Értékelés digitális környezetben – A Digitális Pedagógiai Módszertani Központ módszertani ajánlásai digitális munkarend idején

Digitális technológia az értékelésben a vegyes és a digitális munkarend idején

A hivatkozást követve arról informálódhatnak, hogyan találhatók meg az adott helyzethez és tanulócsoporthoz vagy éppen az egyénhez leginkább illeszkedő értékelési módszerek és eszközök a digitális munkarend során. Érdemes újragondolni és felfrissíteni a korábban használt eszköztárunkat a tanulói értékelés folyamatában is, bevonva a digitális eszközök és alkalmazások által kínált tengernyi lehetőséget. A hagyományos, jól bevált értékelőeszközök a digitális térben kevéssé bizonyulnak hatékonynak, így az ajánlásban különféle az online tanulási-tanítási folyamatban is eredményesen alkalmazható, diagnosztikus, formatív és szummatív eszközöket ismerhetnek meg, s olyan tanácsokat, módszertani segítséget kaphatnak, melyekkel a diákok számára is érdekesebbé és vonzóbbá tehető a tanórai tevékenység.

Új értékelési stratégiák a távtanítás idején

Keress rá és hallgass bele! sorozatunkban a digitális munkarendben is alkalmazható értékelési formákról, alapelvekről, új megközelítésekről tájékozódhatnak. Bár a webináriumi előadás közel egy éve hangzott el az előző tanév távtanításának idején, de az ott elhangzott gondolatok, javaslatok a jelen időszakban is határozottan érvényesek. Nádori Gergely előadásában a klasszikus megoldások helyett, mellett olyan lehetőségeket, ajánlásokat mutat be, amelyek a digitális munkarend során hatékonyan alkalmazhatók.

Választ keres azokra a kérdésekre többek között, hogy

 • milyen értékelési formák lehetnek hasznosak a távtanításban;
 • hogyan kérdezzünk és milyen kérdéseket érdemes feltenni;
 • milyen teszteket, hogyan érdemes alkalmazni;
 • miért jó a probléma-adás oldaláról megközelíteni a témafeldolgozást;
 • mi az a fordított kérdés, hogyan és mikor érdemes alkalmazni;
 • milyen összefüggéseket találunk a „kistétű” és a „nagytétű” szummatív értékelés során, és hogyan jelölhetjük ki ezekkel a feladatainkat.

Hangsúlyozza és javaslatokat tesz

 • az önértékelés fontosságára, használatára a gyakorlatban;
 • a komplex értékelésre:
  • a projektmunkák ösztönzésére, értékelésére;
  • az együttműködés;
  • az önálló kutatás;
  • a fejlődés értékelésére;
 • társértékelésre.

Az előadás egyik legfontosabb üzenete, hogy „érdemes lenne az értékelés felől sokkal inkább elmozdulni és visszajelzésben gondolkodni (…), az lenne az amire egyfelől minden korábbinál nagyobb igénye van a diákjainknak, másfelől pedig minden korábbinál hatékonyabban is működik.”

Kapcsolódó webináriumok a Digitális Témahét Tudásbázisából

Amennyiben további ötleteket szeretne felfedezni a digitális eszközökkel is támogatott értékelési megoldásokra, keresse fel a Digitális Pedagógiai Módszertani Központ tudásbázisát, amely számos más területen is segítségére lehet.

Kérdezzen, és mi válaszolunk!

A Digitális Pedagógiai Módszertani Központ munkatársai digitális fogadóóra keretében vállalják azon egyedi, elsősorban a tanítási-tanulási folyamatban jelentkező digitális pedagógiai megoldásokra, pedagógiai módszertani alkalmazásokra, illetve azok tanulási folyamatba építésére vonatkozó kérdéseik megválaszolását, amelyekre a már közzétett írásokban csak kevéssé tudtak fókuszálni.

A tapasztalatok szerint az eszközhasználat során felmerülő kérdések zöme a felhasználásra kerülő eszközök paramétereiből és a felhasználási környezetből következik, így ezekben valószínűleg kisebb hatékonysággal tudunk támogatást nyújtani. Kérdéseikre akkor tudunk valóban támogató választ adni, ha a lehető legtöbb részletet megadnak a felmerült problémával kapcsolatosan. Sokat segíthet számunkra azon kísérletek leírása is, amelyek nem vezettek eredményre, hiszen ezáltal a szóban forgó megoldási alternatívát eleve ki tudjuk szűrni a javaslatainkból.

Kérdéseiket a szakmai_tamogatas@djnkft.hu e-mail címen tehetik fel!

A kiemelt kép forrása: index.hu