SELFIE a digitális iskolákért

Mintegy negyedmillió európai iskola számára vált elérhetővé a SELFIE, az az uniós önértékelő eszköz, amely az oktatási intézmények digitális érettségéről ad átfogó képet a kitöltő iskolavezetők, pedagógusok, tanulók számára. Az unió 24 nyelvén elérhető mérőeszközt önkéntes alapon és ingyenesen vehetik igénybe az általános iskolák felső tagozatai, középiskolák és szakképzési intézmények. 

A SELFIE (Self-reflection on Effective Learning by Fostering the Use of Innovative Educational Technologies) nevű online önértékelő eszköz elkészítésének tervét az Európai Bizottság 2018 januárjában terjesztette elő, a Digitális Oktatási Cselekvési Terv (Digital Education Action Plan – DEAP) egyik kezdeményezéseként. A mérőeszköz fejlesztését a Joint Research Centre szakemberei végezték el. A 14 országban való tesztelést követően a Bizottság októberben mutatta be az elkészült eszközt, amely annak felmérésében segíti az iskolákat, hogy jelenleg hol tartanak a digitális technológia alkalmazásában, illetve milyen további feladataik vannak az oktatás és a tanulás digitalizálása terén.  

A SELFIE az EU tagállamok mellett Oroszországban, Grúziában és Szerbiában mintegy 250 000 iskola 76,7 millió diákjának és tanárának áll rendelkezésére önkéntes alapon. A Bizottság célja, hogy a platform 2019 végéig 1 millió tanulóhoz, tanárhoz és intézményvezetőhöz jusson el.  

A portál 24 uniós nyelven érhető el. Magyar nyelven ebben a videóban és a kapcsolódó oldalakon találhat fontos információkat bármely érdeklődő iskola (általános iskolák felső tagozatai, középiskolák és szakképzési intézmények) az önértékelési eszközről, és itt regisztrálhat a SELFIE platformjára, melyet követően elvégezheti az önértékelést a saját iskolájában. 

Az Európai Unió által – intézmények, pedagógusok, állampolgárok, fogyasztók számára – kidolgozott digitáliskompetencia-rendszerek adaptálása, azok nemzeti elvárásokhoz igazítása, illetve továbbfejlesztése, valamint az egységes fogalmi rendszer kialakítása fontos feladat. Ebben vesz részt a Digitális Pedagógia Módszertani Központ (DPMK) az EFOP-3.2.15-VEKOP-17-00001 c. kiemelt projekt egyik fontos elemeként, konzorciumi partnereivel együtt.  

Az Oktatási Hivatal (OH) irányításával a fenti projekt keretében már elkészült az az uniós referenciadokumentumra (DigCompEdu) támaszkodó keret, amely meghatározza a pedagógusok és a tanulók digitális kompetenciáinak különböző fokozatait. A keret véglegesítésével kapcsolatban még folynak a szakmai egyeztetések, de a dokumentum hamarosan elérhető lesz az iskolák számára. 

A magyar referenciakeret kidolgozását támogató munka – valamint a SELFIE magyar fordításának lektorálása és a technikai útmutató fordítása – mellett a DPMK maga is fejleszt az oktatási intézmények digitális érettségét mérő eszközt, a fent említett projekt „Digitális Névjegy Rendszer” projektelemének keretében. A mérőeszköz-rendszer – melynek elkészültét Magyarország Digitális Oktatási Stratégiája irányozta elő – nagyban támaszkodik a szervezeti digitáliskompetencia-követelményeket magába foglaló uniós DigCompOrg rendszerre.  

A Digitális Névjegy Rendszer (DNR) az oktatási intézmények digitáliskompetencia-érettségét hivatott megmutatni, visszajelzést adva az érintettek számára, hogy az adott iskola milyen fejlettségi szinten áll a digitális technológiával támogatott oktatás (a vezetés, tanítás és tanulás, együttműködés, infrastruktúra) területén, illetve iránymutatásként szolgál a további fejlődés lehetőségeit illetően.  

Mivel mind a SELFIE, mind pedig a DNR is a DigCompOrg, a szervezetek digitális kompetenciájának keretrendszerére épül, ezért a két eszköz összevethető eredményeket biztosít majd. Meglátásunk szerint a SELFIE kiválóan kiegészíti majd a Digitális Névjegy Rendszert, valamint a tanári és tanulói digitális kompetencia kereteket, így ezek hatékonyan fogják segíteni a magyarországi oktatási intézmények digitális átalakulását. A két mérőeszköz közti különbség leginkább abban áll, hogy a SELFIE önkéntes önértékelő rendszer, míg a DNR – külső minőségbiztosítással is hitelesített eszközként – a várhatóan beépül majd a kötelező adatszolgáltatásba. Ellentétben a SELFIE-vel, melynek eredményeit csak az intézmény látja, a DNR az intézmények fenntartói, illetve az oktatásirányítás és a kutatás számára is képes lesz majd összefoglalókat, elemzéseket készíteni.