Differenciálás digitális környezetben – A Digitális Pedagógiai Módszertani Központ módszertani ajánlásai digitális munkarend idején

A differenciált és az egyéni sajátosságokra tekintettel egységesen szervezett, azaz adaptív oktatás elveire az online tanulás idején is alapvető szervezőelvként érdemes gondolnunk. Az egyéni sajátosságokra érzékeny pedagógiai attitűd fontossága fel is erősödhet e tanulási forma során, hiszen nem vagyunk közvetlenül a diákjaink mellett, sok esetben csak a digitális eszközök diagnosztikus funkcióit felhasználva követhetjük nyomon haladásukat az online térben. A digitális eszközök, az alkalmazások a differenciált tanulás pedagógiai céljait szerencsére nagyon hatékonyan képesek támogatni, hiszen az egyidejű és gyors válaszadás lehetőségét, a kapott válaszok hatékony, adatalapú értékelését teszik lehetővé. Mai ajánlásunkban néhány, a differenciálást támogató digitális pedagógiai módszert, eszközt és alkalmazást osztunk meg önökkel.

A Hogyan készítsünk projektet? címmel készült videóelőadások Differenciálj, ebben a digitális eszközök nagy segítségedre lesznek! című részében az egyéni sajátosságokat figyelembe vevő tevékenységek tervezéshez találunk számos gyakorlatias szempontot. Az előadás az integrációs mátrix digitális eszközökre adaptált lehetőségeit járja körül, végül pedig egy a digitális tanösvény készítését támogató alkalmazás, a Symbaloo Learning Path módszerbe ágyazott példáját is bemutatja.

Amennyiben a digitális tanösvény létrehozása felkeltette érdeklődésüket, de nem ismerik még az alkalmazás használatát, javasoljuk, hogy hallgassák meg a Digitális Témahét Tanuljunk együtt! webináriumsorozatának Digitális tanulási ösvények készítése (Symbaloo Learning Path) című, képzés jellegű előadását, amelynek segítségével lépésről lépésre, az előadóval együtt haladva sajátíthatják el az alkalmazás használatát.

Végül az értékelés és a differenciálás témáinak összekapcsolódására láthatunk egy fordított osztálytermi példát a Homérosz: Iliász címmel megjelent magyar nyelv és irodalom tantárgyra épülő tematikus tervben. A pedagógiai tervben továbbá számos olyan digitális pedagógiai módszerrel ismerkedhetünk meg, amelyeket más, akár nem szépirodalmi művek közös értelmezése, hanem konkrét tananyagrészek feldolgozása során is alkalmazhatunk.

Amennyiben további ötleteket szeretne felfedezni a digitális eszközökkel is támogatott értékelési megoldásokra, keresse fel a Digitális Pedagógiai Módszertani Központ tudásbázisát, amely számos más területen is segítségére lehet.

Kérdezzen, és mi válaszolunk!

A Digitális Pedagógiai Módszertani Központ munkatársai digitális fogadóóra keretében vállalják azon egyedi, elsősorban a tanítási-tanulási folyamatban jelentkező digitális pedagógiai megoldásokra, pedagógiai módszertani alkalmazásokra, illetve azok tanulási folyamatba építésére vonatkozó kérdéseik megválaszolását, amelyekre a már közzétett írásokban csak kevéssé tudtak fókuszálni.

A tapasztalatok szerint az eszközhasználat során felmerülő kérdések zöme a felhasználásra kerülő eszközök paramétereiből és a felhasználási környezetből következik, így ezekben valószínűleg kisebb hatékonysággal tudunk támogatást nyújtani. Kérdéseikre akkor tudunk valóban támogató választ adni, ha a lehető legtöbb részletet megadnak a felmerült problémával kapcsolatosan. Sokat segíthet számunkra azon kísérletek leírása is, amelyek nem vezettek eredményre, hiszen ezáltal a szóban forgó megoldási alternatívát eleve ki tudjuk szűrni a javaslatainkból.

Kérdéseiket a szakmai_tamogatas@djnkft.hu e-mail címen tehetik fel!