Elkészültek a Digitális Mintaiskola Projekt ajánlásai

A Magyarország Digitális Oktatási Stratégiájának (DOS) ajánlásai nyomán megvalósuló köznevelési fejlesztések egyik első lépése a Digitális Iskola pilot program megvalósítása volt.

A 2016/2017-es tanévben az IVSZ (Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások Szövetsége) koordinációjában lezajlott Digitális Mintaiskola Projekt keretében – állami, civil és piaci szereplők összefogásával, valamint köznevelési intézmények bevonásával – elkezdődött a későbbi digitális fejlesztések technológiai és személyi feltételeinek, valamint pedagógiai módszertanának előzetes tervezése, kialakítása, finomhangolása. A Digitális Mintaiskola projekt célja az volt, hogy választ adjon olyan kérdésekre, mint hogy milyen IKT eszközrendszer biztosítja a 21. századi digitális pedagógia hátterét; milyen digitális pedagógiai módszerek alkalmazhatóak hatékonyan az oktatásban, és ehhez milyen humán infrastruktúra szükséges; illetve milyen külső technikai feltételek biztosítják a leghatékonyabban a digitális pedagógiai módszertanok infrastrukturális hátterét.

A Digitális Mintaiskola Projekt eredményeképpen születtek meg az Ajánlások a digitális pedagógia szakmai és technológiai feltételrendszeréhez, valamint a Mintaiskola technológiai ajánlás c. dokumentumok.

Az előbbi ajánlásokat fogalmaz meg a digitális pedagógiát alkalmazó intézmények pedagógiai és technológiai fejlesztéseire vonatkozóan. Mivel a pedagógiai célok különböző technológiai megoldásokkal is elérhetőek, az ajánlások megfogalmazásakor a DOS alapelveinek érvényesítése mellett kiemelt szempont volt a platformfüggetlenség, az eszközök interoperabilitása és a költséghatékonyság.

A második dokumentum a projektben részt vevő eszközszállítók és szolgáltatók által a felszerelt és működtetett iskolákban készített esettanulmányok tapasztalatait foglalja össze. Az elkészült dokumentum az IKT eszközök iskolai bevezetésének és használatának főbb lépéseit, illetve feladatait írja le, a DOS által megfogalmazott követelményrendszer alapján. Az esettanulmányok konkrét technológiai leírásokat és az azokhoz kapcsolódó felhasználói élmény-tapasztalatokat tartalmaznak. A tapasztalatok alapján megfogalmazott bevezetési módszertan az ajánlásokon túl kiterjed a teljes folyamat lépéseire, illetve az ezeket érintő kérdésekre.

Ajánlások a digitális pedagógia feltételrendszeréhez (PDF)

Digitális mintaiskola technológiai ajánlás (PDF)

 

Készült az EFOP-3.2.15–VEKOP-17-2017-00001 „A köznevelés keretrendszeréhez kapcsolódó mérési-értékelési és digitális fejlesztések, innovatív oktatásszervezési eljárások kialakítása, megújítása” projekt keretében.