Hátrányos helyzetű tanulók a digitális munkarendben – A Digitális Pedagógiai Módszertani Központ módszertani ajánlásai digitális munkarend idején

Olyan webináriumot ajánlunk figyelmükbe, amelyben három olyan iskola – illetve azok pedagógusa, intézményvezető-helyettese – mutatja be a hátrányos helyzetű tanulókkal való foglalkozásuk – módszertanában nagyon különböző –, de bizonyos értelemben azonos célcsoportot érintő mindennapjait.

A Burattino Iskola és Gyermekotthon képviseletében Kissné Fleck Éva igazgatóhelyettes, a Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnáziumból Mucsa Angéla tanárnő, a „Pinokkió Akadémia” Gimnázium, Szakgimnázium és AMI részéről pedig dr. Győrfi Éva igazgatóhelyettes mesélt pedagógiai programjukról, a célcsoportjukról, illetve arról, hogyan szervezték meg a tavaly márciusban életbe lépett digitális munkarendben zajló online tanulást. A tavalyi év során megvalósult beszélgetés számos olyan módszertani megoldást, tapasztalatot és javaslatot fogalmaz meg, amelyeket mindennapi pedagógiai gyakorlatunkban mi is megvalósíthatunk.

A beszélgetés során többek között választ kaphatunk arra, hogy:

  • milyen akciótervek mentén történhet a digitális munkarendre való átállás eszközigényeinek biztosítása a diákok számára;
  • milyen alapvető problémákkal találkozhatunk a hátrányos helyzetű tanulók esetében;
  • milyen mentális és gyakorlati támogatást kell biztosítania az intézményeknek és a pedagógusoknak a hátrányos helyzetű tanulók számára;
  • hogyan szervezhetünk intézményünkben nem osztályszintű célcsoportokat az egyéni sajátosságok mentén;
  • melyek azok a szakmai erőforrások, amelyek alapvetőek, ha hátrányos helyzetű tanulókkal foglalkozunk;
  • milyen támogatási formák segíthetik a leszakadó, kritikus helyzetű diákokat (például speciális támogatási formák nyújtása az évismétlés elkerüléséhez);
  • milyen szakmai együttműködési formákat igényel a hátrányos helyzetű tanulókkal való pedagógiai munka.

A webinárium ezen a linken tekinthető meg.

Digitális pedagógiai módszertani ajánlások

Beavatkozási javaslatok a lemaradással, kimaradással veszélyeztetett csoportok támogatására

A kiadvány 12. fejezete a digitális munkarend során támogatást, segítséget igénylő tanulók azonosításához és a kifejezetten veszélyeztetett tanulók oktatásból való kiesésének, leszakadásának megelőzéséhez nyújt módszertani segítséget. Megtudhatják, hogy e tekintetben mely kockázati csoportokra kell különös figyelmet fordítani, milyen alapfeltételeknek kell teljesülniük a digitális munkarendben való részvétel során, valamint, hogy milyen szempontok vizsgálatával ismerhetjük fel a lemaradásban, kimaradásban potenciálisan érintetteket. Választ kaphatnak az alábbi kérdésekre is:

  • Hogyan hasznosíthatóak a távtanításban a jelenléti oktatásból hozott tanulói részvételhez, magatartáshoz, teljesítményhez kapcsolódó adatok?
  • Hogyan gyűjthetünk érdemi információt a szülőktől és a tanulóktól az azonosítás folyamatához?
  • Milyen lépéseket tehet az intézmény?

Az ajánlás válaszokkal és gyakorlati tanácsokkal szolgál az olvasók számára, valamint konkrét kérdőívjavaslatokat, módszereket és eljárásokat mutat be, amelyekkel hatékonyan támogathatjuk az érintett diákok egyéni tanulási útját.

Oktatást támogató szolgáltatások a digitális munkarend idején

A járványhelyzet következtében bővült azon tanulók köre, akiket intézményi szinten is különös figyelemmel kell kísérni annak érdekében, hogy megakadályozzuk lemaradásukat, lemorzsolódásukat. Az iskoláknak lehetőségük van a diákot körülvevő társadalmi, szociális és intézményi háló mozgósítására, belső és külső erőforrásaik felhasználásával támogatva a veszélyeztetett tanuló előrehaladását. Az iskola különböző szereplőinek együttműködésével, valamint az iskolán kívüli szervezetek bevonásával megteremthető a hatékony, egyedi igényeknek megfelelő segítségnyújtás lehetősége. A 14. fejezetből megismerhetik a különböző szervezetek szerepét; azt, hogy miként vonhatóak be a tanulók támogatásának folyamatába; valamint, hogy milyen további tevékenységek segíthetik még ezen támogató szolgáltatások eredményességét.

Kérdezzen, és mi válaszolunk!

A Digitális Pedagógiai Módszertani Központ munkatársai digitális fogadóóra keretében vállalják azon egyedi, elsősorban a tanítási-tanulási folyamatban jelentkező digitális pedagógiai megoldásokra, pedagógiai módszertani alkalmazásokra, illetve azok tanulási folyamatba építésére vonatkozó kérdéseik megválaszolását, amelyekre a már közzétett írásokban csak kevéssé tudtak fókuszálni.

A tapasztalatok szerint az eszközhasználat során felmerülő kérdések zöme a felhasználásra kerülő eszközök paramétereiből és a felhasználási környezetből következik, így ezekben valószínűleg kisebb hatékonysággal tudunk támogatást nyújtani. Kérdéseikre akkor tudunk valóban támogató választ adni, ha a lehető legtöbb részletet megadnak a felmerült problémával kapcsolatosan. Sokat segíthet számunkra azon kísérletek leírása is, amelyek nem vezettek eredményre, hiszen ezáltal a szóban forgó megoldási alternatívát eleve ki tudjuk szűrni a javaslatainkból.

Kérdéseiket a szakmai_tamogatas@djnkft.hu e-mail címen tehetik fel!