Átmenet a különböző munkarendek között – A Digitális Pedagógiai Módszertani Központ módszertani ajánlásai digitális munkarend idején

A különböző munkarendek közötti átmenetek szabályozása és támogatása 

A járványhelyzet napi alakulása folyamatos alkalmazkodást követel tőlünk az élet minden területén. Az újranyitás – legyen az az egész intézményé vagy csupán egy-egy osztályé – napjaiban számos változtatás indokolt a nevelési-oktatási intézmények számára, miközben – az egyes munkarendek közötti átállás során – az egészségügyi kockázatokkal szembeni védekezés mellett az oktatás folyamatosságát is biztosítani kell.

Ebben a korántsem könnyű helyzetben nyújt szakmai támogatást a Digitális Pedagógiai Módszertani Ajánlások Gyűjteményének 17. fejezete. Mint írják, nem létezik univerzális megoldás, egy ilyen dokumentum nem képes minden iskolára konkrét intézkedéseket megfogalmazni”, az általuk összegyűjtött ajánlások és javaslatok azonban sokban segíthetik az oktatás folyamatosságának biztosítását.

Az egyes munkarendek (jelenléti, vegyes, digitális) közötti rugalmas és adaptív oktatási folyamatok, tevékenységek és módszerek kiválasztásához és megszervezéséhez javasolt szempontokat a helyi és intézményi szintű szabályozások fontosságát szem előtt tartva igyekeztek összefoglalni a szakértők.

Ajánlásukban az oktatási-nevelési intézmények veszélyhelyzetben való működését támogató munkacsoportok céljainak és feladatainak meghatározása mellett olyan, a járványhelyzet miatt kiemelt jelentőségű feladatokhoz adnak támogató ajánlásokat, mint a közösségépítés és a rehabilitációs időszak, a felzárkóztatás és a differenciált tanulási utak, valamint a tanulói jóllét biztosítása.

Végül a digitális munkarend során teret nyert digitális technológiával támogatott tanulás, tanítás és a tanulástámogatás lehetséges eszközeinek és módszereinek a jelenléti oktatás keretei közé adaptálásával, implementálásával kapcsolatos legfontosabb kérdéseket összegzi az adott fejezet.

Ezúton szeretnénk újból a figyelmükbe ajánlani a Digitális Pedagógiai Módszertani Ajánlások Gyűjteményének a Beavatkozási javaslatok a lemaradással, kimaradással veszélyeztetett csoportok támogatására című fejezetét, hiszen számos intézmény tett különböző intézkedéseket a digitális munkarend szempontjából kifejezetten veszélyeztetett tanulók oktatásból való kiesésének, leszakadásának megelőzésére. Ez a fejezet a távolléti oktatás körülményeiből, feltételeiből adódó problémák azonosítására és az azokra adható további megoldási javaslatok bemutatásával segíti az intézmények és a pedagógusok munkáját.

Kérdezzen, és mi válaszolunk!

A Digitális Pedagógiai Módszertani Központ munkatársai digitális fogadóóra keretében vállalják azon egyedi, elsősorban a tanítási-tanulási folyamatban jelentkező digitális pedagógiai megoldásokra, pedagógiai módszertani alkalmazásokra, illetve azok tanulási folyamatba építésére vonatkozó kérdéseik megválaszolását, amelyekre a már közzétett írásokban csak kevéssé tudtak fókuszálni.

A tapasztalatok szerint az eszközhasználat során felmerülő kérdések zöme a felhasználásra kerülő eszközök paramétereiből és a felhasználási környezetből következik, így ezekben valószínűleg kisebb hatékonysággal tudunk támogatást nyújtani. Kérdéseikre akkor tudunk valóban támogató választ adni, ha a lehető legtöbb részletet megadnak a felmerült problémával kapcsolatosan. Sokat segíthet számunkra azon kísérletek leírása is, amelyek nem vezettek eredményre, hiszen ezáltal a szóban forgó megoldási alternatívát eleve ki tudjuk szűrni a javaslatainkból.

Kérdéseiket a szakmai_tamogatas@djnkft.hu e-mail címen tehetik fel!

 

A kiemelt kép forrása: Legényné Balogh Ágota tanítónő, történelemtanár órát tart másodikos osztályában, a nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskolában 2017. október 5-én, a pedagógusok világnapján. MTI Fotó: Balázs Attila