Digitális pedagógia – a jövő oktatási formája

Az MTV5 Miért? c. műsorának március 3-i adásában beszélgetést hallhattunk a Digitális pedagógia – a jövő oktatási formája címmel. A műsor résztvevői a 2017. április 9. és 13. közt megrendezésre kerülő Digitális Témahét kapcsán beszélgettek az oktatás digitális átállásához szükséges új eszközökről, új szemléletmódról és új pedagógiai módszertanokról. A meghívott szakértők Farkas Andrea, a Digitális Pedagógiai Módszertani Központ senior digitális fejlesztője, Tar József, az Innovatív Pedagógiáért Társaság elnöke, valamint Dr. Abonyi-Tóth Andor, az ELTE informatikai karának adjunktusa voltak.

A digitális világgal való ismerkedést az iskolában nem lehet elég korán elkezdeni – ennek alátámasztására már a műsor felvezetésében bemutatásra került egy aprócska eszköz: a kódolás alapszintű elsajátítására alkalmas Micro:bit. Az eszköz kapcsán szó esett az ELTE T@T labor és a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság által támogatott Micro:bit botorkálás programról, amelynek keretében az iskolák ingyenesen kipróbálhatják az eszközt az órai gyakorlatban is. Megtudhattuk, a leendő tanárok digitális módszertani repertoárjának megalapozását olyan kezdeményezések is támogatják, mint az ELTE Informatikai Karán működő T@T [tanulást elősegítő technológiák] Kuckó. Ebben az élményalapú játszóházban a tanárjelöltek képzése mellett iskolai osztályok meghívásával zajló foglalkozások, szakkörök, hétvégenként pedig családi programok, illetve tanártovábbképzések is helyet kapnak.

A meghívott szakértők mindegyike kiemelte: a napjainkban zajló 4. ipari forradalom a technológia minél szélesebb körű alkalmazását követeli meg az élet minden területén. Az új munkaerőpiaci elvárásokra az iskola csak akkor tudja felkészíteni a diákokat, ha maga is digitálissá válik, ez pedig a technológiai eszközök beszerzésén és órai alkalmazásán túl elsősorban szemléletváltást és eddigiektől eltérő pedagógiai módszertanok elsajátítását teszi szükségessé.

Az új helyzet új tanítási és tanulási módszerek alkalmazását igényli tanártól és diáktól egyaránt – a tanulást a formális oktatás kereteiből kilépő és élethosszig tartó tevékenységként értelmezve, és megtalálva a megfelelő egyensúlyt az ismeretek átadása és a digitális kompetencia fejlesztése közt.

A Digitális Oktatási Stratégia megvalósítását támogató kutatások és fejlesztések keretében a közeljövőben kerül sor a pedagógusok digitális oktatási módszerekhez, eszközökhöz való attitűdjének, illetve a tanárok digitális kompetenciáinak felmérése, melynek célja a témai iránti érzékenyítésen túl a szükséges tanártovábbképzések fejlesztése és megszervezése. Emellett rendkívül fontos szerepe van a tanárok közti horizontális tudásmegosztásnak, amely segítségével a már létező, működő jó módszertani példák eljuthatnak a még kevésbé tapasztalt és a digitális eszközök órai használatától esetleg még idegenkedő pedagógusokhoz is.

Az élményalapú digitális oktatás népszerűsítését segítheti elő a Digitális Témahét is, amelyre idén – 2016 óta harmadik alkalommal – április 9. és 13. közt kerül sor. A tanév rendjébe is beillesztett esemény arra ad lehetőséget az iskoláknak, hogy kilépve a megszokott, 45 perces tanórai keretekből, közös munkával, projektszerűen dolgozzanak fel valamilyen, általuk kiválasztott témát a digitális pedagógia eszközeivel. Az idei tanévben a Témahét kiemelt figyelmet fordít a médiatudatosságra, a digitális gyermekvédelemre és a közgyűjtemények digitális tartalmainak nevelésben, oktatásban történő megjelenítésére.

A témahétre történő felkészülés időszakában az EFOP-3.2.15–VEKOP-17-2017-00001 – A köznevelés keretrendszeréhez kapcsolódó mérési-értékelési és digitális fejlesztések, innovatív oktatásszervezési eljárások kialakítása, megújítása című projekt keretében, a Digitális Pedagógiai Módszertani Központ webináriumokat, felkészítő workshopokat szervez, hogy a jelentkezők terveinek megvalósítását elősegítse. A résztvevő iskolák felkészülését a program honlapján megtalálható, kész minta-projektcsomagok is támogatják. A pedagógusok emellett egymást is segíthetik különféle ötletekkel és tanácsokkal a Digitális Témahét Facebook csoportján keresztül.

 

Készült az EFOP-3.2.15–VEKOP-17-2017-00001 „A köznevelés keretrendszeréhez kapcsolódó mérési-értékelési és digitális fejlesztések, innovatív oktatásszervezési eljárások kialakítása, megújítása” projekt keretében.