Horvátországi szakmai fórum az oktatási intézmények digitális felkészültségéről

A Horvát Akadémiai és Kutatási Hálózat (Croatian Academic and Research Network, CARNet) a Tudományügyi és Oktatási Minisztériummal együttműködve Stratégiai Fórumot szervezett 2018. december 5-én Zágrábban az iskolák digitális felkészültsége témájában.

A fórumon részt vett dr. Blaženka Divjak, Horvátország tudományügyi és oktatási minisztere, Horváth Ádám, a Digitális Pedagógiai Módszertani Központot divízióvezetője és Loboda Zoltán vezető szakpolitikai elemző, illetve Borut Čampelj, a szlovén Oktatási, Tudományos és Sportminisztériumból.

A fórum célja az volt, hogy széleskörű vitát nyisson Horvátországban azokról a stratégiai területekről és prioritásokról, amelyek meghatározzák majd a technológia fokozatos bevonását a horvát oktatási rendszerbe. A fókuszpontokat a nyilvános konzultációra előkészített stratégiai tervezet, a Horvát Köztársaság iskoláira és iskolai rendszerére vonatkozó digitális érettség stratégia javaslata (Prijedlog Strategije digitalnog sazrijevanja škola i školskog sustava u Republici Hrvatskoj) tartalmazza.

A stratégia célja, hogy orientálja és priorizálja a horvát oktatási rendszer 2030-ig történő digitális átalakulását, a végrehajtás projektjeit és beavatkozásait. A stratégia egyik eredménye az e-Škole kísérleti projekt, amely a digitális iskola megteremtésének folyamatát szélesebb stratégiai keretbe helyezi. Ez lehetőséget ad arra, hogy a technológiák iskolai környezetben való alkalmazásáról az érintett szereplők nyilvános, hosszabbtávú szakmai vitát folytassanak egymással. A párbeszéd megalapozza az európai strukturális és befektetési alapok 2020 utáni felhasználásának prioritásait.

A program keretében Horváth Ádám Magyarország Digitális Oktatási Stratégiáját (DOS), a stratégia-alkotás szakaszait és szempontrendszerét, valamint a stratégia kiterjesztésének lehetőségeit mutatta be a horvát szaktárca képviselőinek.

A megbeszélést követő fórumon a digitális oktatási stratégia megvalósításával kapcsolatos kihívásokat, elsősorban a pedagógiai-módszertani váltás szükségszerűségét tárgyalták meg a meghívott horvát, szlovén és magyar oktatási szakemberek. A résztvevők a magyar digitális oktatási stratégiát példaértékűnek ítélték, és a továbbiakban is referenciaként szeretnének támaszkodni rá. Kiemelésre került a drávaszögi, eszéki magyarság közvetítő szerepe abban, hogy a DOS eljutott a horvát szaktárcához.

A Horvátországban már működő, az iskolák digitális érettséget mérő rendszerhez hasonló eszköz kialakításán Magyarországon éppen most dolgozik a DPMK. A Digitális Névjegy Rendszer (DNR) olyan önértékelő eszköz, amely visszajelzést ad az oktatási intézmények digitális felkészültségéről (infrastruktúra, vezetés, szolgáltatás, humán erőforrás, módszertan), mind az intézményvezetés, mind pedig a fenntartók számára. A DNR fejlesztésénél  a DPMK figyelembe veszi a horvátországi eredményeket, tapasztalatokat.

Érdekes hír még Horvátországból, hogy a fórum napján küldte el a kormány a parlamentnek azt a törvényjavaslat csomagot, amelynek célja az alap- és középfokú iskolások számára bevezetni kívánt olcsóbb tankönyvek, illetve a digitalizáció révén az egyenlőbb oktatási esélyek biztosítása.

 

Molnár Szilárd
a szerző a DPMK senior tudásmenedzsment szakértője

 

Források:
https://www.carnet.hr/novosti/novosti?news_id=4760
https://vlada.gov.hr/news/gov-t-sends-final-bill-on-textbooks-to-parliament/24897