-mailt, üzenetet eredményezhet. Ezért a tanulási egységeket érdemes tömbösíteni, a virtuális találkozásokat és a számonkérést ritkítani.

1. lépés: Kell egy csapat!

Az oktatás megszervezése a digitális munkarendben is intézményi feladat, a tanulási folyamat szakaszainak felosztása és a tantárgyak egymásra épülése miatt. Ezért az intézményvezetés feladata a digitális munkarend beosztása, amelyet a tantestületnek csapatként kell végrehajtania. Az egymással egyeztetett platform- és szoftverválasztás, és különösen az online órák átfedésmentes beosztása nélkül mind a tanulóknak, mind a tanároknak sokszorosára nőhetnek a terheik. A csapaton belül továbbá érdemes kijelölni egy olyan támogató (helpdesk) egységet, amelynek tagjaihoz a többiek technikai tanácsért fordulhatnak. Ha az iskolában nem elérhető ilyen jellegű segítség, akkor a támogató csapatba érdemes bevonni szülőket vagy olyan civil felajánlásokat, amelyek szakembereket kapcsolnak össze az azt igénylő iskolákkal (a Digitális Jólét Program által koordinált Digitális összefogás, illetve egyéni tanácsadásra vonatkozó felajánlások az Oktatási Hivatal oldalán).

2. lépés: Platformválasztás

Az osztálytermen kívüli tanulás megszervezésében a legelső lépés, hogy a rendelkezésre álló ingyenes és hatékony, tanulást támogató online rendszerek közül az adott iskola minél előbb kiválassza a számára legmegfelelőbbet, amelyet aztán az intézmény összes tanára és diákja használni fog. A megoldáskeresés első, pánikszerű napjaiban talán nem volt vezető szempont, de az élet azóta bebizonyította, hogy a gyerek (és a szülő) számára átláthatatlan káoszt eredményez, ha annyi különféle felületet és levelezést kell kezelnie, ahány tanár tanítja. Ezt a döntést megkönnyítendő, írásunk alábbi részeiben összefoglaljuk a jelenleg elérhető virtuális tantermi megoldásokkal kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat, majd a tananyag- és segédanyagkészítő alkalmazásokra, a feladatkészítést és -kiosztást támogató, illetve a közös munkához használható online szinkron megoldásokra vonatkozó ismertetőnket és ajánlásunkat. A szolgáltatások könnyű áttekinthetősége érdekében táblázatos formában megismerhetőek az egyes alkalmazások alapvető tulajdonságai, majd ezt követően szövegesen, kicsit részletesebb információt kívánunk nyújtani egy-egy szolgáltatással kapcsolatban.

3. lépés: A pedagógia

Önálló írásban tettük közzé a digitális munkarendre vonatkozó pedagógiai-módszertani ajánlásainkat.

4. lépés: A tanulás

Külön-külön írásban tájékozódhatnak a tanulók és a szülők az otthoni digitális tanulás során alkalmazható munkamódszerekre, illetve eszközökre vonatkozó ajánlásainkról.

5. lépés: Tartalmak

Ebben a cikkben olvashat a tartalomválasztással kapcsolatos ajánlásainkról, illetve ezen az oldalon találhatja meg az EMMI által ajánlott digitális oktatási tartalmakat, valamint további hasznos anyagok listáját.

A digitális munkarendben alkalmazandó online megoldások

A felsorolt szolgáltatások hazai és nemzetközi szervezetek és cégek által biztosított megoldások, amelyek kapcsán minden esetben szükséges az adott szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódó végfelhasználói megállapodás vagy felhasználási szabályzat és különösen az adatvédelmi szabályzat átolvasása és elfogadása.

Szervezetünk több, az alább felsorolt szolgáltatás használatával kapcsolatban tartott és a jövőben is tartani fog webináriumokat, melyre várjuk minden érdeklődő részvételét. A Digitális Témahét YouTube csatornájára folyamatosan töltjük fel a webináriumokból készült videókat.

A köznevelés adminisztrációs rendszere a KRÉTA, amely minden tanulót és minden pedagógust a hivatalos azonosítója alapján rögzít. A felület az alapvető adminisztrációs szolgáltatásokon túl a digitális munkarend több, pedagógiai funkcióját is lefedi. Részletes leírást a funkciókról ezen az oldalon találhatnak.

Biztatjuk az intézményeket és a pedagógusokat arra, hogy éljenek a Tisztaszoftver Program (Oktatási Hivatal oldala) keretében kínált szoftver-, illetve licencebeszerzési lehetőségekkel, melyekkel akár az intézményi, akár saját számítógépeiken használhatják majd az alábbiakban ajánlott digitális megoldásokat!

Külön kiemeljük – a Digitális Gyermekvédelmi Stratégia célkitűzéseinek megfelelően – a digitális szolgáltatások felelős felhasználásához kapcsolódó ismeretek fontosságát.

Az újgenerációs tankönyvek és a hozzájuk kapcsolódó digitális tananyagok, interaktív feladatok elérése: Nemzeti Köznevelési Portál

Az EMMI által a témában ajánlott szolgáltatások, tartalmak, információk ezen az oldalon érhetőek el.

Ajánlott szolgáltatások

A táblázat letölthető PDF-formátumban.

Virtuális tantermi megoldások, tanulást támogató rendszerek

Office 365

A Microsoft egy komplex csomagot kínál az iskolák számára, amely előkészítést és felhasználói adminisztrációt igényel, azonban széleskörű szolgáltatást nyújt. A pedagógusok a Teams keretein belül kommunikálhatnak a tanulókkal és itt oszthatják meg a tartalmakat, online előadásokat tarthatnak, feladatokat oszthatnak ki, vagy éppen szervezhetik a munkát. Számos beépített alkalmazás érhető el, amelyek közül a legfontosabb a Onenote Osztályjegyzetfüzet. Az Office 365 szolgáltatásra az iskoláknak regisztrálniuk kell, és néhány nap alatt minden szervezési teendő elvégezhető. Utána már a tanárokon a sor, megkezdhetik a virtuális tanulói csoportok létrehozását, az online munkát.
Kapcsolódó tartalmak:
Office 365 Regisztráció
Digitális osztály a Lévayban
Teams kurzus
Microsoft Oktatási Központ

Google Tanterem

A Google Drive-hoz jól kapcsolódó, iskoláknak szánt ingyenes szolgáltatás, amelyben a tanulás kurzusokban zajlik. A kurzusokban tartalmat és feladatokat is meg lehet osztani, könnyű a kapcsolattartás a tanulókkal. A használat során az előrehaladást is nyomon lehet követni és a Google Naptárral is integrálódik a rendszer.
Kapcsolódó tartalmak:
Google Tanterem bemutatás (Horváth Csaba)
Virtuális osztálytermek alkalmazásának tapasztalatai
Útmutatók, hasznos tanácsok, tippek, trükkök a Google ingyenes alkalmazásaihoz

NEO LMS

Iskolai célra könnyen használható tanulástámogató rendszer magyar nyelven, iskolánként 400 tanulóig ingyenesen. A diákok tankörökbe sorolhatók, ahol foglalkozásokon belül lehet tananyagot, feladatokat feltölteni. A rendszer funkciói közé tartozik a tanulók nyomon követése, a jelenlét adminisztrációja és egyszerűbb játékosítási funkciók elérhetősége.
Kapcsolódó tartalmak:
Virtuális osztálytermek alkalmazásának tapasztalatai 

Edmodo

Funkcionalitásaiban és kezelésében is egyszerű, magyar nyelven is használható tanulástámogató rendszer, amelyben osztályokban és csoportokban dolgoznak a tanárok és a tanulók. A rendszer lehetővé teszi a tartalommegosztást, tananyagok rendszerezését, egyszerűbb tesztek használatát, a feladatkiosztást. A felhasználók egy üzenőfalon és üzenetekben kommunikálhatnak egymással.
Kapcsolódó tartalmak:
Virtuális osztálytermek alkalmazásának tapasztalatai 
Útmutató

Hashtag.school

A tanítás és a tanulás igényeit figyelembe véve fejlesztették ki ezt a korszerű e-learning keretrendszert, amelynek kifejezetten erős a tevékenységeket és a játékosítást támogató része. A rendszer jól támogatja a tananyagok szerkesztését, sokszínű tesztmotorral rendelkezik, valamint támogatja a kollaboratív munkát és a beadandó feladatok kezelését, javítását is.

Kapcsolódó tartalmak:
Útmutató

Tananyag- és segédanyagkészítés pedagógusoknak

 Előadásvideó készítése

A Microsoft PowerPoint alkalmazása több funkciót is betölthet a digitális eszközökkel támogatott tanulási folyamatban. Az oktatási munkaformák közül a tanári előadást kiváltó digitális technológia, amelyet rögzíthetünk, majd MP4 formátumban az exportálást követően diákjainkkal megoszthatunk, így aszinkron módon, a távoktatás lehetőségeként is hasznossá válhat a tanári tevékenységünk során. Természetesen ugyanezt a funkciót a diákok maguk is használhatják, lehetőséget adva az egyéni projektmunkák vagy csoportban történő kollaboratív módszerekkel feldolgozott ismeretek rendszerezésére, átadására, alkotó módon történő bemutatására is. Egy tananyag feldolgozását kérhetjük diákjainktól PowerPoint videó funkcióval felvett „beszélő fejes” előadásként is. Ebben az esetben érdemes a Digitális Témahét ajánlásaként is megjelenő formatív értékelési eszközökkel (pl. checklist/értékelési lista) az önálló tanulási folyamatot támogatni, egyúttal a szummatív értékelés során elvárt eredmények lehetséges szintjeit is meghatározhatjuk.

Kapcsolódó tartalmak
Office 365 Oktatási verzió
Office 365 Regisztráció
Bemutató átalakítása videofájllá

Blog

A blog a technológiával támogatott tanulási tevékenységtípusok közül a digitális alkotás egyik hatékony eszköze lehet. A blogra, amely egy – a tanulók és a pedagógus által közösen szerkesztett –weboldal blogbejegyzések formájában egyaránt felkerülhetnek a pedagógus által kiadott feladatok elérhetőségei, a tanulói visszajelzések, a diákok tanulási naplói, illetve kreatív munkái (képek, videók, hangfájlok, grafikák stb.). Az, hogy a diákbejegyzéseket nemcsak a pedagógus, illetve az adott tanulócsoport láthatja, hanem egy tágabb online közösség (iskolaközösség, szülők, ismerősök) is, segítheti a diákok bevonódását a tanulási folyamatba. A tanulókban ugyanis ezáltal tudatosulhat, hogy mit jelent a nyilvánosság számára írni: a szélesebb olvasóközösség jobb teljesítményre, egyúttal felelősségvállalásra ösztönözheti őket.

Linkek:
https://www.blogger.com
https://www.tumblr.com/
https://wordpress.com/
https://kidblog.org

Kapcsolódó tartalmak:
Blogok és podcastok a témahéten (Bereczki Enikő Orsolya)

Vizuális rendszerezők

Az információk bemutatását, csoportosítását, feldolgozását segítő alkalmazások. A legfontosabb eszközök, amelyek mind a pedagógusok, mind a diákok számára hasznosak. A legismertebb alkalmazások: Creately, easel.ly, IdeaBoardz, Lino, Note.ly, Padlet, Pearltrees, Wakelet.

Kapcsolódó tartalmak:
https://wke.lt/w/s/Hpoly_

Podcast készítése

A podcast egy online „rádióműsor”, ami rendszeresen tesz közzé újabb epizódokat egy podcasttárhely-szolgáltatón keresztül. Ezekre az epizódokra a hallgatók feliratkozhatnak RSS-csatornán, vagyis a hírfolyamukba kérhetik azokat. Mivel podcastot bármilyen témáról lehet készíteni, és akár egy okostelefonnal is felvehetjük a hanganyagokat, nagyon sokrétű módon használhatjuk az oktatásban. Amellett, hogy a podcast készítése gazdagíthatja a tanulók tantárgyi tudását, hiszen ismereteket szereznek és osztanak meg egymással, jó lehetőséget biztosít a társas tanuláshoz. Amikor ugyanis a műsorukat tervezik, megtanulják a hangfájlok felvételét és szerkesztését, együtt kell működniük a feladatok megoldásához.

Linkek:
https://anchor.fm/

Kapcsolódó tartalmak:
Blogok és podcastok a témahéten (Bereczki Enikő Orsolya)

Wakelet

A Wakelet egy ingyenes felület, amely tartalmak létrehozását és rendszerezését teszi lehetővé mentés és megosztás céljából. Gyűjtemények készítésére (linkek, képek, videók), eredmények bemutatására, hírlevelek, digitális történetek létrehozására használható. A gyűjtemények közösen is szerkeszthetők és linkek vagy QR-kódok formájában is megoszthatók.

Kapcsolódó tartalmak:
Tanári útmutató (Novák Károly)
Példák – Digitális Témahét projektek

Fogalomtérképek

A fogalomtérkép egy olyan tanulásszervező eszköz, mely grafikus elemek megjelenítésével segíti az információk szervezését, rendszerezését, áttekinthető megjelenítését, és ezáltal a tananyag hatékony feldolgozását. Előzetes tudásfelmérésre és összefoglaláshoz is egyaránt alkalmazható. Használatával a tananyag lényeges momentumai emelhetőek ki, és az összefüggések is jobban átláthatóak.

Linkek:
https://www.canva.com/

Kapcsolódó tartalmak:
Hajnóczi Kristóf: Online fogalomtérkép szabadon szerkeszthető digitális egyéni gondolati háló
Dr. Főző Attila László: Fogalomtérképek az SDT-ben

Idővonalak készítése

Az idővonal tulajdonképpen egy virtuálisan elkészíthető látványos, grafikus időszalag. Használata során többen is dolgozhatnak benne, így alkalmazható csoportfeladatok esetén is. Minden olyan tantárgy tanítása során alkalmazható, ahol valamilyen eseményt, életrajzot, projekt menetrendet, lépések sorrendjét kell meghatározni. A történelemtanításában nagyon jól használható a myhistro alkalmazás.

Linkek:
https://www.tiki-toki.com/
https://www.timetoast.com/
http://www.myhistro.com/

Kapcsolódó tartalmak:
Timeline idővonal készítése
Segítség idővonal készítéséhez. (Sulinet súgó)

Canva

A Canva egy ingyenes online képszerkesztő alkalmazás, amelynek használatára alkotó és kreatív készségeket támogató módszereket építhetünk. Előnyei közé sorolható, hogy PC-n és mobilon egyaránt fut az alkalmazás, beépített sablonjainak köszönhetően az egyszerű szerkesztés, a megjelenés szempontjából pedig az igen izgalmas lehetőségeket magába rejtő megjelenés, legyen szó prezentáció, közösségi médiaelem, logó vagy kiadvány vagy akár grafikonok, infografikák létrehozásáról. Nemcsak a beépített elemekkel, fotókkal, sablonokkal és arculati elemekkel dolgozhat a felhasználó (gazdagnak mondható a szabad felhasználású elemek tára), de feltölthetünk saját fotókat, videókat is.

Kapcsolódó tartalmak:
Getting started with Canva – Video tutorials

Sway

A Sway a Microsoft webes tartalmak készítéséhez használható tartalomszerkesztője, amely az Office365 felhasználói (tanárok és tanulók számára egyaránt) számára további praktikus és a tananyagszerkesztés és felhasználás szempontjából gazdagabb tárházat kínál. A létrehozott swayekbe beágyazhatók saját tartalmak, valamint külső források tartalmai pl. YouTube-videók is. A webes tartalmak elkészítésének eredményeképpen egy, a PC-k és mobilok nézetéhez igazodó megjelenést kapunk. Komoly előnye továbbá, hogy a kollaboratív munkaformákat is támogatja, egyszerre akár többen is szerkeszthetik ugyanazon tartalmakat.

Kapcsolódó tartalmak:
Nádori Gergely: Swaybe bármit, Swayt bárhová – Tippek, trükkök

Metaverse

Mobiltelefonnal vagy tablettel használható demokratizált platform, amellyel bárki interaktív tartalmat hozhat létre a kiterjesztett valóságban.

Link:
https://studio.gometa.io/landing

Kapcsolódó tartalmak:
Metaverse feladatok készítése (útmutató)

Edpuzzle

Az EdPuzzle oldalra videókat tölthetünk fel, amelyeket egyszerűen felszabdalhatunk. Ezután kérdéseket illeszthetünk be az egyes videószakaszok után, emellett (hangos) megjegyzéseket is csatolhatunk a videóhoz. Az így létrehozott, videókra épülő tananyagokat ezután megoszthatjuk a tanulócsoportunkkal. A diákok az órán, vagy otthon is feldolgozhatják a feladatot, a haladásukat pedig nyomon tudjuk követni a felületen. A videókat megtekintve akkor tudnak a tanulók továbblépni az egyes szakaszok után, ha a kérdéseket megválaszolják. Az alkalmazás angol nyelvű, de nagyon egyszerű a használata.

Kapcsolódó tartalmak:
EdPuzzle segítségével a tanulók egyéni igényeiért (Balassa Emese)

Prezi Video

A Prezi Video Basic csomagja egy ingyenes program, amely lehetőséget teremt a saját tananyagok létrehozására. A program PC-n és laptopon fut, mobilon nem használható, viszont egyszerű és izgalmas megjelenésű előadásokat vehetünk fel mi magunk vagy ajánlhatjuk önálló alkotó tevékenységként a diákjaink számára. Izgalmas lehetősége a programnak, és egyúttal a diákok együttműködésére is lehetőséget adó funkció, az újraszerkesztés, amelynek segítségével egy, már elkészült előadás anyagát átszerkeszthetjük, kiegészíthetjük. Amennyiben szeretnénk a diákok együttműködését is fejleszteni, a készített videókat kiegészíthetik, fejleszthetik, vagy akár meghatározva a csoportmunkában résztvevők szerkesztői sorrendjét, egy teljes témakört is feldolgozhatnak közösen.

Kapcsolódó tartalmak:
Somlai-Fischer Ádám: Prezi Video tanároknak

Audacity

Az Audacity egy ingyenesen letölthető hangszerkesztő program, amely Mac, Windows és Linux környezetben is fut. Magyar nyelven is elérhető, a használata egyszerű, átlátható menüvel és eszköztárral. Természettudományos tantárgyak tanításában is jól használhat a hangtan tanításában, illetve mérések is végezhetők vele.

Link:
https://sourceforge.net/projects/audacity/

Kapcsolódó tartalmak:
Hangszerkesztés Audacityvel
Számítógépes mérések az Audacity programmal
A nehézségi gyorsulás értékének meghatározása Audacity számítógépes mérőprogram segítségével

Feladatkészítés és -kiosztás

LearningApps.org

A LearningApps egy olyan multimédiás oktatási segédanyag, amely segítségével tankockákat állíthatunk elő. Használata egyszerű és semmilyen technikai előképzettséghez nem kötött. Tanításhoz és önálló gyakorláshoz alkalmazható. Az elkészült tankockák nem önmagukban használatos tanítási egységek, megfelelő tanulási környezetbe kell beépíteni azokat. Bármilyen mobil eszközön használható iskolában, otthon vagy akár útközben is.

Kapcsolódó tartalmak:
Tankockák kezdőknek és haladóknak (Novák Károly)
Digitális Témahét webinárium: LearningApps.org – tippek és trükkök tankockázóknak (Novák Károly)

Socrative

A Socrative egy kérdőívkészítő alkalmazás, amely minden online eszközön elérhető böngészőből használható. Többféle kérdéstípus alkotható benne. A válaszadást követően a diákok egyből visszajelzést kaphatnak a helyes megoldásról. A kérdőív készítőinek ingyenesen regisztrálniuk kell, azonban a kitöltéshez nem szükséges a regisztráció.

Kapcsolódó tartalmak:
Nádori Gergely: Mi mindenre használhatjuk a Socrative-ot?

Quizlet

A Quizlet feladatkészítő ugyan angol nyelvű, de nagyon egyszerű a használata, a menüsora könnyen áttekinthető. Az oldal a szókártyák elvén működik, de nemcsak idegen nyelv tanításakor érdemes használni, hanem bármilyen tantárgyhoz. A rendszer többféle feladatsort generál a beírt szókártyákból, így alkalmas a fogalmak és a hozzájuk tartozó rövid definíciók egyéni gyakoroltatására az órán és akár otthon is. Érdemes az osztályteremben a live funkciót használni, mert miközben a csoportok versenyeznek egymással, a tanulók közti együttműködésére van szükség a helyes fogalompárok megtalálásához.

Kapcsolódó tartalmak:
Bevezetés a quizlet.com feladatkészítő oldal használatába (Bánné Mészáros Anikó)
Quizlet bemutatás (Horváth Csaba)

GeoGebra

A nemcsak a geometriához, hanem a tágabb értelemben vett matematikatanításhoz, sőt bizonyos természettudományos témákhoz is szorosan kapcsolódó alkalmazások, tan- és segédanyagok érhetőek el a Geogebra weboldalán. A GeoGebra talán a világ egyik legismertebb tanulást támogató szoftvere. A keresőmotor segítségével hihetetlen mennyiségű kész tananyag közül választhatnak a kollégák, kreativitásukat pedig próbára tehetik a saját tananyagok fejlesztésében is. Az online elérhetőség kiválóan támogatja az otthoni munkát és gyakorlást. A GEOMATECH/ projekt keretében fejlesztett magyar nyelvű tananyagok.

Online szinkron megoldások a közös munkához

Skype/Teams

A Microsoft Teams egy, az online együttműködést támogató, az oktatási intézmények, tanárok és tanulók számára ingyenesen elérhető alkalmazás. Lehetőséget ad arra, hogy tanulóinkkal, vagy akár kollégáinkkal csevegjünk, videókonferenciákat rendezzünk, fájlokat osszunk meg és tároljunk. Az Office365 webes verzióival kiegészítve akár OneNote, Word vagy PowerPoint fájlokat oszthatunk meg, szerkeszthetünk közösen. Az alkalmazás számítógépen, okoseszközökön is használható.

Google Hangouts

A Google Hangouts egy ingyenesen letölthető, a közösségi kommunikációt és kapcsolattartást támogató alkalmazás. Csevegés és videóhívás funkciói segítségével könnyedén tarthatjuk a kapcsolatot diákjainkkal, kollégáinkkal. Az alkalmazás előnye, hogy számítógépen, Android és Apple eszközökön egyaránt használható.

Webex

A Webex videokonferenciák, virtuális megbeszélések, virtuális tantermek létrehozásához alkalmazható felhőalapú szolgáltatás. A jelen helyzetre való tekintettel, a szolgáltató a következő kiegészítő szolgáltatásokat vezette be: időkorlát nélküli használat, akár 100 résztvevő egyidejű támogatása, megnövelt konferenciaszolgáltatások.

Programozás

micro:bit

A BBC micro:bit egy egyszerű és olcsó programozható mikroszámítógép, melyet böngészőből lehet többféle programozási nyelven (blokkalapú nyelv, Scratch, Javascript, Python) programozni. A tanórai és otthoni felhasználást megkönnyítendő a http://microbit.org oldalról elérhető programozási felületen egy szimulációs környezetet is kialakításra került, így akár eszköz nélkül is lehet kódolni, majd a megírt programokat ki is lehet próbálni. Az oldal 200-nál is több kipróbált feladatot kínál az alapszintű programozási feladatoktól kezdve egészen a projektszerű összetett feladatokig. A micro:bit Magyarországon is nagyon népszerű, az ELTE T@T labor lelkes csapatának köszönhetően már egy szakköri füzetből (http://microbit.inf.elte.hu/szakkori-anyag/) is meríthetnek ötleteket az érdeklődő kollégák, illetve további hasznos linkek találhatóak ezen a weboldalon.

Kapcsolódó anyagok:
A micro:bit szakköri anyag
Egyéb micro:bites segédanyagok
Projektek micro:bitek használatával
Tanórák micro:bitek használatával

micro:bit classroom

Ugyan még csak béta verzióban fut a https://classroom.microbit.org weboldalon elérhető szolgáltatás, de mindenképpen figyelemre méltó az a kezdeményezés, melynek keretében egy egyszerű, de rendkívül hasznos tanulásmenedzsment-rendszerrel bővült a már eddig is népszerű microbit.org oldal. Az egyszerű csoportszervezést, a programkódok megosztását, a tanulói munkák nyomon követhetőségét és elmenthetőségét támogató környezet méltán kelti fel a kollégák érdeklődését.

code.org

A code.org magyarul elérhető tananyagokat állított össze a programozás iránt érdeklődők számára. A „Tanulj a Kód Stúdióban” című oldalon korosztályi bontásban találhatók meg a programozás világába lépésről-lépésre történő bevezetést kínáló különböző szintű feladatok.

A dokumentumban közölt linkek a 2020. március 12-én elérhető oldalakra mutatnak.
Az UNESCO ajánlása a témához kapcsolódóan (angol nyelven).