Elérhetőek az IKT az iskolai oktatásban c. európai felmérés eredményei

Közzétették az Európai Bizottság IKT az oktatásban – Felmérés az iskolák körében 2. című kutatásának eredményeit. A vizsgálat a 2011–12. során lezajlott korábbi adatfelvétel óta először mérte fel az európai oktatás digitalizáltságának mértékét, illetve a tanárok, szülők és diákok attitűdjét a technológia tanulásba való bevonásával kapcsolatban.

A felmérés az Európai Bizottság megbízásából a Deloitte és az IPSOS cégek együttműködésében valósult meg, és az EB korábbi, 2011–12-es adatfelvételére és az abból készített kutatási jelentésére épült (IKT az oktatásban – Felmérés az iskolák körében).

A vizsgálat egyik fő célkitűzése, hogy a korábbi adatfelvételhez képest felmérje az iskolai IKT-használat előrehaladását, és – az igazgatókkal, tanárokkal diákokkal és szülőkkel lefolytatott interjúk alapján – naprakész információkkal szolgáljon a technológiához való hozzáférésről, a technológia használatáról, illetve az iskolák ezzel kapcsolatos attitűdjéről. A vizsgált országok köre az EU tagállamai mellett Norvégiára, Izlandra és Törökországra terjed ki.

A másik cél az infrastrukturálisan jól felszerelt és “hálózatra kapcsolt” osztályterem (‘highly equipped and connected classroom’, HECC) modelljének megalkotása, forrásigényének meghatározása, illetve a megvalósítás különböző szintjeinek (belépő szint, haladó szint és élen járó szint) leírása volt.

A zárótanulmány, az egyes országjelentések és a vizsgálat háttéranyagai (kérdőívek, adatbázisok, szakmai részbeszámolók) mind a korábbi, mind a jelenlegi vizsgálatra vonatkozóan elérhetők az Európai bizottság honlapján:

2nd Survey of Schools: ICT in Education

Survey of Schools: ICT in Education

A Digitális Pedagógiai Módszertani Központ munkatársai körében elkezdődött a magyar országjelentésről, az adatok elemzéséről és összevetéséről szóló szakmai konzultáció, melynek eredményéről a későbbiekben hírt adunk honlapunkon.