Lépjünk együtt az online tanulás világába!

Az új koronavírus terjedésének megfékezése érdekében a gyerekek március 16-tól további intézkedésig nem az iskolában, hanem otthonról, úgynevezett „tantermen kívüli, digitális munkarendben folyó oktatás” keretei között fognak tanulni. A helyzet eddig soha nem látott kihívások elé állítja nemcsak az oktatást, hanem a családokat is: nem csoda, hogy a virtuális térben – a közösségi oldalakon, szakmai fórumokon – péntek este óta a „Hogyan tovább?” kérdése pörög. A Digitális Jólét Program keretében működő Digitális Pedagógiai Módszertani Központ is minden erejével azon dolgozik, hogy az előttünk álló kritikus időszakban támogatást nyújtson a tanároknak, diákoknak és a szülőknek. Folyamatosan bővülő összeállításunkat megtalálja honlapunkon.

Az elkövetkezendő napokban, hetekben minden iskolának megoldást kell találnia arra, hogy oktatását teljes egészében digitális platformra helyezze, jóllehet itt most nem annyira digitális technológiával támogatott osztálytermi oktatásról beszélünk, hanem olyan módszerek (konferenciabeszélgetések, videóelőadások, megosztott dokumentumok, értékelő- és visszajelző rendszerek) alkalmazásáról, amelyek a távoktatásban, munkahelyeken vagy kollaboratív projektek megvalósításában már régóta használatosak.

Fontos hangsúlyozni azonban, hogy a közös cél, a tanulás minél hatékonyabb megvalósulásának szempontjából a fókusznak az eszköz, a szoftver és a kommunikációs csatorna mögött álló pedagógiára kell helyeződnie. Ez pedig úgy valósulhat meg, ha az iskola és a pedagógus módszertani szempontok figyelembevételével választ az elsőre talán túlzottan bőséges tűnő kínálatból.

Az alábbi és a közeljövőben megjelenő cikkeinkben ebben a nem könnyű döntésben szeretnénk támogatást nyújtani a pedagógusok számára. A legfontosabb szempont, amit ebben a helyzetben szem előtt kell tartanunk, hogy a rendelkezésre álló ingyenes és hatékony, tanulást támogató online rendszerek (LMS) közül az adott iskola minél előbb kiválassza a számára legmegfelelőbbet, amelyet aztán az intézmény összes tanára és diákja használni fog. Ezt megkönnyítendő, induló cikksorozatunk részeként közzéteszünk több ajánlást, rövid összefoglalót az általunk javasolt virtuális tantermekre, a tananyag- és segédanyagkészítő alkalmazásokra, a feladatkészítést és kiosztást támogató, illetve a közös munkához használható online szinkron megoldásokra vonatkozóan.

A választás és a további átállás megkönnyítése érdekében emellett webinárium-sorozatot is indítunk, melynek első tematikus egységében a virtuális osztálytermi megoldásokat, tanulást támogató rendszereket mutatjuk be. Azok számára, akik nem tudnak csatlakozni az élő webináriumokhoz, az előadásokat rögzítjtük és a lehető legrövidebb időn belül közzétesszük csatornáinkon:

Köszönjük minden pedagógus kollégának a helytállást és a megfeszített munkát, amelyet mindannyiunk érdekében végeznek!

A következő napokban, hetekben folyamatosan jelentkezni fogunk további webináriumokkal, melyek témájáról és időpontjáról kommunikációs csatornáinkon adunk hírt. Az intézményvezetőket és pedagógusokat ezúton is arra biztatjuk, hogy csatlakozzanak a Digitális Témahét Tanári Fórumához a Facebookon, ahol a napi rendszerességgel közzétett híreken, szűrt tartalmakhoz való hozzáférésen túl a Digitális Témahét 5 éve működő szakmai hálózatának támogatásában is részesülhetnek.

A DPMK a következő napokban az alábbi ábrán összefoglalt lépésekhez nyújt ajánlásokat, módszertani útmutatókat és mintákat, valamint a különböző fórumokon, webináriumokon keresztül lehetővé tesszük a felmerülő kérdések megtárgyalását.