Motiváló órakezdés online környezetben – A Digitális Pedagógiai Módszertani Központ módszertani ajánlásai digitális munkarend idején

A Digitális Pedagógiai Módszertani Központ munkatársai már a tavalyi digitális munkarendre való átállás idején is számos cikkel, írással, webináriummal és személyes segítséggel igyekezett támogatni az intézményeket. A tapasztalatok és a közös tudás számos olyan tartalmat, ajánlót, jó gyakorlatot hozott létre, amelyek a jelenlegi digitális munkarend idején is hasznos segítsége lehet pedagógusoknak, intézményeknek. Ezek a tartalmak honlapunk Digitális munkarend oldalán is elérhetők!

A DPMK a Digitális Témahét programmal karöltve készülő, immár negyedik alkalommal megjelenő ajánlóknak most a szerkezetét is átszabtuk, hiszen a szokásos rovatok helyett mindössze egyetlen témát járunk körbe.

Cikkünkben az online kontaktórák, másképp a szinkrón tanítási-tanulási folyamatok motivációjával kapcsolatos módszertani megoldásokat ajánljuk pedagóguskollégáink figyelmébe. Minden bizonnyal a figyelem és érdeklődés felkeltése. illetve fenntartása az egyik legnehezebb feladata egy pedagógusnak a tanteremben megvalósuló oktatás során is. Az online térben további nehézségekkel kell számolnunk, hiszen nem mehetünk oda és nem érinthetjük meg a vállát egy éppen elkalandozó figyelmű diákunknak, továbbá azt sem tudjuk állandóan ellenőrizni, hogy a párhuzamosan folytatnak-e más tevékenységet is. A bezártság és a tehetetlenség pedig a motivációnkra is negatívan hathat. Éppen ezért érdemes a kevesebb feladatmennyiség mellett az érdekes, kreatívabb és figyelemfelkeltésre alkalmas digitális módszereket alkalmazni.

Ahogy egy zenekari nyitány is megadja az alapmű befogadásával kapcsolatos élményünket, úgy a tanulási-tanítási folyamat kezdőpontja is meghatározó diákjaink számára. A szinkrón tanulási helyezetekben érdemes kezdésként minden alkalommal valamilyen ráhangoló, a diákok érzelmi állapotát, viszonyulását az adott tananyagra irányító, valamint előzetes ismereteiket is diagnosztizáló digitális eszközt alkalmazni.

Az érdeklődés felkeltésére alkalmas, online elérhető vagy megosztható oktatási célú tartalmak típusai lehetnek:

  • videók (például ismeretterjesztő filmek, dokumentumfilmek, szórakoztató filmek, oktatási célú mozgóképek);
  • képek, műalkotások;
  • zeneművek (például a diákjaink érdeklődési területeinek megfelelő, akár populáris, akár a pedagógus által kiválasztott zeneművek, effektek);
  • hanganyagok (például rádiójátékok, versek, interjúk);
  • kerettörténetek: elsősorban 1–6. évfolyamon lehet motiváló egy a tanulási folyamatot kerettörténetbe ágyazó szerkezet, például egy fiktív levél, amely valamilyen szakértői szerepet (tudós, kutató, segítő) ajánl a diákok számára.

Digitális eszközök, amelyek a ráhangoló tevékenységeket, illetve az előzetes ismereteket diagnosztizáló tevékenységeket támogatják:

Online elérhető adatbázisok (a teljesség igénye nélkül):

Kapcsolódó webinárium:

  • A Hogyan készítsünk projektet címmel készült videósorozatunk Kezd a kontaktórát interaktívan! epizódja összefoglalja a digitális eszközökkel támogatott ráhangoló és diagnosztikus mérésre alkalmas pedagógiai módszereket, konkrét digitális eszközbemutatással összekapcsolva.

Kapcsolódó óraterv a Tudásbázisban:

  • Az oktatóvideóban és a cikkben is javasolt Edpuzzle alkalmazás órai használatára láthatunk egy nagyon izgalmas, az angolnyelv-órákon az online tanulás során is felhasználható tevékenységet az A Day in the Life című óratervben.

Kérdezzen, és mi válaszolunk!

A Digitális Pedagógiai Módszertani Központ munkatársai digitális fogadóóra keretében vállalják azon egyedi, elsősorban a tanítási-tanulási folyamatban jelentkező digitális pedagógiai megoldásokra, pedagógiai módszertani alkalmazásokra, illetve azok tanulási folyamatba építésére vonatkozó kérdéseik megválaszolását, amelyekre a már közzétett írásokban csak kevéssé tudtak fókuszálni.

A tapasztalatok szerint az eszközhasználat során felmerülő kérdések zöme a felhasználásra kerülő eszközök paramétereiből és a felhasználási környezetből következik, így ezekben valószínűleg kisebb hatékonysággal tudunk támogatást nyújtani. Kérdéseikre akkor tudunk valóban támogató választ adni, ha a lehető legtöbb részletet megadnak a felmerült problémával kapcsolatosan. Sokat segíthet számunkra azon kísérletek leírása is, amelyek nem vezettek eredményre, hiszen ezáltal a szóban forgó megoldási alternatívát eleve ki tudjuk szűrni a javaslatainkból.

Kérdéseiket a szakmai_tamogatas@djnkft.hu e-mail címen tehetik fel!