Közgyűjteményi tartalmak a tanulás támogatásában – A Digitális Pedagógiai Módszertani Központ módszertani ajánlásai digitális munkarend idején

A Digitális Pedagógiai Módszertani Központ munkatársai már a tavalyi digitális munkarendre való átállás idején is számos cikkel, írással, webináriummal és személyes segítséggel igyekezett támogatni az intézményeket. A tapasztalatok és a közös tudás számos olyan tartalmat, ajánlót, jó gyakorlatot hozott létre, amelyek a jelenlegi digitális munkarend idején is hasznos segítsége lehet pedagógusoknak, intézményeknek. Ezek a tartalmak honlapunk Digitális munkarend oldalán is elérhetők!

A DPMK a Digitális Témahét programmal karöltve, rendszeresen megjelenő ajánlókkal szeretne gyakorlati támogatást nyújtani a digitális pedagógiai folyamatok tervezéséhez, megvalósításához.

Digitális pedagógiai módszertani ajánlások

Harmadik részét olvashatják a Digitális pedagógiai módszertani ajánlások gyűjteménye című online kiadvány bemutatásának. Sorozatunkban a kötet azon fejezeteire irányítjuk rá a pedagógusok figyelmét, amelyek hasznos iránymutatást adnak, tanácsokat, javaslatokat fogalmaznak meg a távolléti oktatás digitális pedagógiai gyakorlatát érintő kérdésekre. Jelen ajánlások a közgyűjteményi tartalmak köré épülnek.

A közgyűjtemények oktatási célú digitálistartalom-szolgáltatásai

Az adatalapú társadalomban való eligazodáshoz nélkülözhetetlen, hogy a tanulók mérlegelő gondolkodásának fejlesztése, jártasságuk növelése az információk kritikus befogadása, értékelése és újraalkotása során. A digitális közgyűjteményi adatbázisok hiteles és megbízható forrásként szolgálnak a tanulók számára, tökéletes terepet nyújtva az információ- és adatmenedzsment terén való jártasságuk kialakulására, fejlesztésére. Az írás összefoglalja, milyen készségek, kompetenciaterületek fejlődhetnek, ha diákjaink tudásukat a közgyűjtemények segítségével is bővítik, valamint részletesen bemutatja azokat a szolgáltatásokat és aloldalakat, amelyek kifejezetten a tanítási-tanulási folyamat támogatása érdekében jöttek létre. Az olvasó megismerheti a múzeumok és a könyvtárak adta tengernyi információszerzési lehetőséget, továbbá a pedagógusok ingyenesen elérhető oktatási tartalmakkal, módszertani segédletekkel is gazdagodhatnak.

Kapocs – Közgyűjtemények új szerepben

A Kapocs címmel megjelent kiadvány egy lehetőség a közgyűjtemények, a köznevelésben érintett pedagógusok, illetve diákok számára arra, hogy – pandémián innen és túl – hiteles és minőségi online forrásokat használhassanak fel a tanulási-tanítási folyamat során. De hívhatjuk egy különleges kalandnak is, amelynek során a passzív befogadó helyett aktív, alkotó résztvevőjévé válhatnak a virtuális kiállítások világának, lehetőséget nyújtva az élményszerű tanulásra.

Az online kiadvány segítséget nyújt a pedagógusoknak a közgyűjteményi tartalmak közötti hatékony keresésben. A rövid tartalmi ismertető mellett, korosztályi besorolás, fejlesztendő kompetenciák, javasolt munkaformák és módszerek, valamint a kerettantervhez kapcsolódó kulcsszavak is támogatják a pedagógiai eszközrendszer bővítését. A gyűjteménybe összeválogatott tartalmak mellett található módszertani ötletek diákoknak szóló feladatai és a javasolt alkalmazások konkrét segítséget adnak a napi pedagógia gyakorlat tervezéséhez is.

A Kapocs kiadvány azonos című online tárlata hat közgyűjtemény szakembereinek közreműködésével jött létre. Az  ingyenesen bárki számára elérhető kiállítás a Thinglink végtelenül rugalmas platformján tekinthető meg. A múzeumpedagógiai kooperációval összekapcsolt gyűjtemények elsődlegesen pedagógusoknak szólnak azzal a céllal, hogy bemutassák, egy-egy gyűjteményi anyag bősége mennyi mindennel tudja támogatni a tanárok munkáját.

Keress rá és hallgass bele! – A Digitális Pedagógiai Módszertani Központ webináriumi ajánlója

Keress rá és hallgass bele! rovatunkban a Digitális Pedagógiai Módszertani Központ (DPMK) Digitális Témahét programjának keretében készült webináriumokból rendszeresen ajánlunk előadásokat, egy-egy kiemelt, az online tanítás és tanulás során felmerülő pedagógiai kérdés, cél mentén. Célunk, hogy kiemelten a Digitális Pedagógiai Tudásbázis, valamint a DPMK és a Digitális Témahét támogatói platformjain való eligazodást segítsük, hatékony és gyors támogatást nyújtva a digitális munkarendre való átállás során. Közgyűjteményi ajánlónkat ezúttal beépítettük a módszertani ajánlások közé.

Közgyűjteményi webináriumok pedagógusoknak

A digitális közgyűjteményi fejlesztéshez kapcsolódva, a Digitális Témahét programjai keretében is több, a közgyűjtemények online oktatást segítő programjait bemutató előadásra került sor. A Magyar Nemzeti Múzeum, a Petőfi Irodalmi Múzeum, a Magyar Nemzeti Galéria, a Magyar Nemzeti Levéltár, a Szépművészeti Múzeum, az Országos Széchényi Könyvtár bemutatott tartalmai válaszokat keresnek és kínálnak az alábbi kérdésekre:

  • Mit tehet egy múzeumpedagógus pandémia idején, ha nem szeretne lemondani a diákokról, tanárokról, közönségéről, közösségéről?
  • Miért lehet fontos egy élőben megtartott online tárlatvezetés vagy önálló felfedezés?
  • Hogyan alkalmazhatók az online közgyűjteményi tartalmak iskolai keretek között?
  • Hogyan használhatják a pedagógusok oktatási céllal a levéltári dokumentumokat és a hozzájuk kapcsolódó oktatási összeállításokat?
  • Hogyan használhatják a nyelvemlékeinket ismertető szövegeket és multimediális anyagokat a tanítási gyakorlatban?

Kérdezzen, és mi válaszolunk!

A Digitális Pedagógiai Módszertani Központ munkatársai digitális fogadóóra keretében vállalják azon egyedi, elsősorban a tanítási-tanulási folyamatban jelentkező digitális pedagógiai megoldásokra, pedagógiai módszertani alkalmazásokra, illetve azok tanulási folyamatba építésére vonatkozó kérdéseik megválaszolását, amelyekre a már közzétett írásokban csak kevéssé tudtak fókuszálni.

A tapasztalatok szerint az eszközhasználat során felmerülő kérdések zöme a felhasználásra kerülő eszközök paramétereiből és a felhasználási környezetből következik, így ezekben valószínűleg kisebb hatékonysággal tudunk támogatást nyújtani. Kérdéseikre akkor tudunk valóban támogató választ adni, ha a lehető legtöbb részletet megadnak a felmerült problémával kapcsolatosan. Sokat segíthet számunkra azon kísérletek leírása is, amelyek nem vezettek eredményre, hiszen ezáltal a szóban forgó megoldási alternatívát eleve ki tudjuk szűrni a javaslatainkból.

Kérdéseiket a szakmai_tamogatas@djnkft.hu e-mail címen tehetik fel!